Анализи

Успешен бизнес с осем онлайн инструмента

Майя Бойчева-Манолчева

Кои са задължителните решения, без които вие и бизнесът ви не можете

Световният пазар на Software as a Service (SaaS) ще достигне 68.2 млрд. долара тази година, а през 2027 г. ще възлиза на 219.5 млрд., което ще представлява средногодишен ръст от 18.3% през следващите седем години, сочат данните на Reportlinker. Във времена на пандемия и дистанционна работа предимствата на облачните решения и софтуера като услуга са повече от очевидни. А всеки един бизнес има нужда от набор от технологични решения, за да съществува.

Кои са решенията, без които организацията не може, и какви са SaaS вариантите?

Управление на продажбите и маркетинг

CRM решенията заемат първо място по потребление в много сектори и това не е изненада, тъй като този тип приложения помагат за проследяване и управление на бизнес отношенията с клиентите - от покупката до окончателната доставка. А както знаем, придобиването на нов клиент е 25 пъти по-скъпо от задържането на съществуваш такъв (според Harvard Business Review). Затова е от изключително значение компаниите да създават лоялност към бранда у клиентите си.

Най-общо този тип решения обхващат профилите на всички клиенти, проследяване на покупките, предиктивен анализ, който показва силните и слабите страни на бизнеса и потенциални сделки и други дейности в компанията.

В облачна среда добър пример е Salesforce CRM, който обединява дейностите по маркетинг и продажби. Интересен пример е и Marketo, която може да изгражда взаимоотношения с клиентите и да ги трансформира в потребители. Функционалностите на решението са много - от имейл кампании, кампании в социалните мрежи, до лендинг страници, CRM, анализи и т.н.

Не трябва да се пропуска и Google Analytics, с който могат да се анализират кампании в областта на продажбите и маркетинга, както и решенията за автоматизирано изпращане на имейли като Mailchimp, Mailjet и други такива.

Комуникация

Според данни на Reportlinker глобалният пазар на уеб- и видеоконферентни SaaS решения ще нарасне със 110.3% през 2020 година. Новото нормално наложи модела на работа от вкъщи и накара 88% от ИТ компаниите в света да оставят своите служите у дома. Без тези решения е невъзможно днес да се прави бизнес.

Една от най-предпочитаните програми за вътрешна и външна комуникация е Zoom, а потребителите я използват за срещи, видеоуебинари, конферентни стаи, телефонна система и бизнес чат платформа. Алтернатива на Zoom са: платформата на Google - Hangouts, и нейният бизнес вариант Hangouts Meet, наследникът на Skype for Business -Microsoft Teams, ветеранът Cisco WebEx и още куп други решения, които са налични на пазара.

Управление на социалните медии

Когато говорим за комуникации, не трябва да пропускаме и социалните медии, които се превърнаха в основен инструмент, чрез който организациите общуват с външния и вътрешния свят. Според данни на Statista през 2020 година 3.6 милиарда души са използвали социалните медии, а до 2025 година се очаква те да достигнат 4.41 милиарда.

Каналите са доста, а клиентите са навсякъде - и във Facebook, и в Twitter, и в Instagram, и в Tumblr, което прави невъзможно да се управляват ръчно и поотделно. Затова използването на инструмент за поддръжка на всичките профили е ключово за всяка организация. Добър пример тук е HootSuitе, който позволява и анализ на съдържанието с цел да се идентифицира кое работи и кое не, планиране на постовете, интеграция с популярни решения като Google Drive, Mailchimp и Dropbox и бранд мониторинг на социалните медии.

Човешки ресурси

Автоматизирането на процеса на наемане и управление на човешки ресурси е също приоритет на всяка дигитализираща се организация. Платформите предлагат разнообразни функционалности, но повечето се групират около проследяване на отворените позиции, изготвяне на досие на служителите, управление на ТРЗ процеса и др. Известни онлайн решения в тази област са: BambooHR, Gusto HR, Deputy, SAP SuccessFactors и т.н.

Счетоводство

Четири са основните изисквания, на които всеки счетоводен софтуер трябва да отговаря, за да бъде в максимална помощ на организацията при управлението на нейните финанси. На първо място е автоматизацията - решението трябва да автоматизира максимално всички счетоводни дейности. На второ място стои скалируемостта -решението трябва да може да се използва и при разрастването на бизнеса. Трето - трябва да бъде приложимо за различни сектори и четвърто - да може да се интегрира с другите решения в компанията. Обикновено SaaSсчетоводните приложения включват автоматизирано проследяване на приходи и разходи, издаване и изпращане на фактури, класифициране на финансовите транзакции, извършване на плащания и издаване на отчети. Освен че елиминира голям обем от ръчна работа, счетоводният софтуер намалява риска от грешки и прави одитния процес по-бърз. Вариантите и тук са разнообразни, като най-често използвани са: QuickBooks Online, FreshBooks и Xero.

Управление на проекти

PM решенията позволяват да се организират и управляват проекти и екипи през всичките етапи, да се проследяват ресурсите, бюджета, да се измерва и анализира риска, да се разпределят задачи и да се изготвят отчети. Онлайн варианти са ClickUp, Wrike, Trello, Basecamp, Scoro, Teamwork, OpenProject и др.

Съхранение и достъп до файлове

В онлайн среда организациите трябва да се грижат и за съхранението на важните документи и достъпа до тях от правилните лица отвсякъде. Решенията пак са много, включително класиката Google Drive или Dropbox.

VPN

И понеже говорим за отдалечена работа, няма как да подминем сигурността. Компании в етап на дигитална трансформация към онлайн среда стават все по-честа жертва на киберизмами, фишинг атаки и други киберпрестъпления. Виртуалната частна мрежа позволява на организациите да изградят сигурна мрежова връзка, дори ако служителите използват публични мрежи. Така че ако планирате да извършвате работа от публични места или да събирате чувствителна информация от клиенти, VPN е достъпен начин за защита.

Разбира се, това не е пълният списък с инструменти, необходими на организацията. Всеки сектор има своите изисквания, но има един минимум, без който няма как да работите. А ако инструментите, които сте избрали, имат разнообразни модули или възможности за надграждане - ще успеете да удовлетворите и някои специфични изисквания на индустрията.

X