Анализи

ТОП 10 стратегически бизнес технологии за 2020

Владимир Владков

Доставчиците на решения за бизнес анализи (BI) и на софтуерните приложения за анализа на данни трябва да следят актуалните стратегически тенденции, за да създадат още по-ефективни и полезни решения. Бизнес потребителите от своя страна трябва също да са наясно с промените, които носят т.нар. разрушаващи статуквото технологии, за да могат да използват по-добре вече инсталираните системи за бизнес анализи. Сред най-горещите и през 2020 г. тенденции са сигурност, базирана на изкуствен интелект, блокчейн, хиперавтоматизацията и др.

Бързоразвиващи се технологии като хиперавтоматизацията осигуряват предимства на фирмите, които са избрали ускорена трансформация към цифровата ера. Те обаче носят и притеснения за сигурността, тъй като "отварят" нови точки за потенциални атаки. Експертите по сигурността трябва да се справят с тези предизвикателства, като научат повече за въздействието на изкуствения интелект както върху заплахите, така и върху сигурността.

Сигурността, свързана с технологиите за изкуствен интелект, включва следните мерки. Първо, трябва да се защитят платформи, разчитащи на изкуствен интелект, и да се защитят моделите за машинно обучение (ML), както и обученията, базирани на изкуствен интелект . Второ, изкуственият интелект трябва да се внедри за подобряване на защитата и да се използва машинно обучение за разбиране на модели и автоматизиране на процедурите за киберсигурност. Трето, трябва да се предвиди и защита срещу използването на изкуствен интелект от страна на хакерите.

Практически блокчейн
Блокчейн технологиите за бизнеса адаптират само практически методи, а организациите използват единствено полезни елементи от цялата блокчейн технология. Оторизираните потребители имат достъп до същите данни, а една споделена блокчейн верига опростява интеграцията. Експертите предвиждат, че в бъдеще "цялостен блокчейн" или "истински блокчейн" има потенциал да трансформира индустриите и икономиката, като интегрира допълнителни технологии като Интернет на нещата и изкуствен интелект.

Още по-автономни устройства
Автономни обекти като уреди, кораби, роботи и дронове използват изкуствен интелект за изпълнение на задачи, присъщи на човека. Тези технологии използват полуавтономна или напълно автономна интелигентност в редица среди, включително на земята, в морето и във въздуха. Освен това автономните обекти ще се простират далеч извън контролирани среди като складовете и магазините, като ще стават все по-функционални в открити пространства. Очаква се автономните устройства да преминат към общи "сътрудничещи си" рояци от самостоятелни устройства - подобно на рояците от дронове, разгърнати на много места по време на зимните олимпийски игри през 2018 г.

Разпределен облак
Тази технологична тенденция се отнася до диверсификация на публичните облачни услуги на места извън традиционните големи центрове за данни на облачните доставчици, като все пак остават под контрола на доставчиците. При разпределения облак производителят се грижи за всички елементи, включително за архитектурата на облачната платформа, управлението, актуализациите, операциите и доставката на услуги. Предимството е, че доставчиците могат да разположат своите центрове за данни навсякъде, а това помага да се решат както регулаторни, така и технически предизвикателства като суверенитет на данните и тяхното контролирано времезакъснение. Освен това потребителите получават комбинираните предимства на публичните и на частните облаци.

Подобрената периферия
Периферните изчисления (edge computing) е разрастваща се тенденция, която поддържа разпределяне на трафика, че той да остава най-често локален, което минимализира закъсненията. По този начин събирането и доставката на съдържание, както и обработката на информация стават все по-близо до източниците на данни. По-мощните възможности на периферните изчисления използва IoT технологията и преместват жизненоважни услуги и приложения по-близо до потребителите и до техните устройства.

По-добра проследимост и прозрачност
Създателите на софтуерни продукти като решения за анализ на данни и за бизнес анализи трябва да направят своите платформи сигурни, за да защитят поверителните данни на корпоративните си клиенти. Крайните потребители са загрижени, тъй като предприятията, които ги обслужват, все повече използват технологии за изкуствен интелект и машинно обучение, за да вземат решения, поверени доскоро на хора. Тази тенденция засилва изискването за внедряване на процеси като управление на изкуствения интелект и "обясним на по-прост език" изкуствен интелект. В резултат можем да очакваме повече регулации от типа на GDPR да бъдат разработени и приложени в целия свят.

Добавяне към човешките възприятия
Подобряването на човешките възприятия (т.нар. human augmentation) e доста спорна тенденция, която използва технологии, за да увеличи физическите и когнитивниje възможности на човека. Тази тема повдига поредица от въпроси от етично и културно естество. Внедряването на технологии CRISPR например подобрява гените въпреки етичните притеснения. В света на бизнеса рудодобивната промишленост използва носима електроника, за да подобри безопасността на работниците. Други вертикални сегменти като пътуванията и търговията също разчитат на носими устройства, за да "вдигнат" продуктивността на служителите.

Граждански достъп
Гражданският достъп означава демократизация на експертните знания и на технологиите, като по този начин на потребителите се дава достъп до бизнес и технически знания, без да се налага задълбочено и продължително обучение. Тази тенденция се фокусира върху области като дизайн, познания, разработка на приложения, данни и анализи. Тя може да помогне на активните хора да се включат в инициативи тип "Направи си сам" и да станат "граждански" програмисти, учени за данни и т.н.

Мултисетивни изживявания
Мултисетивните изживявания се създават при употребата на многоточкови и многосензорни устройства като усъвършенствани компютърни датчици и носима електроника. Очаква се тази тенденция да се развива все повече през годините и да се превърне в т.нар. обкръжаващо изживяване. Мултисетивните изживявания включват поглъщащи изживявания, базирани на сензорни технологии, смесена реалност, виртуална реалност и добавена реалност.

Хиперавтоматизация
Хиперавтоматизацията подобрява задачите, подлежащи на автоматизиране, използвайки технологии като изкуствен интелект и машинно обучение. Тя позволява на организациите да визуализират как си взаимодействат процеси, функции и KPI индикатори, за да повишат добавената бизнес стойност. Тъй като няма приложение, което може да замести напълно хората, хиперавтоматизацията обхваща комбинация от компоненти. Тези програми включват интелигентни платформи за управление на бизнеса като BI решения и роботизирани инструменти за автоматизация на процеси.

X