Анализи

Дигитална трансформация в 6 въпроса и 6 отговора

Майя Бойчева-Манолчева

Водещи експерти коментират най-често задаваните въпроси при цифровизацията на компаниите

Над половината от разходите за ИТ през 2024 година ще бъдат за дигитална трансформация и иновации, предрекоха неотдавна анализаторите от IDC. Това е с почти 20% повече от разходите, направени през 2018 година. В същото време другият гигант в пазарните проучвания, Gartner, е категоричен, че през 2021 година процесите на дигитална трансформация в големите предприятия ще отнемат двойно повече време и ще струват двойно повече. Това ще даде възможност на малките фирми, който са значително по-гъвкави, да изпреварят редица големи. Разбира се, освен от финансови ресурси дигитализацията зависи до голяма степен от структурата и културата на компанията, от това кой води този процес, дали среща необходимото разбиране и подкрепа от главния изпълнителен директор и другите звена на организацията и т.н. Промяна е възможна навсякъде, стига организацията да е готова и да я иска.

Водещи експерти: Екатерина Маринова, Microsoft Most Valuable Professional (Microsoft MVP) в областта на изкуствения интелект, Антон Герунов, главен оперативен директор, LogSentinel, и Илиян Димитров, мениджър "Дигитална трансформация", "А1 България", отговориха на шест ключови въпроса, без които цифровизацията на всяка една компания е невъзможна.

Кой?
Кой трябва да управлява дигиталната трансформация? Мненията в тази насока са разнообразни - от ИТ директора, главния технически директор, маркетинг директора до специално назначен мениджър "Дигитална трансформация" или дори главен директор по дигитализация. В повечето организации, особено в по-малките такива, тази длъжност все още се заема от ИТ директора. Традиционно неговата роля е да бъде Прометей на технологиите. Той е този, който дава тон за въвеждането на иновации, негова е ролята да убеди директорите от другите звена, включително и изпълнителния директор, в необходимостта от промяна. С навлизането на технологиите във всички звена на организациите неговата роля придоби по-голяма тежест. Сред задълженията му вече влизат разработване и внедряване на ясна стратегия за бъдещето, интензивна комуникация с останалите звена с цел налагане на необходимата промяна в културата и в процеса на работа и мониторинг на основните показатели за възвращаемостта на направените инвестиции и на резултатите от проектите.

Какво е мнението на експертите:

Антон Герунов:
"Истински дълбоката дигитална трансформация предполага не просто внедряване на последните технологии, но и промяна на процесите, културата и стратегическата насока на организацията. Всичко това предполага силна лидерска позиция и изпълнителният директор (CEO) е идеално позициониран да води или поне да бъде основен спонсор на тази инициатива, докато главният технически директор (CTO) я ръководи оперативно. Мениджърите на по-ниско ниво също имат своята роля, но ако задачата им се делегира изцяло, съществува риск резултатите да са разпокъсани и незадоволителни поради вътрешна съпротива, организационна политика и невъзможност за координация."

Илиян Димитров:
"За да е успешна една инициатива за дигитална трансформация, е важно тя да бъде подкрепена от цялата компания. В света най-често програмите за дигитална трансформация се водят от главния директор "Информационни технологии". Дигиталната трансформация изисква постоянно сътрудничество между екипа, който я управлява, и всички останали звена в компанията. Това породи и тенденция, основно сред новите технологични компании, този екип да бъде самостоятелен, а не ролята да се предава в настоящите екипи."

Екатерина Маринова:
"В основата на дигиталната трансформация на една компания и на едно общество е дигиталната култура. Сама по себе си тя представлява процес, в който технологиите оформят начина на комуникация, държание и мислене между хората. Дигиталната култура дефинира пътя, който извървяваме, и стъпките, които предприемаме в процеса на работа, в избора си на подход и в процеса на вземане на решения. По тази пътека има различни фигури, които играят различна роля, но целта накрая е повече хора да припознаят дигиталните ценности и новите правила, за да бъдат двигател в процеса на трансформация. Отговорът за всеки от нас би бил различен, но добрите практики показват, че когато се вземе решение на високо ниво за дигитална трансформация (C-level), тогава можем да говорим за начало на процеса на изграждане на дигитална стратегия и култура. Но ключови фактори са: наличната стратегия, кооперацията между екипите, мениджмънт подкрепа и ясно дефинирани дигитални измерители и резултати, за да може процесът на цифрова трансформация да бъде стартиран."

