Анализи

Топ стратегически технологични тенденции за 2021 г.

CIO Media

Майкъл Куни, Network World

Мрежа за киберсигурност, инженеринг с изкуствен интелект и разпределени облачни услуги са сред топ тенденции, които според Gartner ще оформят бъдещите корпоративни ИТ операции

Компаниите трябва да се насочат върху гъвкави архитектури и да приемат факта, че разрушителната промяна е нормата, казва изследователската фирма Gartner. Анализаторите разкриват своите възгледи относно топ стратегическите технологична тенденции през следващата година, за които организациите трябва да се подготвят. Водещите технологии бяха представени по време на конференцията IT Symposium/Xpo Americas, която тази година се провежда виртуално.

В началото на симпозиума е ясно, че Gartner очаква взаимодействията между хората и технологиите да продължат да затрудняват ИТ ръководителите в момент, когато компаниите преодоляват сътресенията от COVID-19 и текущите икономически предизвикателства.

"Необходимостта от оперативна гъвкавост за всички корпоративни функции никога не е била по-голяма", каза Брайън Бърк, вицепрезидент за проучвателни дейности в Gartner.

"Когато организациите пътуват от реагиране на кризата от COVID-19 към осигуряване на растеж, те трябва да се фокусират върху три основни области, които формират темите от тазгодишните тенденции: поставяне на хората в центъра, независимост от местоположението и осигуряване на гъвкавост", каза Бърк.

С тези концепции като основа Бърк идентифицира топ стратегическите технологични тенденции на Gartner за 2021 г.:

Интернет на поведение (IoB)
Технологиите, които използват лицево разпознаване, проследяване на местоположение и големи данни и свързват получените данни с асоциирани поведенчески събития като покупки с плащане в брой или използване на устройства, се разрастват, каза Бърк. Организациите използват тези данни, за да повлияят на човешкото поведение. Gartner нарича тази тенденция интернет на поведение (IoB). Например, за да наблюдават съответствието със здравните протоколи по време на продължаващата пандемия, организациите трябва да използват IoB чрез компютърно зрение, за да видят дали служителите носят маски, или чрез картина от термокамери, за да идентифицират онези с висока температура.

Gartner прогнозира, че към края на 2025 г. повече от половината от световното население ще бъде субект на поне една IoB програма, била тя частна, търговска или правителствена. "Макар че IoB е технически възможно, ще има обширни етични и социални дебати за различните подходи, използвани за повлияване на поведението", каза Бърк.

Изчисления, които подобряват защитата на личните данни
До 2025 г. 50% от големите организации ще възприемат изчисления, които подобряват защитата на личните данни, каза Бърк. Организациите трябва да започнат да идентифицират кандидати за изчисления, които подобряват сигурността на персоналната информация чрез оценяване на дейностите по обработка на данни, изискващи трансфери на лични данни, монетизация на данни, анализ на измами и други случаи на употреба за много чувствителни данни, каза анализаторът от Gartner.

Мрежа за киберсигурност
Идеята е, че тук всеки може да получи защитен достъп до всякакви цифрови активи, независимо къде се намира активът или човекът, казва Бърк. Това отделя прилагането на политики от вземането на решения за политики чрез модел за предоставяне в облак и позволява идентичността да стане защитен периметър. До 2025 г. мрежата за киберсигурност ще поддържа над половината от заявките за контрол на цифровия достъп, добавя Бърк.

"Пандемията от COVID-19 ускори извършвания от десетилетия процес на тотална промяна на цифровото предприятие, казва Бърк. Ние преминахме една преломна точка - повечето организационни киберактиви вече са извън традиционните физически или логически защитени периметри. Тъй като навсякъде операциите продължават да се развиват, мрежата за киберсигурност ще се превърне в най-практичния подход за осигуряване на защитен достъп и използването на разположени в облак приложения и разпределени данни от неконтролирани устройства."

