Анализи

Бизнес софтуерът през погледа на един стартъп

Мария Динкова

Elvis.bg разработва мобилна ERP система за потребностите на МСП

Дигиталната трансформация при малките и средните предприятия без съмнение има своите особености и изисква специфичен подход и решения. През последните години само едно от четири МСП инвестира в модерни технологии, което е изключително нисък процент. Според специалистите сред основните причини за тази тенденция са необходимостта от големи инвестиции за дигитализация. Също така защитата на личните данни и киберсигурността се приемат като пречка за редица организации. Не на последно място важен фактор се оказва и страхът от увеличаване на разходите за служителите и необходимостта от наемането на собствени ИТ специалисти.

Именно това са част от проблемите, с които се сблъсква в своя професионален опит и Мариян Маринов. Затова той решава да разработи решение, което да е насочено изцяло към малките и средните организации и по най-добрия начин да отговаря на техните конкретни нужди за бизнес софтуер. В резултат на това се появява и стартъпът Elvis.bg, като компанията вече може да се похвали с няколко международни награди и сключени нови партньорства в чужбина.

Маринов признава, че едно от основните предизвикателства, което го е подтикнало към стартирането на проекта, е недостатъчно високата, а понякога и липсваща дигитална грамотност. В тази връзка той е потърсил начин как да запази експертите в различни области, които не знаят чужд език и досега никога не са работили с бизнес софтуер.

"Едно от нещата, на които нямах решение, беше как, от една страна, да ги задържа на работа, а от друга, как бързо да повиша квалификацията им и тя да даде ползи в работния процес. Друго предизвикателство, с което се сблъсках по пътя, беше да намеря достъпно решение за малкия и средния бизнес, което да съвместява управление на складови наличности, управление на парични потоци и управление на разходи. На практика оттам се разви проектът - от реален проблем, с който се сблъсках в моя професионален опит и за който исках да намеря решение", споделя изпълнителният директор на Elvis.bg.

В крак с новото време
За да отговори на нуждите на пазара, екипът на стартъпа разработва оптимизирана мобилна ERP система, насочена изцяло към малките и средните компании. Към момента платформата предлага 10 комплексни модула и повече от 30 функционалности и процеси, включително възможност за съхраняване на документи, договори, фактури и други файлове. Решението е изцяло облачно и е достъпно както за десктоп, така и за смартфон и таблет. По думите на Маринов това е особено ключово за малките организации, тъй като им спестява време и финансов ресурс от инсталации и консултантски услуги. Експертът допълва, че платформата може лесно да бъде разбрана с помощта на предоставените видеоуроци и всеки предприемач може в рамките на няколко дни вече да разполага с настроен и работещ бизнес софтуер.

В допълнение Elvis.bg създава решение и за особено нашумелия напоследък казус с новите изисквания на НАП по отношение на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Стартъпът разработва добавка към своята платформа, която осъществява мобилна и безжична връзка с касовите апарати. Всъщност решението синхронизира базите данни на касовия апарат с тези на Elvis.bg по отношение на всякакви параметри на продуктите, номенклатурна база, ценови политики и други.

"Ние сме софтуерна компания, но подходихме към проблема чисто хардуерно. Насочихме вниманието си към функционалността и капацитета на касовите апарати. Те имат ограничени възможности, но все пак са своеобразни компютри, които могат да управляват основни финансови процеси. В този смисъл касовият апарат е самостоятелен компютър, като по регламент и нормативна уредба е достатъчно устройство, което да комуникира със сървърите на НАП и да води надлежната отчетност за оборотите и продажбите в един търговски обект. Вече получихме и валидация от НАП, че системата решава проблема на много малки фирми. По този начин слагаме точна граница между контрола на държавата за плащането на данъците, което е тяхната основна задача, и конфиденциалността на фирмената информация", обяснява Маринов.

Бизнес моделът
В центъра на бизнес модела на Elvis.bg е предлагането на софтуер като услуга (SaaS), тъй като този подход осигурява гъвкавостта и свободата, които МСП търсят. Клиентите на компанията имат възможност в рамките на 30 дни безплатно да тестват платформата, а впоследствие могат платят абонамент. Маринов подчертава, че решението също така напълно отговаря на всички изисквания по регламента за защита на личните данни и организациите във всеки момент могат да прекратят използването на услугата, а също така да свалят своята информация и да изтрият изцяло своя профил.

Другият ключов елемент, на който стъпва бизнес моделът на стартъпа, е политиката за предлагането на повече добавена стойност за клиентите. "Смисълът се крие във взаимодействието, дигитализацията и оптимизацията на ресурси и процеси, така че колкото може повече компании да се възползват от този достъпен и лек модел. Все още виждам управители на МСП, които тъпчат джобовете си с касови бележки, фактури, после имат проблеми с осчетоводяването, с надлежното съхраняване на документи и въобще на целия отчетен процес. Статистиките показват, че не повече от 15% от всички МСП са дигитализирани или ползват някаква CRM или ERP системи. Масово предизвикателство в почти всички региони в света е, че МСП не са припознали дигиталните решения като основна кръвоносна система за своя бизнес", отбелязва Маринов.

Той обаче има надежда, че тази тенденция, макар и бавно, се променя, а иновациите и модерните технологии не са толкова далеч от компаниите. Според него мобилните комуникации и масовото навлизане на смартфоните са открили цял един нов свят пред нас, много по-различен от работата с компютърна мишка и клавиатура.

Налагането на пазара
Навлизането и възприемането на новите технологии е едно от основните предизвикателства, когато става дума за иновации. В случая платформата на Elvis.bg не се оказва изключение. В този смисъл компанията отделя сериозно внимание на практиките за адаптация и управление на промяната. Маринов уточнява, че за утвърждаването на решението е необходима ясна комуникация с потенциалните клиенти, за да се изгради разбиране и доверие между двете страни. Той обаче не отрича, че подобно на други технологии е необходимо да мине време, за да се наложат на пазара.

Бъдещето на стартъпа определено изглежда обещаващо в тази светлина. Компанията планира да продължи да развива и разширява своите услуги спрямо нуждите на потребителите. В началото на юни ще бъде пусната последна версия 4.0, която ще предложи нови два големи модула, като те ще бъдат достъпни за потребителите безплатно до края на 2021. Същевременно Elvis.bg вече има сключени политики за партньорство, така че на своята платформа да предлага решения и добавки на трети страни, отново насочени към МСП. Въпреки ограничителните мерки, които бяха въведени, Маринов уверява, че потреблението към платформата не само не е спряло, но и се е увеличило.

"Такива времена наистина са предизвикателство за много стартъпи, защото много от тях не са се стабилизирали все още финансово и са в рисковата зона по отношение на развитието. Ние предлагаме иновативно решение, което е достъпно за компаниите, опитващи се да оптимизират своите разходи и процеси, за да оцелеят в режим на извънредно положение в бизнеса", споделя Маринов. Според него ще продължат да се търсят подобни иновации и технологии, които помогнат на компаниите да подобрят ефективността на своите вътрешни процеси.

X