Анализи

Устойчивост и гъвкавост - ключови фактори за бизнеса в пандемията

Иван Гайдаров

COVID-19 продължава да променя света, а икономическите последици от епидемията в целия свят са безпрецедентни. Бизнес картината се променя в невиждани мащаби в рамките на броени месеци, което поставя изключително сериозни предизвикателства пред много индустрии, доскоро смятани за едни от най-печелившите и устойчиви. Въздушният транспорт и туризмът са само част от примерите за сектори, които надали ще се възстановят в рамките на следващите няколко години.

На какво може да разчита бизнесът, за да отговори на всички тези предизвикателства? Кои са стратегиите и инструментите, които могат да го преведат през водовъртежите на днешната действителност? На какво трябва да заложат организациите в търсене на успешни изходни позиции в света след COVID-19? Отговори на тези и още много въпроси, свързани със стратегическото бизнес мислене по време на пандемия в региона EMEA, дава изследването на PricewaterhouseCoopers (PwC) Passing the agility stress test - How Europe, Middle East and Africa (EMEA) private businesses are building resilience to manage the COVID-19 pandemic and beyond.

Изследването
Докладът на PwC Passing the agility stress test успява да проследи промените в настроенията на бизнеса в Европа, Близкия изток и Африка по отношение на стратегиите за развитие и ключови приоритети в отговор на предизвикателствата в света на COVID-19. В началото на годината - февруари и март - изследователската компания провежда проучване сред 2990 респонденти от 53 държави.

След като виждат неочакваните последици, които пандемията носи за индустриите обаче, изследователите актуализират резултатите от проучването, което им позволява да анализират начина, по който бизнесът в регион EMEA реагира на бързо променящата се ситуация. Интервютата са проведени в периода май-юни, след което резултатите от двете издания са сравнени в търсене на зависимости, прогнози и тенденции.

"Настоящата пандемия оказва голямо влияние върху частния бизнес във всяка индустрия и регион. Прогнозите за дванадесетмесечните приходи бяха намалени драстично, като над половината (51%) от респондентите от сферата на частния бизнес в EMEA сега очакват приходите им да намалеят при едва 9% в мартенското издание на изследването. И все пак, като се има предвид драматичното въздействие на пандемията върху световната икономика, частният бизнес всъщност се представя добре. Големите публични компании очакват още по-драматичен спад в приходите", обясняват от PwC.

В същото време 30% от респондентите не очакват промени в постъпленията си при 37% през март, а оптимистите, които виждат възможности за ръст на приходите си, намаляват близо 3 пъти за няколко месеца - от 54% на 19%.

Гъвкавостта е предимство
Понятието "гъвкав" първоначално навлезе в речника на софтуерните специалисти, когато говорим за технологичната индустрия. С времето обаче то започна да се появява все повече и в речника на специалистите по бизнес развитие, а според PwC именно гъвкавостта е основното предимство на компаниите, които преминават успешно през настоящата ситуация, и пак тя ще им осигури възможно най-добрите стартови позиции след нейния край.

Анализаторите определят като гъвкави компаниите, които "притежават баланс и възможности, позволяващи им да изместят фокуса, приоритетите и ресурсите си, за да отговорят на променящите се обстоятелства", като добавят: "Това са организации, ориентирани към клиентите, към хората. Те са технологични и повратливи - фактори, които се подсилват взаимно. Силното лидерство и стабилната корпоративна култура също са особено важни."

На тази основа от PwC разделят компаниите на две групи - шампиони и изоставащи - и анализират основните политики, които превръщат една организация в конкурентоспособна при бързо променящи се обстоятелства.

Топ 5 на стратегическите насоки в стратегиите на шампионите включват "Взимане на стратегически решения въз основа на фокуса върху клиента" (97%); "Умение за взимане на бързи решения" (96%); "Подкрепа на продължаващото обучение" (94%); "Фокус върху развитието и задържането на таланти" (93%); "Използване на технологии за повишаване на ефективността и сътрудничеството" (90%). Класацията се допълва от стратегически приоритети като формирането на гъвкави екипи, които да работят по точно определени проекти, използването на данни в реално време за взимане на ключови решения и създаването на мултидисциплинарни групи.

