Анализи

Каква е следващата голяма тенденция при CAD/CAM софтуера

Мария Динкова

Пазарът на решенията за проектиране се променя значително заради навлизането на AI, VR и облачните изчисления

Неслучайно според последните проучвания през следващите години пазарът на този тип решения ще продължи да се разраства, като през 2023 се очаква той да достигне 11.22 млрд. долара, а до 2028 - 13.83 млрд. долара. Все по-голямото търсене на CAD/CAM софтуер е и причината доставчиците да продължат да променят и подобряват неговите функционалности спрямо нуждите на потребителите. Същевременно развитието на технологиите също дава своето отражение върху предлаганите опции и възможните приложения на системите за проектиране.
Тенденциите, които безспорно не могат да бъдат пропуснати, са навлизането на изкуствения интелект, виртуалната реалност и облачните изчисления. Използването на AI позволява да се автоматизират много от задачите, да се подобри контролът върху качеството, както и да се избегнат човешки грешки. От своя страна VR очилата и шлемовете могат да предоставят максимално близка до реалността визуализация, като например да позволяват провеждането на истинска "разходка" в проектите на новите сгради. Облачните изчисления, от друга страна, променят изцяло начина на работа, давайки възможност за универсален достъп до един и същ проект от различни потребители чрез модела софтуер като услуга (SaaS). Отделно от това все повече навлизат безплатните системи за проектиране с отворен код, което ги прави още по-достъпни и популярни сред потребителите. Малките и средните предприятия предпочитат да се възползват именно от този тип решения, като се очаква засиленото търсене да повлияе значително на растежа на пазара през новото десетилетие. Коя обаче е следващата голяма тенденция, която ще отвори нови перспективи за работата с CAD/CAM системите?

Бъдещето е в адаптацията

Експертите са категорични, че следващата вълна на иновациите ще бъде вдъхновена от къстъмизацията. Доставчиците на софтуер за различни сфери осъзнават, че решения от типа "един размер пасва за всички" отдавна не са нито модерни, нито особено функционални. Напротив, търсят се повече опции за конфигуриране на CAD/CAM решенията, така че те да могат да се използват по най-подходящ начин в конкретната работна среда. Организациите предпочитат да изберат само онези инструменти, от които ще се нуждаят, вместо да разполагат с цели пакети ненужни опции, забавящи работата и процесите.

По-голяма прецизност

Ползите от подобен подход на индивидуално адаптиране на всяка система са съществени и имат значително влияние върху крайните продукти и услуги. Едно от основните предимства е възможността за постигане на по-голяма ефективност и прецизност при проектирането на отделните компоненти. Например къстъмизацията позволява на инженерите да правят по-бързи модификации при установяването на проблеми, независимо на кой етап на процеса на създаване са забелязани. С други думи, възможностите на системата могат да бъдат адаптирани спрямо нуждите, определени преди или след генерирането на CAD модела.

Адаптацията води до автоматизация

Другото основно предимство вследствие от къстъмизацията на софтуера за проектиране категорично е автоматизацията на производството. Когато функционалностите на CAD софтуера са адаптирани спрямо предпочитанията на компаниите, те могат много лесно и бързо да автоматизират процесите на проектиране. Например с този тип решения много повтарящи се задачи могат да бъдат компютризирани, което на свой ред ще спести ценно време на служителите. По този начин инженерите могат да се фокусират изцяло върху разработката на продуктите, без да трябва да се притесняват за второстепенни задачи. В този смисъл адаптираните възможности на софтуера за проектиране повишават продуктивността, намаляват човешките грешки и позволяват по-лесна интеграция на системите.

Икономичност

На последно място, макар не и по важност, се нареждат финансовите ползи от къстъмизирания CAD/CAM софтуер. На практика организациите могат да изберат единствено функционалностите, които са им необходими. По този начин не им се налага да инвестират средства в десетки допълнителни опции, които най-вероятно никога няма да използват. Съответно спестените пари могат да бъдат вложени там, където наистина има необходимост от тях.

Къстъмизираните услуги

Когато говорим за къстъмизация, един от важните въпроси е кои CAD/CAM услуги всъщност могат да бъдат адаптирани. Разбира се, разнообразието от функционалности е специфично за всяко решение на пазара, но сред основните са: автоматизирането на процеса на проектиране; адаптиране на API и на лентата с отметките; създаването на потребителски интерфейс. Съответно с къстъмизирането на софтуера могат да се автоматизират и различни процеси като генериране на списък с частите на материалите на разработените продукти, както и създаване на CAD модели и изготвяне на чертежи с минимални усилия.
Адаптацията на софтуера за проектиране определено носи значителни ползи за компаниите и не се очаква скоро да изчезне като тенденция. Даже напротив, експертите са убедени, че тя ще се радва на все по-голямо търсене от страна на организациите. Всъщност отделните сектори и потребители все повече ще разполагат с напълно различни функционалности при еднакви CAD/CAM решения. В зависимост от това кои използват най-много или кои представляват най-голям интерес за техните проекти фирмите ще могат да създават уникални системи, специално за своите нужди. Лесният достъп до необходимите инструменти е в основата на добре организираната и оптимизирана работна среда, а в крайна сметка това е и основната цел на всички модерни решения за проектиране.

X