Анализи

Производство от бъдещето

Майя Бойчева-Манолчева

Какви са последните технологични тенденции в производството и какви технологии използват предприятията в България

Технологии, но какви? Големият въпрос, който стои пред всеки ИТ директор на производствено предприятие, който е тръгнал по пътя на Индустрия 4.0 и който търси по-голяма ефективност, ефикасност, сигурност и безопасност.

Представяме ви няколко технологии, които са се доказали като тенденции и които смятаме, че трябва да са задължително в инвестиционния списък на ИТ мениджъра.

Роботи и автоматизация

Не може да говорим за технологии в индустриалните предприятия и да не започнем с роботи и автоматизация. 40% от българските предприятия са инвестирали в автоматизация на процесите повече от 1 млн. лева в рамките на последните три години, показва проучване на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация. Като основен мотив за това повечето анкетирани (близо 30%) посочват увеличаването на производството. Други често срещани причини са повишаване на качеството, липса на работна ръка, интеграция на процесите, оптимизация на разходите и повишаване на безопасността.

Колаборативните роботи също са тенденция, която ясно се очертава в последните години. По-лесната инсталация и интеграция и по-бързата възвръщаемост на инвестициите са сред основните им предимства, които всички специалисти отчитат. Освен това те могат да работят паралелно с опитни оператори. Всичко това ги прави подходящи и за малки и средни предприятия, за които инвестицията в роботи е непосилна.

Безспорен е плюсът на "умните фабрики" в ситуации като днешната пандемия, при които може да се наложи по-дълго отсъствие на работници. Те са ефикасни и гарантират непрекъсваемост на производството в по-голяма степен.

Адитивно производство и 3D принтиране

Световният пазар на продукти и услуги за 3D принтиране се очаква да надхвърли 40 милиарда долара до 2024 година, а секторът се очаква да нараства с 26.4% годишен ръст между 2020 година и 2024. Това сочат данните на Statista.com.

Ключова тук е тенденцията за използване на нови материали и софтуерни подобрения, които заедно водят до създаване на нови приложения. Добър пример е способността да се превключва безпроблемно от материал на материал, за да се използват максимално характеристики им, което се наблюдава с развитието на биопринтирането и дигиталната анатомия. Автоматизираното асемблиране се очаква скоро да бъде стандарт, който предприятията от различните сектори ще използват, за да комбинират различни материали като 3D принтирани метални и пластмасови елементи. Все още това е проблем за принтерите, тъй като процесите се извършват при различна температура. Но според експертите с нарастването на автоматизацията това ще може да бъде постигнато.
Немалък проблем в областта на 3D принтирането е и липсата на карди, които ще работят с тези нови технологии. Затова е крайно необходимо университетите активно да включат иновациите в обучителния процес и програмите си.

Работници с преносими устройства

Според данни на ResearchAndMarkets.com пазарът на преносими устройства за индустрията в световен мащаб ще достигне 2.78 млрд. долара през 2024 г. Както става ясно, това не е научнофантастичен филм, а технология, която може да повиши ефективността на производственото предприятие и да намали риска от нещастни случаи. Добър пример е използването на умни часовници, които следят показатели като температура, пулс и ниво на кислород и биха могли да индикират при възникване на здравословен проблем при работника. Проблемът, който все още стои при тези устройства, е, че функцията гласово разпознаване не е оптимизирана за високите нива на шум в предприятието.

Без 5G не може

Разбира се, трябва да сме наясно, че увеличеното използване на Интернет на нещата и множеството свързани устройства няма как да се постигне без внедряването на 5G. Със скорост, достигаща до 100 гигабита в секунда, новото поколение мрежи са около 100 пъти по-бързи от 4G.

Представете си, че дрон, които пренася устройство във фабриката, попадне в глуха зона и загуби връзката си с интернет. Въпреки че софтуерът може да осигури някакво ниво на непрекъсваемост на работата, времето извън обхват би имало сериозни последствия.

Интернет на нещата

Преди няколко месеца PwC публикува проучване, според което 93% от индустриалните предприятия вярват, че Интернет на нещата притежава повече ползи, отколкото рискове, а 68% заявяват, че планират да увеличат инвестициите си в областта през следващите две години. Най-често Интернет на нещата се използва при логистиката, веригите на доставка, за подобряване работата на служителите и изживяването на потребителите и в предиктивната поддръжка.

