Анализи

В "Кока-Кола ХБК България" сме амбицирани да сме винаги двигател на дигиталната промяна

CIO Media

Интервю с Елена Кирова, директор "Бизнес решения и системи" в "Кока-Кола ХБК България"

Елена Кирова е информатик по професия. Присъединява се към екипа на "Кока-Кола ХБК" през 2008 г. като ИТ експерт и през годините преминава през различни ръководни позиции в организацията, като покрива бизнес решения и процеси от "Финанси", "Техническа функция" и "Продажби", а отскоро заема длъжността директор "Бизнес решения и системи".


Дигиталната трансформация на бизнеса е основна тема във всички индустриални сегменти. До каква степен то е обхванало дейностите в "Кока-Кола ХБК" и в кои сфери това преобразуване е в най-напреднал етап?

Дигиталната трансформация вече не е само нещо ново и модерно, а реална нужда на всеки бизнес, за да бъде конкурентен и успешен. За нас това е процес, който устойчиво и постоянно развиваме. През последните месеци бързо се приспособихме към работа от вкъщи, а наскоро проведохме и първата по рода си виртуална търговска конференция, в която свързахме повече от 300 наши колеги.

Вече повече от година използваме смарт очила за добавена реалност в нашето производство, които позволяват на експерти да работят заедно за отстраняване на технически проблеми, без да губят време в пътуване и посещение на място. Чудесни примери за отличното ни приспособяване към "новата реалност" са виртуалните одити и визити, които колегите извършват от дома или офиса си, както и електронният документооборот (EDI, електронни фактури, дигитални подписи и др.), чрез който намаляваме печатните документи и по този начин олекотяваме процесите и администрацията.

Нашата амбиция е винаги да бъдем двигател на промяната и така да окуражаваме не само нашите партньори, но и държавните институции да развиват електронните услуги и да създават стойност и ефективност навсякъде по веригата. Разработихме и внедрихме интегрирана автоматизирана система за трансфер на данни за продажби с НАП, като на практика бяхме пионери в индустрията. С това проправихме път за много други бизнеси да използват истински съвременен начин на работа, който напълно заменя фискалните устройства.

Що се отнася до процесите вътре в организацията, не спираме да разработваме и прилагаме нови решения и иновативни технологии във всички области на дейност. В производството например чрез система от сензори събираме и анализираме данни в реално време, които ни помагат да предотвратяваме по-сериозно прекъсване на производството или бракуване на материали и продукция. В "Човешки ресурси" освен нова интерактивна платформа за обучение и развитие на персонала и обратна връзка надградихме съществуващите процеси с видеоинтервюта, чат ботове и виртуална оценка на способностите и уменията.

Обновяваме и основната си система с последно поколение S/4HANA, която ще подобри всички основни процеси и ще добави мобилност, бързина и продуктивност, достъп до данни и анализ в реално време заедно с нов интуитивен интерфейс. Не на последно място, S4 е в пъти по-бърза при обработката на данни, а това разкрива нови възможности за машинно обучение (machine learning), изкуствен интелект и още по-сложни интеграции с други системи.

До каква степен са навлезли роботите в производството и бизнес процесите като цяло, както и технологиите за изкуствен интелект за анализ на данните?

В "Кока-Кола Хеленик" роботизираните системи са интегрална част от новите производствени мощности и управляват различни етапи в процеса. Пример за това е промишлен робот, който извършва автоматична подмяна на матрици в производството, без да изисква човешка намеса. Освен това въвеждаме изцяло автоматизирани складови решения и автономни мотокари в много от нашите заводи. Стремежът ни към безупречно качество във всичко, което правим, ни кара постоянно да инвестираме не само в производствените, но и в административните процеси, където все по-широко приложение намираме за роботизираните процеси (RPA). Пример за такова решение е обработка на клиентски заявки по предварително заложена логика и време за изпълнение, като това спестява ценно време и усилия. Обработката на заявки за ремонт на хладилни витрини е друг такъв пример, при който чрез RPA не само намаляваме драстично нуждата от човешка намеса, но и съкращаваме значително времето за реакция. Прецизните проверки на фактури, осчетоводявания и други операции в отдел "Финанси" също вече са немислими без RPA решенията, които въведохме и постоянно разширяваме като обхват.

Когато говорим за изкуствен интелект и анализ на Big Data, работим в много посоки. Една тях е събиране на данни от пазара, използване на вътрешни и външни данни, сезонност, данни за времето и разработването на модел, който да ни позволи да увеличим продажбите, като планираме, произведем и доставим необходимите продукти и същевременно управляваме наличностите на материали и готова продукция. Освен това използването на голям обем разнородни данни, чрез които фокусираме вниманието на търговските ни представители и нашите клиенти за това как максимално да оползотворят възможностите, които нашите продукти им предоставят за оборот и печалба.

Все повече клиенти разчитат на електронно базираните поръчки, плащането, следенето на доставката и фактурирането. Знаем, че вие създавате такива възможности за вашите клиенти. Какви услуги предоставяте и как това улеснява работата ви?
Създадохме и внедрихме единен портал за услуги към търговците на дребно, чрез който могат да създават и проследяват заявки, фактури и дължими плащания. Порталът ни е наличен 24/7, има и мобилно приложение. Чрез уеб портала ние споделяме основна маркетингова информация, нови продуктови предложения и актуални промоции. В бъдеще предстои да го развием като единен електронен портал с онлайн чат за обмяна на документи, активно предлагане, автоматично предложение за заявка на база на типа на обекта, тренда на пазара и други фактори от Big Data.

През миналата година внедрихте решението Vision picking. Какво включва то и как подобрява процесите в компанията? Внедрявате ли и други модерни IoT технологии, например за отстраняване на проблеми?
Vision picking е иновативно решение за по-бърз и качествен процес за складова обработка. Това решение има изключителното предимство на подсигуряване на 100% свободни ръце при подготовка на транспортни палети, тъй като се използват смарт очила, управлението на които се базира на гласови команди. Освен бързина и удобство чувствително е повишена продуктивността на складовото ни стопанство и качеството на доставка, тъй като намалихме броя на грешно натоварените продукти.

Когато говорим за IoT, от няколко години осъществяваме мащабна програма за изграждане на мрежа от свързване на хладилните ни витрини в единна мрежа. Чрез вградени и свързани сензори проследяваме ефективността им по важни основни показатели за работата им като осветеност, температура, консумация на енергия, и др. в услуга на нашите клиенти и потребители. Свързаността отваря и нови възможности за проактивно управление и поддръжка, както и за дългосрочно подобряване на качеството и работата на хладилните съоръжения чрез анализ на данните от тях. Това на практика е голяма инвестиция в технологии на бъдещето.

Всички тези инвестиции, които правим за дигитализация на бизнеса и автоматизация на работните процеси, вече доказано работят, създават истинска продуктивност и ефективност и ни окуражават да продължим да инвестираме още по-целенасочено във всеки процес и на всяко работно място.

Съдържание от "Кока-Кола ХБК България"

X