Анализи

Как да подготвим фирмената IP мрежа за 5G ерата

Александър Главчев

5G комуникациите се задават на хоризонта и вече са стимул за подсилване на мрежовите инфраструктури на компаниите. За да се възползват от предимствата на технологията, много от тях ще трябва да приемат нови и подобрени решения, които биха улеснили връзките с дистанционни служители, уверени са от инфраструктурната компания IPXO, доскоро позната като Heficed.

Винсентас Гриниус, главен изпълнителен директор, и Зилвинас Вайкус, директор инфраструктура в IPXO, споделят няколко насоки, които според тях организациите трябва да имат предвид при планирането на 5G стратегията за миграция, както и как това ще повлияе на плътността на мрежата, IP съвместимостта и дистанционната работа.


Увеличаване на плътността на мрежата

Мобилните мрежи от пето поколение предлагат изключително високи скорости за пренос на данни, но имат сравнително малък обхват. Милиметровите вълни на 5G работят на разстояние едва няколкостотин метра. За да се осигури широко покритие, трябва да се създава по-гъста мрежа от по-малки клетки.

Т.е. за реализиране на стратегии, свързани периферните изчисления е необходимо правилно настройване на инфраструктурата, така че обработката да се случва в най-близкия възможен възел.

"Пето поколение изисква плътно свързана мрежова инфраструктура. Тъй като скоростта и мащабът са задължителни за новата безжична връзка, близостта на мрежовите компоненти корелира с капацитета им да обработват информация с висока скорост", казва Зилвинас Вайкус, ръководител на инфраструктурата в IPXO.

"Центровете за данни, в сегашния им вид, ще се останат в историята, продължава той. Те ще бъдат заменени от гъсто разположени възли, които ще трябва да бъдат внедрени, за да осигурят необходимата гъвкавост в съответствие с изискванията на мрежата от следващо поколение."


Съвместимост на обратните връзки

IPv6 ще играе основна роля в 5G, тъй като IPv4 адресите, които и без това са дефицитни, не биха могли да задоволят непрекъснато нарастващото търсене на свързаност. Въпреки това, повечето съществуващи системи са съвместими само с IPv4. За да се използва вътрешното оборудване заедно с новите стандарти за скорост и обработка на данни, внедряването на т.нар. dual stack мрежи, имащи възможност за едновременна обработка на IPv4 и IPv6 трафик, се превръща в решаваща стъпка при надграждането на архитектурата.

"Да смятаме, че с идването на 5G и Internet Protocol 6 сега разпространеният IPv4 внезапно ще стана нерелевантни, би било нереалистично, обяснява Винсентас Гриниус, главен изпълнителен директор на IPXO. Изграждането на изцяло нова мрежа от оборудване само с IPv6 би било твърде грандиозна цел, която за повечето не би си струвало нито времето, нито инвестицията. Простата истина е, че винаги ще има системи, съвместими само с предишния протокол. По този начин dual stack ще е незаобиколима при подготовката за миграция към 5G."


Предизвикателствата на дистанционната работа

Въпреки че 5G технологията е усъвършенствана в сравнение с предшествениците си, управлението на нейната сигурност няма да е лесна задача. Преодоляването на уязвимостите в мрежата става още по-чувствителен въпрос предвид нарастващата популярност на отдалечения модел на работа.

"Петото поколение мобилни комуникации поддържа огромно количество свързани устройства. Това означава значително по-голям брой възможни точки за достъп, коментира Гриниус. Въпреки че управлението на сигурността на основната мрежа остава основен приоритет, създаването на добре структурирана инфраструктура за дистанционна работа определено излиза на второ място за предотвратяването на възможни пробиви: персоналните компютри и мрежи често имат по-малко защити, което ги превръща в лесна цел за измамници."

Като цяло, с бързото наближаване на новото поколение мобилни мрежи, фокусът за повечето организации трябва да остане не непременно върху ползите, които ще донесе 5G, а по-скоро върху по-добрата подготовка за гладко интегриране със съществуващите мрежи,за да се осигурят съвместимост на устройствата и да смекчат рисковете, заключват от IPXO.


X