Технологиите, без които не може
Когато говорим за дигитална трансформация, няма как да избягаме от традиционните напоследък термини в технологичните тенденции като големи бази данни, Интернет на нещата, облачни технологии и изкуствен интелект.

Много от дигиталните инструменти, които организациите определят като критични за ежедневните дейности, работят в облачна среда - от решения като Google Drive до по-сложни видове софтуер за управление на предприятието (ERP) и управление на веригите за доставка.

Неотдавна ИТ гигантът Infosys публикува изследване, в което 98% от тези, които използват изкуствен интелект при дигиталната трансформация, заявяват, че той е генерирал допълнителни приходи за организацията.
Не трябва да забравяме и Интернет на нещата. Анализаторите от Gartner очакват, че до 2028 година ще има стабилен ръст на сензорите, съхранението, изчислителната мощ и AI възможностите в крайните (смарт) устройства.

Мнението на експертите:

Антон Герунов:
"Дигиталната трансформация е преди всичко пренареждане на бизнес процесите около информационните активи на организацията, или иначе казано: това са усилията за генериране на конкурентно предимство чрез използване на данни и технологии. Затова и основните технологии и подходи подкрепят тази цел - те включват системи за набиране и съхранение на данните като облачна инфраструктура (във всичките варианти - частен, публичен и хибриден облак), системи за управление на различни аспекти на бизнеса (ERP, CRM, KMS, финанси и човешки ресурси), но и аналитични системи (бизнес разузнаване, BI и автоматизация). Напоследък се налага и концепцията за транзакционни системи, които разпознават бизнес процеси (т.нар. process-aware systems), като журналните записи (логовете), които те генерират, могат автоматично да се събират и анализират с цел оптимизация (т.нар. process mining). Всички тези системи печелят от внедряването на алгоритми за машинно самообучение, търговско известни като изкуствен интелект."

Илиян Димитров:
"Това са технологиите, които предоставят на компаниите възможности за събиране, обработка и анализ на данни в реално време."

Екатерина Маринова:
"За да си отговорим на този въпрос, трябва да се запитаме какво е дигиталната трансформация за нас и за организациите, за които работим. Тя е уникална и различна за всеки и може да включва изключително много технологии, от които всяка в себе си да крие различна стойност и блясък. В основата могат да бъдат облачните технологии, големите данни и новите похвати за анализирането им, изкуственият интелект, Интернет на нещата, блокчейн и много други в зависимост от нашия фокус. Като пример бих дала аналитичните модели като част от науката за данните (data science). Използването на статистически подходи за анализ на данните, с които една организация разполага, дава възможност за поглед в бъдещето с оглед изграждане на правилните действия днес. На базата на историческите си данни и технологиите можем да изберем най-правилния подход и да преценим следващата си най-добра стъпка. Чрез дигитализиране на подхода на обработка на данните си можем да предвидим кога машината в дадено предприятие, климатикът в стаята, асансьорът в сградата ще имат нужда от поддръжка и да предотвратим инциденти. Гъвкавостта на днешните технологични решения, новият подход и начин на мислене - това са технологиите на човека, без които дигиталната трансформация не може."

Бизнес и технологии
Да се намери баланс между технологичните и бизнес целите невинаги е лесно, а без него е невъзможно да се случи дигиталната трансформация. Технологиите трябва да се адаптират към нуждите на бизнеса и да бъдат интегрирани с наличните системи. Те трябва да докажат своята бизнес цел, а лидерите на дигиталната трансформация - да успеят да я представят на с всички звена.

Мнението на експертите:

Антон Герунов:
"Не мисля, че трябва да съществува конфликт между бизнес и технологични цели. Технологията е инструментът за постигане на бизнес целите и нейните параметри са определени от бизнес нуждите. Например индикаторите като време за заявка, брой потребители по едно и също време или наличност на системата са обусловени от това, което е необходимо на бизнеса. Голямото предизвикателство е по-скоро балансът между противоречащи си бизнес или други цели на различните звена, които са подкрепени от вече определени бюджети и влиятелни мениджъри. Изкуството на успешната трансформация е разрешаване на тези организационни конфликти и успешното внедряване на избраната технология или система по измерим начин с доказана полза (например чрез ROI). Именно заради това понякога се налага намесата на най-висшия мениджмънт."

