Анализи

2021 ще е годината на изкуствения интелект и IoT

CIO Media

Според най-известната българка - технологичен инфлуенсър, Елица Крумова, основните тенденции от 2020 г. ще бележат и следващите 12 месеца

Елица Крумова е първата българка, която влиза в престижната класация за инфлуенсъри в технологичната сфера на авторитетното списание The Awards Magazine. Тя също така е сред първите 10 в класацията Top 100 Thought Leaders & Influencers Division на IoT Premier League. Елица Крумова е възпитаник на специалност "Информатика и компютърни науки" на ВСУ "Черноризец Храбър", като има и престижни квалификации по креативна реклама - MA Creative Advertising от Southampton Solent University, Великобритания, и по маркетинг и реклама - BA Hons. Advertising & Marketing Communications от London Metropolitan University, Великобритания. Работила е за някои от най-големите корпорации в света, включително IBM и Google, а в момента отговаря за маркетинга и рекламата в "Стоун компютърс" АД.


Кои са технологиите и технологичните тенденции, чието развитие бихте отличили през 2020 г.?
В списъка с технологичните тенденции и технологиите, които белязаха 2020 г., няма много изненади, въпреки че се наблюдават някои размествания в позициите. Очаквано топ 3 на технологичните тенденции остава непроменен, но има вътрешни размествания. В същото време, ако разширим фокуса и погледнем топ 10, има технологии, които през 2019 г. не фигурираха, а други, които бяха част от елитната компания, отпаднаха. Всички тези промени са естествен резултат от ситуацията, създадена от COVID-19 и мерките, свързани с овладяването на пандемията в глобален мащаб, и в частност промените в нуждите на потребителите, пазарите и изместването на фокуса към нови икономически, търговски и технологични изисквания. Във връзка с тези промени списъкът на технологиите и технологичните тенденции изглежда така - изкуствен интелект, 5G, Интернет на нещата, биометрика, допълнена и виртуална реалност, блокчейн, роботика, компютърна обработка на естествен език и квантови технологии.

Извън тези челни позиции през 2020 г. значителен напредък отбелязаха персонализираните лекарства, както и тези срещу остаряване, телемедицината, генетичната медицина, компютърното зрение, дигиталните близнаци и космическите технологии.


Доколко развитието на различните технологични индустрии и пазари отговори на предварителните очаквания на анализаторите? Кои бяха най-големите изненади?
Събитията през 2020 г. дадоха тласък на определени технологии, а други изненадващо минаха на заден план. За мен най-изненадващо беше отпадането на ИТ технологиите от челните позиции, но с оглед на необичайните събития през изминаващата година и променените нужди на човечеството в технологичен аспект този процес е напълно естествен. Миналата година очаквахме много по-осезаем бум на IoT технологиите в ежедневието ни, транспорта, логистиката, производството и инфраструктурата. През 2020 г. обаче приложението на Интернет на нещата беше пренасочено в много по-голяма степен към сферата на здравеопазването и медицината, в помощ на диагностиката и предсказването на събития, свързани с човешкото тяло.

Поради спецификата на годината изключително приложение намери потребителският Интернет на нещата, като на пазара на умни свързани устройства се наблюдава както засилено търсене, така и повишение на пазарния дял на сектора в по-общ аспект. Очаква се тази тенденция да се запази и през следващите няколко години.

Като цяло събитията през 2020 г. доведоха до размествания в подредбата на топ технологиите, която промяна нямаше как да бъде предвидена от анализаторите през 2019 г., тъй като появата на вируса и резултатите от нея нямаше как да бъдат сложени в сметката. Технологичните пазари продължиха планираното си развитие, но в контекста на глобалната ситуация бяха наблюдавани от малки до средни промени в някои индустрии. Ако трябва да обобщим обаче, технологичната индустрия остана най-слабо засегната от появата на COVID-19, особено в сравнение с някои от другите сектори, които усетиха много по-негативни ефекти.

COVID-19 промени всичко. Какво влияние се очаква да има пандемията върху различните технологични ниши през 2021 г.? Кои тенденции ще останат горещи и кои ще изстинат?
С оглед на промените в топ 3 на технологиите между 2019 и 2020 г. (през 2019 г. той е IoT технологии, изкуствен интелект и 5G) смятам, че 2021 г. ще запази подредбата от тази година. Едновременно с това се очаква определени технологии отново да се препозиционират в рамките на първата десетка заради външни фактори и глобални събития, които да ги придвижат напред заради променени нужди по отношение на различни функционалности. Този огромен ръст на пазара на изкуствен интелект в здравеопазването и IoT устройствата беше изненада през 2020 г. Разбира се, това беше предизвикано главно от нуждите, породени от пандемията, и търсенето на иновативни решения за борба с новия коронавирус и последствията от него. Очаквам през следващите години интересът към IoT устройствата с изкуствен интелект да се засили, особено в здравеопазването, като това леко измества предвидения тласък на всестранната употреба и навлизане на подобен тип устройствата в ежедневието, както се очакваше. Но първото място на изкуствения интелект през тази година беше напълно заслужено заради участието му както в развитието на други технологични направления, така и в изграждането на нови инструменти за здравеопазването.

