Анализи

Seagate: 68% от корпоративните данни не се използват

Александър Главчев

Доклад, озаглавен Rethink Data, изследващ ефективното използване на корпоративните данни в периферията на мрежите и облака, публикува производителят на решения за съхранение на данни Seagate Technology. Той е базиран на анкета сред 1500 представители на водещи компании и е проведен съвместно с IDC. Едно от най-важните заключения е, че 68% от данните, достъпни за организациите, така и остават неизползвани.

"Докладът и резултатите от допитването показват, че за постигане на успех компаниите трябва да могат да управляват правилно големи обеми от данни, споделя Дейв Мосли, генерален директор на Sagate. Ценността, която могат да донесат тези данни влияе пряко на комерсиалните показатели."

С увеличаването на обемите от информация нараства и важността не нейното управление. Според оценки на IDC през следващите две години количеството данни в компаниите ще нараства със средно 42,2 на сто годишно. Едва 32% от общото количество се използва по някакъв начин, а 68% остава без никакво внимание.

Докладът очертава пет основни препятствия за ефективна работа с данни: липса на подготовка на събраните данни, неспособност за тяхното управление, събиране не на цялата потенциално достъпна информация, недостатъчна сигурност, както и разпокъсаното съхранение.

Като недостигащо звено в управлението на данни се посочва DataOps. Според определението на анализаторите от IDC това представлява методология, събираща производителите и потребителите на данни. Въпреки че повечето от респондентите в анкетата считат DataOps за "много" или "крайно" важен подход, едва 10 на сто от организациите са я внедрили навсякъде. Допитването показва още, че наред с други решения за управление на данни, DataOps осигурява значителен ръст на бизнес резултатите: увеличаване на клиентската лоялност, нарастване на приходите и др.

"Фактът, че повече от две трети от данните на организациите така и никога не биват използвани може да изглежда обезкуражаващ, отбелязва Фил Гудуин, директор по изследванията и главен анализатор в проекта. Всъщност обаче той показва в какви огромни възможности и потенциал разполагат предприятията. Онези, които са способни да използват ефективно данните, съхранявани в центъра, по периферията и в облака, могат да получават значителни конкурентни предимства."

В анкетата са участвали 1500 респонденти: 500 от Азиатско-тихоокеанския регион и Япония, 475 от Европа, 375 от Северна Америка и 150 от Китай. Самото проучване е достъпно тук.

X