Анализи

Как изкуственият интелект влияе върху развитието на ERP

Иван Гайдаров

През последните години изкуственият интелект (AI) се разви значително и става все по-популярен. Повечето технологични специалисти уверено твърдят, че това доведе до истинска революция във всички сектори, включително ERP, променяйки начинът, по който оперира бизнеса като цяло.

Синергията между AI и ERP вече е установена, особено при чатботи и дигитални асистенти (като EVA – дигиталният асистент на Soft1 Cloud ERP Series 5), т.е. при инструменти, които могат да автоматизират работната среда и да повишат производителността, така че служителите да могат да се концентрират повече върху дейностите си. Основната цел на инструментите на ИИ е да помогнат на бизнеса да придобие повече стойност от своите активи, докато човешките ресурси остават важен фактор за успех.

За да се постигне тази цел обаче, не трябва да се допуска съществуващите ERP процеси да пречат на прилагането на решения, свързани с изкуствения интелект. ERP предполага структурирането на данни, но бизнесът трябва да подаде тези данни на инструментите на изкуствения интелект, които съответно могат да ги приложат по най-добрия начин. От своя страна, тези инструменти ще използват наличните данни, за да подпомогнат по-нататъшното развитие на бизнеса. Дигиталните асистенти и чатботите могат да добавят стойност към управлението на човешките ресурси и да се окажат полезни и за други бизнес процеси. Освен това те могат да помогнат при изпълнение и на други функции, като отчитане на разходите.

Същото се отнася и за други области, потребителското изживяване (UX) например, където изкуствения интелект внася иновации като гласов интерфейс, което започва да се превръща в тенденция за следващите няколко години. Тази иновация ще заздрави връзката между човешките ресурси и ERP системите, премахвайки изискването за обучение на персонала на различни платформи, което само по себе си отнема много време.

Интересни факти:
  • Изкуствения интелект ще поддържа редица различни ERP процеси, от доставки, до крайно потребителско изживяване, което да е в полза на клиентите.


  • Интеграцията на различни процеси в една ERP платформа ще играе важна роля за онези, които желаят да използват ERP технологията по-ефективно в бъдеще. Ключът към успеха е нивото на рационализиране на бизнеса, което може да се постигне, чрез използването на неговата ERP система. За целта служителите трябва да могат да взаимодействат със ERP системата по ефективен начин, така че да могат да се съсредоточават върху печелившите задачи.


  • Не на последно място, ERP и ИИ технологиите ще трябва да се съсредоточат върху човешкия фактор, дори повече от предишните поколения ERP.


X