5G също логично зае второто място през 2020 г., имайки предвид, от една страна, потенциала на технологията за промяна на технологичното устройство на света, а от друга, факта, че пред нея предстои да се разгърне и да достигне пълните си възможности за трансформирането на сфери като индустрия, транспорт и т.н.

COVID-19 доведе до отпадането на технологии като дроновете и 3D принтирането от топ 10, което очаквам да се запази като тенденция и през 2021 г. Освободените места бяха заети от технологии, които помагат в много по-голяма степен в борбата с пандемията, а именно компютърната обработка на естествен език и квантовите изчисления. Трябва да се има предвид, че компютърната обработка на естествен език имаше все по-нарастваща роля за удовлетворяването на клиентския опит чрез оптимизирането на обслужването на клиентите и преди това. През обаче 2020 г. тя намери приложения и в решения, предназначени да отговорят на внезапно променените обстоятелства около работната сила. Биометриката също се движи нагоре през изминаващата година заради многото си приложения в здравеопазването.

Също така през 2020 г. анализаторите наблюдаваха с радост вълнуващото развитие на добавената и виртуалната реалност, най-вече в сферата на обучението, образованието, диагностиката и развлекателната индустрия. Тези технологии за мен са особено важни за образователната сфера, тъй като те предоставят нов, интригуващ ъгъл, който е способен положително да измени характера, процесите и устройството на обучителните процеси.

Най-важното предизвикателство пред CIO през 2021 г. ще бъде свързано с това да съумеят да забързат темповете на дигитализация на организациите си, докато се съобразяват с липсата на яснота и невъзможността за сигурно планиране. Именно несигурността ще очертае и сцената на топ технологиите през 2021 г.

Аз очаквам топ три да се запази (не непременно в този ред), като обаче изкуственият интелект ще бъде свързан в много по-голяма степен с етичните въпроси. Ще станем свидетели на промените в изискванията към етиката на изкуствения интелект, тъй като в момента редица организации работят по тази тема.

След призовата тройка очаквам да се наредят роботизираната автоматизация на процесите, която е свързана и с развитието на Индустрия 4.0, както и киберсигурността, тъй като тя става жизненоважна с оглед на нарастващия брой IoT устройства и работата от разстояние.

Не на последно място, очаквам ръст на интереса към изцяло облачните технологии, конкретизацията на разговорите за 6G и изпреварващия анализ.


А как се отрази рязко променената ситуация върху различните типове технологични компании (стартъпи, технологични гиганти и т.н.)? Кои се ориентираха по-бързо и успяха да спечелят от нея и кои загубиха?
По принцип в такива времена на криза, имаща нужната мощ да трансформира устройството на света и обществото, ни кара да си спомним, че думата "криза" на китайски се изписва с два йероглифа - единият означава опасност, а другият - благоприятна възможност. В този ред на мисли в настоящата криза много технологични компании успяха да намерят благоприятни възможности.

Гигантите се възползваха от потенциала си и намериха приложение на свои вече съществуващи продукти. Такива са например Zoom и Microsoft Teams, без които вече никой не може да си представи колективната работа и образованието. В същото време много стартъпи, които по същината си са по-гъвкави и по-лесно се адаптират, успяха да заемат свои ниши, което означава, че настъпиха времена, в които и гигантите, и по-малките играчи зависят до голяма степен от своята гъвкавост.

Анализаторите също така забелязват любопитна тенденция на коопериране между стартъпи и гиганти през последната година, а ситуацията през 2020 г. засили тази тенденция. При този модел стартъпите могат да помогнат на големите компании за по-бързо и креативно адаптиране към новите начини на работа и да представят иновативни технологии или бизнес процеси. Това ще подпомогне дигиталната трансформация на бизнеса и прилагането на стандартите на Индустрия 4.0, а COVID-19 определено накара голяма част от индустриите да осъзнаят нуждата от пълна трансформация.

