Анализи

Пазарът на бизнес софтуер у нас – все още в развитие, но в крак със световните тенденции

CIO Media

Иван Гайдаров

Пазарът на бизнес софтуер е един от най-бързо развиващите се сегменти на технологичната икономика в световен мащаб, като според последния докладEnterprise Software Market (By Country, Segment, Industry Verticals, Vendors, Recent Developments) - Global Forecast to 2024 до пет години той ще надхвърли575 млрд. долара годишен оборот. Резултатите от изследването сочат, че „въвеждането на нови софтуерни услуги, технологичните иновации и напредък, както и навлизането на нови играчи са на път да засилят още повече този растеж”. Глобалното разпределение по категории отрежда първо място на ERPсистемите, следвани от CRM платформите и решенията за бизнес анализи, а това по сектори сочи, че банковият, този на комуникациите, медиите и услугите, както и производството са първите три отраслови вертикала за пазара на бизнес софтуер. Основен дял също така имат застраховането и търговията на дребно.Картината в България

На фона на ясните цифри и тенденции в глобален мащаб българският пазар на бизнес софтуер остава до голяма степен неизследван, въпреки че от година на година показва положително развитие (макар и далеч от това на големите европейски и световни икономики).

Все още не можем да говорим за напълно развит пазар на бизнес софтуер у нас. Няма точна статистика за процента компании, които използват подобни решения към настоящия момент, но той е доста по-нисък от този в Западна Европа, където пазарът вече е в зрялата си фаза. Положителното от всичко това е, че пазарът в България все още има много голям потенциал“, смята Боряна Пейчева, маркетинг директор в Intelligent Systems.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.

X