Анализи

BIM вече не е добро пожелание, а важен инженерингов инструмент

Александър Главчев

Строителното информационно моделиране (Building Information Modelling - BIM) е триизмерна визуализация на дизайна на сграда, включваща нейния план, кота и местоположения. Този вид софтуерни решения стават все по-важно средство при проектирането, инженеринга и строителството, подпомагайки анализа на количествените и качествените аспекти на строителните дейности. Освен това BIM помага да се предприемат операции, свързани с приключването на проекти, които включват проблеми с поддръжката и управлението на техните жизнени цикли.

Такива решения се използват в широк кръг от индустрии. Най-често за тях се говори в контекста на строителството на сгради, но те все по-често се използват при проектирането на ВиК, строителството на мостове, пътища и железопътни линии, в сферите на авиацията, енергетиката, при проектирането на пространства за образование и търговия и т.н.

BIM пазарът е сегментиран на базата на типа решения, кои са техните крайни потребители, както и географията. В това число влизат софтуерни продукти и консултантски услуги.
Софтуерният сегмент е най-големият и представлява около две трети от общите приходи в сферата. Анализатори обаче очакват консултантските услуги да изпреварят софтуера по ръст в периода от 2020 г. до 2027 г. По отношение на типа внедрявания BIM софтуерът най-често е локален. Очаква се това положение да се съхрани по време на разглеждания период.

В света на строителното информационно моделиране 2019 беше година на нещо като ренесанс. Не обаче в смисъла на възраждане и завръщане към нещо старо - все пак методологията е повече от актуална в днешно време. Забеляза се обаче еволюция при интерпретациите и дискусиите между различни разработчици, което според анализатори бе ясен знак за развитие на индустрията и повод за оптимизъм за 2020 г.

Стандарти и съвместимост
Налице са белези, че в индустрията по-активно започва да се говори за някои от най-сериозните трудности в нея, сред които установяването на общи стандарти.
От доста време продължава дискусията за това как да се дефинира и универсална терминология, свързана с BIM. Засегнати са теми като общата информационна среда, дигиталните близнаци и др.
Тези и други промени са ключови за всички играчи в сферата, както и за проектите в нея. Стандартите предоставят повече яснота и сигурност. Установяването на общ "език" за събиране, споделяне и достъпване на данни е важно в условията на все по-дигитализиращия се свят и увеличава сигурността в това, че събираната днес информация ще може да се използва и в бъдеще. Така старите проекти по-лесно ще могат да се надграждат с нови, а детайлите от стария опит ще остават актуални въпреки остаряването на използваните решения.

За постигането на всичко това в сферата гледат към индустриалната организация BuildingSMART. Какво да очакваме оттам в близко бъдеще?
Специалистите от сферата очакват продължаване на еволюцията на openCDE стандарта с фокус върху умния обмен на данни между различни онлайн среди. Създаването на единни приложно-програмни интерфейси е една от основните стъпки при прехода към т.нар. data-driven industry - индустрия, базирана на анализи на данни вместо на обмен на файлове.

От BuildingSMART гледат на openCDE като на първа стъпка в тази насока - тенденция, която ще продължи и през следващите години. Очаква се и развитие на BIM Collaboration Format (BIF), инициатива за създаване на общ тикетинг формат, като се очаква финализиране на версия 2.2.
Развитие се очаква и при приложно-програмните интерфейси (API), които трябва да помогнат за значително подобряване на съвместната работа в индустрията, елиминирайки използването на хранилища на данни, които най-често се оказват затворени.

Занапред паралелно с еволюцията на BIM от BuildingSMART предвиждат и увеличаване на нуждата от сертификации на специалисти, натоварени със задачата за опазване интегритета на методологията и осигуряване на прозрачност при използването й.

BIM в момента
Строителното информационно моделиране е крайъгълният камък в процеса по дигитализация на строителната индустрия. Това е инструмент, създаващ повече прозрачност и възможност за оценки на производителността в сектора. Според изследването BIM National Report 2019 на британската компания NBS 69 на сто от участниците в тамошната индустрия използват такива решения в своите проекти. Над 96% пък заявяват желание да използват BIM през следващите пет години. От онези, които имат опит с такива решения, пък 48% отчитат увеличени печалби, подобрени работни потоци. Може да се каже, че тези статистически данни отразяват как информационното моделиране в сферата на строителството революционализира индустрията. BIM вече е важен инструмент и на него не се гледа като на евентуално модерно допълнение с неясен ефект.
Въпреки бурното развитие и очакванията за революция на пазара както винаги са налице и бариери. Като всяка революция и тази е свързана с промени. Участниците в изследването на NBS споделят необходимост от промени в работните потоци, практиките и процедурите. Няма как да бъде подмината и темата, свързана с необходимостта от инвестиции както в знания, свързани със стандарти и протоколи, така и за обучения за работа с новите софтуерни платформи.

Откриването на необходимите ресурси за провеждане на тези реформи може да е особено трудно, особено имайки предвид, че всичко трябва да се случва, без се смущава обичайната работа. За това се оказва, че често организациите имат нужда от допълнителна мотивация.

X