Единственият фактор, който донякъде все още е пречка за внедряването на Интернет на нещата, е киберсигурността, или по-точно опасенията на мениджърите относно нивото на киберсигурност.

Какви технологии използват предприятията у нас?

"В областта на ИКТ към момента имаме изградена изцяло отделена индустриална мрежа с възможност за контролиран достъп от наши клиенти, както и от компании, на които сме възложили определени задачи по мониторинг на част от производствените линии. Изградени са и функционират различни гъвкави нива на защита и оторизиран достъп. Това е предпоставка за плавен преход към вече осъществен пилотен проект за дигитализиране на данните от производствените ни линии (SCADA), даващ информация за тяхното състояние и анализ", разказва Деница Иванова-Пецова, мениджър "Информационни технологии" във "ВИТТЕ Аутомотив България", производител на технически решения за заключващи системи. В резултат от компанията наблюдават значително по-бързо обработване на данните от производствените процеси и съкращаване на времето за анализ. Минимализира се ръчният запис на данни и ползването на хартиени носители. Предстои и унифициране на платформите на системите за поддръжка, което значително ще съкрати времето за тази дейност. "Още при възникване на проблем в машината ще има възможност за съкращаване на времето за оповестяване на съответните експерти, а на път до машината те ще са вече запознати с възникналите грешки и ще бъдат предварително подготвени. Това е инструмент, който в реално време показва резултатите и може да се работи с факти", коментира още тя.


Производство от бъдещето

Деница Иванова-Пецова, мениджър "Информационни технологии" във "ВИТТЕ Аутомотив България"

"Новото от последните години са всевъзможните дребни устройства (с висока чувствителност и минимални енергийни изисквания), които са навсякъде и повсеместната свързаност бълват огромни количества данни (немислими и необработваеми доскоро). Съвременните изчислителни мощности събират, запазват и обработват в реално време тези данни и позволяват да се управляват процеси, както въз основа на текущи показания, така и на статистики и данни от миналото, позволяващи прогнози и тенденции. Описаният подход в някаква степен се случва в КЦМ. Множество датчици изпращат данни, които влизат в приложни софтуери, наблюдаващи и управляващи производствени и логистични процеси. Разработват се и се внедряват нови производствени технологии, използващи в огромна степен и съвременни информационни и комуникационни технологии", разказва Димитър Несторов, ръководител на отдел ИКТ в "КЦМ 2000" АД, най-големия производител на олово и цинк в Югоизточна Европа.

Производство от бъдещето

Какви технологични тенденции ще доминират в производствения сектор?

"В индустрията всичко, което може да се механизира и автоматизира, се механизира и автоматизира. Подходящо за целта конструираните машини и управляващите ги софтуери не са евтини, но не се уморяват, не мрънкат, грешат по-малко от хората и са основа за по-достоверно планиран и управляван бизнес. Още от времето на Форд, че и преди него, се знае това. Те са и мечтата на всеки, заинтересован от високи и устойчиви резултати", коментира Димитър Несторов. Според него тенденциите, които ще доминират, са IoT, големите данни и облачните услуги.


Производство от бъдещето

Димитър Несторов, ръководител на отдел ИКТ в "КЦМ 2000" АД

Според Деница Иванова-Пецова тенденцията, която ясно се откроява при индустриалните предприятия, са платформите, които дават възможност за мониторинг и анализ на големи бази данни в реално време. "По този начин се подобряват ефективността на активите, услугите и оперативната производствена ефективност. Навлизането на подобни системи значително подобрява бизнес модела на компанията и повишава конкурентността ни на международните пазари", коментира тя.

Автоматизацията, роботизацията, информационните и комуникационните технологии, както и възможността за обработка на големи бази данни в режим на реално време са основа за значително подобряване на оперативните производствени технологии и преход към Индустрия 4.0, смята още тя. Специално в областта, в която "ВИТТЕ Аутомотив България" работи, ключова ще е комбинацията от комплексни решения за заключващи системи с високо ниво на интегриране на електрозадвижване и прецизна механика и оптика.

X