Илиян Димитров:
"Технологичните цели винаги следва да бъдат част от и подчинени на бизнес целите. Ако развитието на дадена технология не носи стойност на един бизнес, то вероятно тя е излишна и дори да се насочат усилия към нея, това не би било устойчиво. Баланс следва да се търси между целите на компанията и целите на нейните клиенти."

Екатерина Маринова:
"Все повече спираме да разделяме тези два свята. Бизнесът и технологиите стават едно и пътят е дигиталната трансформация. Тя ги слива и дава възможност за съвместни стъпки по пътя на промяната. Ключова роля играят добрите практики и насищането с все повече специалисти с познания и опит и в двете сфери. Когато говорим за баланс, става дума не само за ниво бизнес и ИТ доставчик, а и за вътрешноорганизационно ниво, където съответните специалисти да могат да разберат най-добре отсрещната страна и да обединят знанията си. В ролята на намирането на вътрешен за една организация баланс са и повечето дигитални позиции, които виреят и в двата свята и би следвало да боравят с най-точните похвати и познания, за да се намери най-правилното решение."

Малки срещу големи
Къде се извършва по-лесно дигитална трансформация - в малките или в големите предприятия? Предимството на големите е, че те идват с големите бюджети и големите възможности за инвестиции. При малките финансовите ресурси са кът. Но пък са по-гъвкави и мениджърите им по-лесно могат да вземат решения. А пък и системите, с които разполагат, са далеч по-малко, а понякога е по-добре да започнеш от нулата, отколкото да адаптираш наличните ресурси.

Мнението на експертите:

Антон Герунов:
"Парадоксално, макар малките организации да са по-гъвкави и възприемчиви към новото, дигиталната трансформация при тях изглежда по-трудна. Това е определено от пазарните реалности у нас и по света - огромното търсене на способни ИТ бизнес анализатори, разработчици, мениджъри и консултанти води до ръст на разходите, което само по-голямата организация може да си позволи. На второ място, ползите от стандартизацията на даден процес са определени основно от броя изпълнения на този процес. Представете си, че с дадена система пестим 20 лева при всяко изпълнение на клиентска поръчка. При 1000 поръчки спестяването е едно, а при 10 милиона - съвсем друго. На трето място, големите организации често са силно регулирани или под значителен конкурентен натиск, което е стимул за търсене на технологични решения. Например финансовият сектор в Европа, в който ние работим, постоянно става обект на нови и нови изисквания - от отвореното банкиране през защитата на данните и чак до мерките против изпирането на пари. Неизбежно се търсят решения за автоматизация на тези постоянно растящи обеми работа."

Илиян Димитров:
"Както малките и средните предприятия, така и големите имат своите предимства. МСП са гъвкави и могат да реагират бързо. Точно като една рибарска лодка с няколко опитни човека на борда. Във всеки момент МСП са готови да завъртят лодката и да поемат в различна посока. Големите корпорации се радват на други преимущества - ресурсите. Тук подходящ пример е големият танкер. Той се нуждае от повече време, за да промени курса си, но веднъж тръгне ли по него, не са много "бурите", които могат да му попречат да достигне своята крайна дестинация."

Екатерина Маринова:
"Четейки статистиките, би следвало да посоча определен сектор като най-възприемчив и определено бих потвърдила, че производството е една от индустриите, които най-много напредват от гледна точка на дигитална трансформация. В действителност в различните компании на локално ниво има различни стратегии и изпълнение, които ги поставят по-скоро индивидуално, отколкото в аспекта на индустрията. В световен мащаб големите корпорации изграждат правила за дигитализация и залагат стандартите за нов начин на работа и нов подход към клиента. Смятам, че не размерът на една компания, колкото стратегията и културата определят възприемчивостта на една организация."

Предизвикателства
Всяко ново начало е трудно. Нововъведенията предизвикват сериозни сътресения в познатия и еднотипен живот на организациите, а дигиталната трансформация изисква пълна промяна на културата. Настрана от това, като всяко ново нещо липсата на достатъчно знания и добри практики е също предизвикателство. Препъникамъни се оказват понякога и самите технологии и сигурността.