Вие имате сериозна експертиза и в сферата на маркетинга и рекламата. Как се промени потребителското поведение и как компаниите трябва да адаптират своите стратегии, за да отговорят на тази промяна?
Със сигурност най-правилната тактика в режим на криза са постоянното тестване, обратната връзка от потребителя и въобще комуникацията с тях. Първият локдаун през пролетта например показа огромното значение на онлайн търговията, която дори в България нарасна многократно. Потребителите придобиха опит и увереност при този вид търговия, а дори и дребни предприятия и търговци се опитват вече да отговорят на тази засилена потребност.

Изследователите на общественото мнение по света отчитат, че най-често потребителите използват интернет и социалните мрежи за търсене и проучване. Засилването на желанието на потребителите за директна онлайн комуникация с брандовете е валидно за всички възрастови групи. Затова и компаниите трябва да засилят каналите си за онлайн търговия и да разгърнат процеса на дигитализацията си. От голямо значение също така е брандовете да предлагат и обновяват онлайн услугите си във всяка точка на присъствие, което спомага много за интегритета им.

Процесът до голяма степен е свързан с постоянен анализ на ефектите от текущите стратегии, опити, промени, отново анализ, докато маркетинговите усилия се насочат по най-правилния начин.

Може ли това да доведе до засилване на ролята на компании като Facebook и Google и ще повиши ли това напрежението между бизнеса и тях?
Напрежението най-вероятно ще се засили, но трябва да се има предвид, че то беше подпомогнато и от последствията от COVID-19, когато в тази необичайна ситуация станахме свидетели на засилваща се политическа тенденция за затягане на регулаторните мерки срещу технологичните гиганти. Това ще се задържи като тенденция, като от страна на маркетолозите очаквам по-предпазливо поведение. Те ще изчакат развитието на сегашните юридически битки, което ще намали количеството на платените кампании в социалните мрежи. Най-добрата стратегия за маркетолозите през 2021 г. е да се заложи на оригинално авторско съдържание и непрекъсната тясна връзка със своите клиенти.

Ако погледнем в по-глобален аспект, как това шеметно технологично развитие от последните 10 години повлия на човечеството като цяло? Положителните страни са широко дискутирани, но има ли негативни?
Човекът става все по-зависим от компютрите и технологиите. Вече дори не можем да си представим ежедневието без тях. Негативните последствия са посочвани често от специалистите - изолация, проблеми със съня, депресия и т.н., но за мен най-негативното последствие е интелектуалният мързел. Много е лесно да се намерят отговори на всичко, които чакат на един клик разстояние, но това лишава хората от интелектуално предизвикателство. Човечеството трябва да се насочи към инструменти за развитие като учене през целия живот и изграждане на емоционална интелигентност.

В ерата на изкуствения интелект и разработки на чипове, които да бъдат имплантирани в хора, къде трябва все пак да бъдат сложени границите? Какво е мястото на етиката в развитието на технологиите?
Положителните примери за употреба на технологиите в медицината например са всеизвестни. Тези примери показват как етична употреба на изкуствения интелект и чиповете могат да помагат на човечеството. Но когато става дума за личната неприкосновеност и правата на човека, границите трябва да бъдат твърди. Неслучайно специалистите обособяват цял един клон в науката, наречен "Етика на изкуствения интелект", който се разделя на два поддяла - етика на хората, разработващи изкуствен интелект, и етика на машините. Водеща морална и етична база трябва неотменно да бъдат личната свобода, личната неприкосновеност и правото на свободен избор.

На технологиите се гледа като на мъжки свят. Как една жена постига успехи в него?
Факт е, че в най-реномираните класации жените са по-малко, което показва, че за нас все още е по-трудно. Например в класацията Top 100 Thought Leaders & Influencers Division на IoT Premier League в топ 10 сме само две жени. Това очевидно показва, че жените по-трудно получават признание, но виждаме това статукво да се променя с бързи темпове през последните години. Очаквам тази тенденция да продължи.

Каква е отговорността да си част от най-следваните инфлуенсъри в сферата на технологиите?
Основната отговорност на един инфлуенсър е да разчита по най-добрия начин тенденциите, за да не подвежда аудиторията си. Разбира се, зависи от конкретната сфера, но в тази на възникващите технологии той трябва да бъде негласен контролен орган между компаниите, които разработват продукти, регулаторните органи и останалите участници в екосистемата. Важно е инфлуенсърите да съумяват да подбуждат дискусията и градивната критика в пряк диалог с компаниите, регулаторите и потребителите. Цялото технологично развитие трябва да се случва прозрачно и обмислено, за да е в услуга на цялото човечество. Именно това е етичната задача на технологичните инфлуенсъри.

Интервюто взе Иван Гайдаров

X