Анализи

Заплаха или възможност е отвореното банкиране за българските банки

CIO Media

Деница Дженева

Близо шест месеца остават до официалния старт на отвореното банкиране у нас. Директивата за платежните услуги PSD2 трябва да влезе в сила 18 месеца след приемането й, което означава, че на 14 септември банките ще трябва да са отворили програмно-приложните си интерфейси (API) за доставчици на платежни услуги. И да дадат достъп до клиентите си на останалите играчи на финансовия пазар.

Въпреки че директивата е създадена с цел да подобри и разшири спектъра от дигитални финансови услуги и да улесни бързото навлизане на иновациите, има два ключови момента. От една страна, са потребителите и тяхната склонност да споделят информация за клиентската си сметка с други банки и финтех компании. От другата са банките и начинът, по който възприемат PSD2 – като риск или възможност. За да отговори на тези въпроси, Deloitte е направила две проучвания със специален фокус върху региона на Централна и Източна Европа. Анализът „Европейска директива за платежни услуги (PSD2) – гласът на банките (VoB)“, обхваща 90 банки от 17 държави. Проучването „Европейска директива за платежни услуги (PSD2) за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – гласът на потребителите (VoC)“ е проведено сред 6000 клиенти на банки от Централна и Източна Европа.

Банките в ЦИЕ са по-малко агресивни в PSD2 стратегиите

Според Deloitte в Централна и Източна Европа се оформят две групи банки. Едната е съставена от т.нар. банки „PSD2 претенденти“, готови за предизвикателствата от въвеждането на директивата. Това са големи международни финансови институции, които са най-отворени към възможностите на PSD2. Значителна част от тях вече имат стратегии, които се основават на сътрудничество с трети страни. Втората група банки са т.нар. минималисти - обикновено средни по размер и по-малки участници, които много често възприемат защитен подход, ограничен до привеждане на дейността си в съответствие с директивата, или все още не са формулирали своята стратегия, откриват от Deloitte. Анализаторите дават за сравнение банките в Западна Европа, които в голямата си част следват агресивна стратегия по отношение на PSD2, целяща увеличаване на пазарен дял.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X