Анализи

Предимствата на 3D печата в метал

Мария Динкова

Технологията намира приложение в редица сфери от производството до създаването на дизайнерски компоненти

3D печатът в метал през последните години продължава да набира популярност и да навлиза сериозно в производството. Едно от основните предимства на технологията е възможността за изработка, както на функционални прототипи, така и на резервни части и детайли за крайна употреба от метал.. Възможностите обаче определено не се изчерпват дотук, а сред другите ползи са: намаляване времето за производство, свобода на дизайн и производство на малки прецизни детайли. В следващите редове можете да прочетете за няколко интересни проекта, реализирани от "Спейскад", както и за ползите, които иновативното решение е донесло на компаниите клиенти.

Оптимизация на производството
В ЮМТ ЕООД - производител на стандартни и специални монолитни твърдо плавни инструменти - прилагат директен 3D печат в метал, за да съкратят цикъла между поръчката и доставката на технологично оборудване от 3 месеца на 3 седмици. Също така компанията успява да намали наличностите на резервни части на склад. Не на последно място, технологията дава възможност да се гарантира непрекъсната и едновременна работа на CNC машини от един тип, като се поръчва единствено кратка серия от необходимите детайли.

По време на реализирането на целия проект ЮМТ работят в тясно сътрудничество с инженерния екип на "Спейскад". Заедно експертите от двете компании уточняват изискванията към точността, твърдостта и качеството на повърхнината, и оптимизират геометрията на детайлите съобразно спецификата на 3D печата и допуските на отговорните размери.

Впоследствие "Спейскад" изработват два вида детайли: подложки за инструменти за машини с точност до 0.01 мм, твърдост 58 ± 2 HRC и грапавост на повърхнината около Ra 0.8 μm. Самата изработка на детайлите преминава през няколко етапа, включително 3D печат, термична обработка, допълнителна обработка на координатен шлайф в рамките на 15 работни дни.


Предимствата на 3D печата в метал


Свобода на дизайн
За компаниите, които произвеждат уникално оборудване, 3D печатът в метал предоставя изключителни възможности. Осъзнавайки това, в "Мехатроника" АД преосмислят начина, по който проектират част от детайлите в произвежданото от компанията технологично оборудване. Организацията прилага технологията при изработката на обемна дюза за прецизно разпределение на горещ въздух за скоростно спояване, като чрез новото решение броят на елементите се намалява от един на три и същевременно се подобрява функционалността на детайла.

Благодарение на оптимизираната геометрия и обединяването на компонентите чрез 3D печата в метал се постигат вътрешни затворени кухини и профилирани отвори с размер 0,2 мм. Tрадиционно отделните компоненти се изработват чрез стружкоотделяне и е необходимо прецизно да се напаснат един към друг. В допълнение технологията съкращава драстично и времето за производство от няколко седмици до няколко часа.

Факторът време
В сферата на инструменталното производството времето е изключително ценен ресурс и по тази причина "Гуала Клоужърс България" АД се насочват към 3D печата в метал. Те прилагат решението при изработката на формообразуващи компоненти от матрица за пластмаса, съобразени с последващата технология за фина обработка и полиране. В резултат на нововъведението машинното време за печат отнема само 8 часа.

3D печатът в метал замества традиционния подход на работа, започващ с груба обработка на заготовки за компонентите, изработване на комплект електроди за ерозийна обработка и времето за обемната ерозия. Целият процес комплексно отнема на група специализирани инженери и техници две календарни седмици. Това автоматично води до съкращаване на разходите за производство. Технологията позволява също така изработка на матрици с конформални охлаждащи канали.


Предимствата на 3D печата в метал


Висока детайлност
Освен в производството 3D печатът в метал намира приложение и в редица други сфери. Любопитно е, че технологията открива своето място и в железопътния моделизъм - хоби, при което системи за железопътен транспорт се пресъздават в умалени копия с различен мащаб. Именно с това се занимава Красимир Гогов, който се обръща към експертите от "Спейскад" за съдействие при реализирането на няколко проекта на локомотиви.

При тях е важно максимално точно с висока детайлност пресъздаване на истинските модели. Изключително прецизната им изработка, с висока детайлност и отвори с размер 0,1мм. се дължат на възможностите на технологията с точност от 40 микрона. Ключово за избор на технологията се оказва също така възможността за индивидуални конкретизации от страна на клиента и за несерийно производство на модели.

Красимир Гогов използва директен 3D печат в метал от стомана при изработката на кабината и покривите на електролокомотив серия 43 от 1971 година в Н0 1:8. Впоследствие тези елементи са боядисани и грундирани, а целият модел се създава от нулата, като за неговото цялостно изготвяне се прилагат и други технологии за 3D печат.

3D печатът в метал (известен още като адитивно производство на метални детайлни) към момента е помогнал на повече от 30 български компании да произвеждат детайли по поръчка в количества, необходими в конкретен момент, в кратки срокове и на изгодна цена, уточняват от "Спейскад".

X