За сравнение, едва 31% от компаниите в групата на изоставащите взимат стратегически решения въз основа на знание за клиентите си, а тези, които използват технологии за по-висока ефективност на процесите си, са 11%. Също толкова използват данни в реално време при взимане на ключови решения, а развитието на таланти е приоритет за 21% от тази група.

Устойчивостта е необходимост
"Шампионите са движени от нуждите на хората, но в среда на намалени лични контакти този акцент може да бъде труден за реализация. В много държави компаниите са заставени да функционират в режим на отдалечена работа. 3/5 от респондентите казват, че позволяват дистанционна работа на служителите си. В това отношение групата на шампионите (62%) е изравнена с тази на изоставащите (60%)", анализират от PwC.

Не така стоят нещата обаче, когато става дум за провеждане на обучения и повишаване на квалификацията на работната сила. Докато това е приоритет за 57% от шампионите, при изоставащите този процент е 40.

"За постигане на дългосрочни предимства от текущото преминаване към дистанционна работа няма да е достатъчно само да внедрите функционалности за домашен офис. Компаниите ще трябва да миксират възможностите за отдалечена работа с гаранции, че служителите им притежават нужните качества, необходими за управлението на виртуални работни среди", категорични са от PwC.

Задържането на служители - основен стълб на устойчивото развитие - също се оказва основен приоритет, споделян и от двете групи компании. Както шампионите, така и изоставащите компании в изследването на PwC предприемат мерки да си гарантират, че техните служители ще бъдат на линия след края на пандемията и ще могат своевременно да рестартират на 100% всички свои оперативни процеси.

Но човешкият капитал далеч не е единственото условие за една компания, за да постигне гъвкавост, която да и позволи да премине възможно най-безболезнено пред трудностите, и да е готова за условията след COVID-19.

"Шампионите са водещи, когато става въпрос за запазване на фокуса върху възможностите, които отличават една компания от конкурентите й. Дори да е изкушаващо да се намалят инвестициите в технологии например, 58% от компаниите в тази група всъщност са ги увеличили при едва 41% от тези в групата на изоставащите. Някои от тези решения вероятно поддържат преминаването към отдалечена работа, но други гарантират различни начини за намаляване на разходите. Такива са автоматизацията и имплементацията на нови канали за взаимодействие с клиентите", обясняват авторите на проучването Passing the agility stress test - How Europe, Middle East and Africa (EMEA) private businesses are building resilience to manage the COVID-19 pandemic and beyond.

Бизнес след пандемията
Много често разликата между успешните компании и останалите е визията за бъдещето. В това отношение респондентите, класифицирани като шампиони от PwC, също имат осезаемо предимство пред изоставащите компании. Така например 58% от първата група планират навлизането на нови пазари и създаването на стратегически алианси. Първото важи за 50% от изоставащите, а второто - за 39%. Едновременно с това 39% от шампионите планират придобивания (23% от изоставащите), а 29% - сътрудничество със стартъп екосистемата (20% от изоставащите).

От чисто практическа гледна точка 75% от бизнес лидерите виждат големи възможности в повишаването на използването на нови технологии, а 57% в представянето на нови продукти и услуги. Промяната на бизнес моделите е приоритет също за 57% от шампионите, а 49% смятат да заложат на развитието на научноизследователска и развойна дейност.

Анализът на всички тези числа води до категоричния извод, че устойчивото развитие, подплатено с гъвкави стратегии, е правилният път, който може да изведе индустриите от блатото на пандемията. Затова и 81% от шампионите посочват именно устойчивите бизнес практики като основен стълб за възстановяване на пазарите след COVID-19. Едновременно с това все повече се откроява приоритетът "социална отговорност", който е основен за 64% от компаниите шампиони и за 60% от изоставащата група. А тези проценти дават надежда, че част от преосмислянето на глобалната бизнес среда ще бъде и нейното обръщане към бъдеще, в което многообразието, социалното равновесие и природосъобразното съществуване няма да са само добро пожелание.

X