Анализи

Бягат ли твърде бързо системите за управление на бизнеса

CIO Media

Деница Дженева

Системите за управление на бизнеса се развиват доста бързо. Което само по себе си е трудно, тъй като работят в сфера, в която е трудно да измислиш какво още да добавиш, за да направиш продукта си по-атрактивен и сложен. Бизнес системите не следват нуждите на бизнеса, те ги определят. Оттам идва и трудността – какво да измислиш, разработиш и интегрираш и как да убедиш компаниите, че имат нужда от чисто новата ти функционалност.

Това е мястото, където теорията почти среща практиката. От една страна, говорим за изкуствен интелект, който борави с големи обеми неструктурирана информация, автоматизиране на не чак толкова прости и ежедневни дейности и вземане на решения вместо мениджърите на базата на обработката на големи масиви от данни. От друга, в реалния свят все още имаме компании, за които миграцията от Excel къмERP е предстоящ проект. И огромен брой фирми в средната част на спектъра, които са постигнали известно ниво на автоматизация, определена степен на подобрено управление на ресурсите и напредък в боравенето с машинно обучение и изкуствен интелект.

Цялото това разминаване между технологии за управление на бизнеса и използването им напомня на пиесата на Дарио Фо „Няма да платим, няма да платим“, в която героят отбелязва, че медицината е твърде напреднала и болните не успяват да я догонят. За щастие обаче има компании, които успяват „да тичат“ достатъчно бързо, за да са в час с технологиите. И заради които скоро ще можем да говорим за реално приложение на истински изкуствен интелект в бизнеса.


X