Анализи

Има ли бъдеще за корпоративния център за данни

Иван Гайдаров

Много анализатори предричат края на локалните изчислителни инсталации, но статистиката показва, че той няма да дойде скоро

Облачните изчисления вече промениха из основи технологичния ландшафт през последните години и се превърнаха в катализатор за стремглаво развитие на цели нови индустрии - като тази на мобилните приложения например. В същото време анализите на Gartner сочат, че ръстът на облачния пазар ще продължи да се увеличава през следващите години, което означава, че значението на този тип изчислителна инфраструктура ще продължава да нараства, променяйки все повече технологични области.

Една от основните промени, които разрастването на облачната инфраструктура, предлагана като услуга, наложи в последните години, е в отношението към корпоративните центрове за данни. Преимуществата, които доставчиците на облачни услуги предлагат, като намаляване на разходите, по-голяма гъвкавост и достъп до ресурси накараха много анализатори да заговорят за края на корпоративния център за данни такъв, какъвто го познаваме (особено за компаниите, създадени в облака), но дали тези прогнози са толкова отчетливи към днешна дата? Не и според изследването Uptime Institute global data center survey 2020 на Uptime Institute, консултантска организация, фокусирана върху подобряване на производителността, ефективността и надеждността на критичната бизнес инфраструктура чрез иновации, сътрудничество и сертификация.

Корпоративният център за данни е жив

Според изводите от проучването на Uptime Institute корпоративният център за данни "нито е мъртъв, нито умира", тъй като трансферът на критични натоварвания към публичния облак се случва бавно и дори към 2022 г. повече от половината от тях все още ще бъдат в локални центрове за данни.

"Има много фактори, които движат растежа на публичния облак, включително иновативни услуги, мобилни приложения, миграция на
корпоративни натоварвания в колокации, SaaS и т.н. Но това не означава, че почти всички ИТ натоварвания на бизнеса в крайна сметка ще бъдат прехвърлени в центрове за данни на трети страни. По-голямата част от респондентите - 58%, казват, че повечето им данни и натоварвания се изпълняват в корпоративни центрове за данни, т.е. в локални съоръжения", обясняват от консултантската организация, добавяйки, че констатациите са сходни с тези от проучванията в предишни години, което "затвърждава мнението, че секторът на локалните центрове за данни, макар и не непременно най-иновативният, ще продължи
да бъде основата на корпоративните ИТ през следващото десетилетие".

Обратният процес - прехвърлянето на данни и натоварвания от публичния облак към локални центрове за данни - също е факт, като 30% от респондентите в Uptime Institute global data center survey 2020 казват, че са предприели такова. Сред основните причини за подобен ход на първо място се нареждат по-високи разходи (10%), спазване на нормативните изисквания като GDPR (7%), проблеми с представянето на системите (5%), притеснения относно сигурността (4%) и др.

"Собствеността върху центровете за данни намалява разходите в дългосрочен план, а в краткосрочен собствениците избягват разходите за пренос на данни при трансфера към трети страни. В същото време локалната среда може да е необходима за управлението на данните в тон с регулаторни изисквания, като собствениците могат внимателно да наблюдават и контролират факторите като латентност, наличност и производителност на приложенията. Не на последно място, локалният център за данни осигурява пълна видимост и възможност за настройки на рискови профили на всяко натоварване", обясняват от Uptime Institute.

Всичко това обаче не означава, че секторът на корпоративните центрове за данни няма своите проблеми - абсолютните стойности на ефективност на потребление на енергия не са се подобрили значително от 2013 г., прекъсванията "продължават да се случват с обезпокоителна честота", най-често заради проблеми със захранването.

"Обновяването на хардуера се случва все по-рядко, а кризата с персонала в центровете за данни се задълбочава. Частта на мениджърите, които казват, че имат затруднения с намирането на квалифицирани кандидати, нараства непрекъснато през последните няколко години. В същото време изкуственият интелект и автоматизацията няма да могат да намалят чувствително изискванията за човешки персонал за дейността на центровете за данни през следващите пет години", обобщават от консултантската организация.

И все пак облаците се сгъстяват

Въпреки че корпоративните центрове за данни засега удържат на натиска, облаците над тях се сгъстяват, ако съдим от основните тенденции, които според анализаторите ще движат критичната бизнес инфраструктура през следващите години.

"Тъй като разходите за изграждане на частни центрове за данни ще продължават да ескалират, а гъвкавостта на центровете за данни на трети страни ще се разширява, все повече компании гледат на решенията за колокация като на идеална за тяхната ИТ инфраструктура. Модерният център за данни е свързан инструмент, който предлага на организациите достъп до почти всяка дигитална услуга, която можете да си представите. Колокацията не се отнася само до наемане на площ. Това също така означава да се използват разширени възможности за мощност и охлаждане, за да се намалят текущите инфраструктурни разходи", обяснява Ърнест Сампера, маркетинг директор и ръководител бизнес развитие в доставчика на услуги за центрове за данни vXchnge, в блога на компанията.

Изчисленията в периферията също са технологично направление, което ще задава дневния ред при центровете за данни. Подобни архитектури разширяват обхвата на облачната мрежа и прехвърлят ключови функции за обработка до крайните точки, възможно най-близо до точката, в която се събират данните, намалявайки латенцията. Тази тенденция е пряко свързана и с развитието на концепции като Индустрия 4.0 и Интернет на нещата.
Друга основна тенденция са хибридните внедрявания. Докато облачната инфраструктура достигне своята зрялост, много компании установиха, че пълната облачна миграция може да доведе до определени проблеми със сигурността и неочаквани финансови разходи. "Някои компании избраха изцяло да напуснат облака, други преминаха към решение за колокация или се възползваха от софтуерно дефинираната инфраструктура за изграждане на частен облак във виртуализирани сървъри. Но други компании все още се нуждаят от услугите на публичния облак. В отговор на тази нужда центровете за данни разработват хибридна облачна архитектура и мултиоблачни решения, които позволяват на компаниите да се възползват от изчислителната сила на публичния облак и сигурността и контрола на частната мрежа", обяснява Сампера.

"Въпреки че изчислителните облаци ще продължат да бъдат важна част от ИТ стратегията на повечето организации, наблюдаваме фина промяна в стратегията на много организации в стремежа им да приспособят своя ИТ микс и разходи към нуждите на приложенията си. Тъй като виждаме все повече от тези хибридни архитектури, става все по-ясно, че корпоративният център за данни е жив и здрав, дори и неговата роля да се променя, за да отразява подход, който най-добре обслужва съвременните организации", смятат и от Vertiv, консултантска компания в сферата на центровете за данни, с което потвърждават напълно и изводите на Uptime Institute - вместо да изчезне, корпоративният център за данни може да се превърне в мост между миналото и бъдещето на изчислителните технологии.X