Ето какво казват експертите:

Антон Герунов:
"От технологична гледна точка несъмнено големият проблем са остарелите (legacy) системи, които е трудно да се поддържат, разширяват и интегрират с нови системи. Понякога наблюдаваме случаи на системи, които са работели с десетилетия и нямат приложни програмни интерфейси (API), което прави интеграцията затруднена и неловка. Често липсват документи или познанието си е отишло заедно с напуснал служител. Второто голямо предизвикателство е поддържането на адекватно ниво на сигурност. Експоненциалният ръст на системите, а и на данните означава едно - рязко разширение на рисковата експозиция на организациите - вече има много потенциални мишени и много вектори на атака. Опазването им чрез една мозайка от решения като защитни стени, антивирусни програми, SIEM-и и много други понякога е бариера пред бързото внедряване на нови технологии. От организационна гледна точка културата и отношението на топ мениджмънта продължава да дефинира големия вододел между водещите и изоставащите в цифровата си трансформация организации."

Илиян Димитров:
"Като всяка трансформация и дигиталната такава се изправя пред предизвикателството да промени навиците и поведението на хората. А хората по природа избягват несигурността и неяснотата. Ненапразно в света на изкуствения интелект се роди термина обясняемост (explainability). Много от гениалните умове, които пишат алгоритми за машинно учене, не успяват да обяснят как всъщност работи тяхната технология. А това е препятствие за всякакъв вид сътрудничество и играе ролята на сериозна бариера за начало на инициатива на дигитална трансформация."

Екатерина Маринова:
"В зависимост от големината на една организация спънките и предизвикателствата пред проектите за дигитална трансформация са с различна последователност и размер. Основните са липсата на ясно дефиниран дигитален път, спецификите на организационната структура и култура, липсата на дигитална експертизата и недостатъчната краткосрочна инвестиция. Често, когато става дума за дигитализация, инвестициите се отплащат в по-дългосрочен план. Когато говорим за изграждането на аналитични модели, ние бихме инвестирали в аналитичен екип, период от време за изготвяне и обучаване на анализа, период за тестване и имплементация, който често може да отнеме повече от година. Резултатите от една такава инвестиция ще бъдат забележими едва след като този период приключи и алгоритъмът заработи. При по-малките компании основният проблем може да бъде липсата на знания и заделен ресурс с оглед на основния разход на организацията, докато при по-големите организации липсата на стратегия и принципи на дигитализацията би се отразила още на ниво запознанство с дигиталната трансформация."

Няколко опорни точки
Какви са най-важните точки, които трябва да се вземат предвид по пътя към дигиталната трансформация?

Антон Герунов, главен оперативен директор, LogSentinel:
"Осъществяването на дигиталната трансформация е малко като да проследиш тенис мач - винаги трябва да държиш погледа си върху топката (бизнес целите). Ясно дефинираните цели позволяват да се формулира конкретен и осъществим проект, но най-важното е те да бъдат измерими и измерени. Извеждането на ясни количествени ползи (спестени пари, процент възвращаемост на инвестицията, ръст на приходи) могат да убедят и най-неизкушените от технологията колеги. Ако съпротивата срещу дигиталната трансформация е значителна, си струва да се започне с малък проект, чиито резултати решително да докажат ползата от тези усилия и да дадат стимул за следващи проекти."

Илиян Димитров, мениджър "Дигитална трансформация", "А1 България":
"Гъвкавост, разбиране и бизнес логика. Гъвкавост, защото икономическата ситуация се мени с безпрецедентна скорост. Цели индустрии загиват и е жизненоважно дигиталната трансформация да помага на една компания да маневрира в обстановката. Разбиране, защото с динамичните промени в технологиите и света хората променят ценностите си, навиците си и действията си. Изключително важно за една компания е да разбира тези промени и да реагира динамично спрямо тях. И бизнес логика, защото добавянето на стойност е това, което може да направи една трансформация устойчива."

Екатерина Маринова, Microsoft MVP в областта на изкуствения интелект:
"Опорните точки на дигиталната трансформация са дигиталният път и среда, в които технологиите се използват като средство на иновация и реализация на бизнес цели и потенциал. Инвестицията в изготвянето и начертаването на дигитална стратегия е като да очертаете леко с молив първоначалните рамки на един проект с неясна големина. Чрез изграждане на правилната дигитална култура и инвестицията в хората ще въоръжите всеки един от служителите с по един молив и гумичка, с които да могат да изтриват и разширяват тези рамки, първоначално поставени от вас. Дигиталната трансформация не е краткосрочен проект, който има начало и край, това е начин на работа. Докато технологиите се развиват, ние ще се трансформираме. Важно е да поставим правилните основи и очаквания

X