Разпределен облак
Въздействието на разпределените облачни услуги е в списъка на Gartner вече от няколко години. Gartner казва, че разпределеният облак е доставянето на публични облачни услуги до различни физически местоположения, докато работата, управлението и развитието на услугите остават отговорност на доставчика на публичен облак. Това осигурява подвижна среда за организационни сценарии с малка латентност, необходимости от намаляването на цената на данните и изисквания за местоположение на данните. Освен това решава необходимостта на клиентите да разполагат с облачни изчислителни услуги по-близо до физическото местоположение, където се случват бизнес дейности с данни. Към 2025 г. повечето платформи за облачни услуги ще предоставят поне няколко разпределени облачни услуги на мястото на необходимост. "Разпределеният облак може да замени частния облак и предоставя периферен облак и други нови случаи на използване за облачни изчисления. Той представлява бъдещето на облачните изчисления", каза Бърк.

Хиперавтоматизация
Концепцията за хиперавтоматизация, която, както казва Gartner, включва комбинацията от обучение на много машини, софтуерен пакет и инструменти за автоматизация, за да предостави работа, също беше в списъка на топ стратегиите за миналата години и продължава да набира сила. Въпреки че хиперавтоматизацията се движи с неумолими темпове през последните няколко години, пандемията повиши търсенето й с внезапното изискване всичко да бъде "цифрово най-напред". Големият брой заявки от заинтересовани бизнес страни накара повече от 70% от комерсиалните организации да предприемат дузини инициативи за хиперавтоматизация, казва Бърк."Хиперавтоматизацията вече е неизбежна и необратима. Всичко, което може и трябва да бъде автоматизирано, ще бъде
автоматизирано."

Повсеместни операции
Бърк смята, че повсеместните операции се отнасят до ИТ оперативен модел, предназначен да подкрепя клиенти, да помага на служители и да управлява разполагането на бизнес услуги навсякъде в разпределени инфраструктури. До края на 2023 г. 40% от организациите ще са приложили повсеместни операции, за да осигурят оптимизирани и смесени виртуални и физически практики на клиенти и служители.

Тотално преживяване
В миналогодишния доклад за тенденциите Gartner твърдеше, че до 2028 г. "потребителското преживяване ще премине през значителна промяна на начина, по който потребителите възприемат цифровия свят и как те взаимодействат с него, или едно "мултипреживяване". Разговорните платформи с подобрени способности за управление на глас и диалог ще променят начина, по който хората взаимодействат с цифровия свят. Бърк каза, че тази година Gartner извежда тази представа с една стъпка по-напред с тоталното преживяване (TX), една стратегия, която свързва "мултипреживяването" с дисциплините преживяване на клиента, служителя и потребителя. COVID-19 преобразува цифровото преживяване с технологии като безконтактни интерфейси, а организациите се нуждаят от ТХ стратегия, тъй като взаимодействията станаха по-мобилни, виртуални и разпределени.

Интелигентен многокомпонентен бизнес
Интелигентният многокомпонентен бизнес променя радикално процеса на вземане на решения чрез достъп до по-добра информация и реагира по-пъргаво на нея. Например в бъдещето машините ще подобрят вземането на решения благодарение на богата база от данни и идеи. Интелигентният многокомпонентен бизнес ще подготви пътя за преработени цифрови бизнес моменти, нови бизнес модели, автономни операции и нови продукти, услуги и канали. "Статичните бизнес процеси, които бяха изградени за ефикасност, бяха толкова крехки, че се разпаднаха под удара на пандемията, казва Бърк. Когато информационните директори и ИТ ръководители се опитват да съберат парчетата, те започват да разбират важността на бизнес способностите, които се адаптират към темпото на промяната на бизнеса."

Инженеринг с изкуствен интелект
Изкуственият интелект ще съзрява в много дисциплини, тъй като нуждата от повече автоматизация расте, казва Бърк. Но според Gartnerпроучването показва, че само 53% от проектите достигат от прототипи на изкуствен интелект до производство. Пътят към производство на изкуствен интелект означава преминаване към инженеринг на изкуствен интелект - една дисциплина, фокусирана върху ръководене и управление на цикъла на живот на голямо разнообразие от оперативен изкуствен интелект и модели за решения като машинно обучение или графики на знания.

Превод и редакция Мариана Апостолова


X