Анализи

Предиктивните анализи – новият поглед към бъдещето

Мария Динкова

Какви са ползите от внедряването на технологията?

Успешните предприемачи често могат да се похвалят с добър бизнес нюх, с притежаването на онзи усет, който им подсказва кога да направят една или друга стъпка. И макар че подобно качество категорично не е за подценяване, то до голяма степен зависи от късмета. В днешно време обаче не е необходимо компаниите и бизнесмените да разчитат единствено на личните си възможности, за да се реализират - на помощ идват технологиите и по-конкретно предиктивните анализи. На база на много статистики и данни могат да са създадат достоверни и точни прогностични модели какво да очакваме от бъдещето.

Всъщност тласъкът на работата с предиктивните анализи беше даден от появата на големите данни, както и от навлизането на изчислителните възможности, позволяващи бързо и лесно обработване на мащабни обеми от информация. Разбира се, тук с пълна сила важи правилото колкото повече данни имаме за миналото и настоящето, толкова по-правилни ще се прогнозите за утрешния ден. Следвайки тази тенденция, през последните години организациите по света все повече събират и трупат различна информация за своите служители, клиенти, продукти и марки, търсейки знание и конкурентно предимство.

Именно на този етап много компании се сблъскват с редица предизвикателства, чието преодоляване е ключово за създаването на ефективни предиктивни модели. Подходящите източници на данните, тяхната чистота и качество са от съществено значение, за да може чрез технологията да се стигне до полезни и смислени за бизнеса крайни изводи. На първо място обаче - подобно на всеки друг проект - и тук успехът зависи преди всичко от това да се създаде и разработи стратегия защо и как ще се използват в организацията предиктивните анализи. Техните приложения не само могат да бъдат разнообразни, но и са безкрайно много. Ето за какво компаниите най-често използват технологията, за да задминат конкуренцията и да извоюват пазарно лидерство:

Планиране
Може би най-очевидната полза от предиктивните анализи за бизнеса е способността им да разкриват бъдещето, като на база на полученото познание позволяват да се установяват популярните пазарни тенденции и да се съставят планове спрямо тях. Чрез точни прогнози компаниите могат да се подготвят какво да очакват и как да разпределят предварително своите ресурси, така че да спечелят от новата ситуация. В крайна сметка всичко се свежда до това да бъдеш първият, който е видял промените в потребителското поведение или в развитието на съответния сектор и индустрия.

Намаляване на риска
Предиктивните анализи могат да се използват също така, за да се намали броят на поеманите бизнес рискове, като се изследват закономерностите в успеха на пуснатите вече на пазара нови продукти, оценява се търсенето на дадена стока в бъдеще или се идентифицират потенциалните възможности.

Например търговец на козметични продукти може да планира успеха на нова маска за лице, използвайки предиктивни анализи. На база на прогнозата той ще знае какво е било търсенето на подобни продукти в миналото и какъв интерес може да очаква в бъдеще. Освен това вследствие от ниския риск се намаляват и непланираните разходи, които могат да възникват за компанията. В случай че подобни продукти преди са водели до финансови загуби, сега могат да се открият слабите места в стратегията и така да се избегнат ненужните разходи.

Ефективност и пестене на време
На следващо място прогностичните модели позволяват да се използва в максимална степен потенциалът на служителите. Фирмите могат да пренасочат голяма част от нискорисковите си задачи и процеси, както и взимането на рутинни решения към предиктивните технологии, освобождавайки човешкия ресурс за по-стойностните и високорискови задължения. Например чрез един прогностичен модел може да се генерира кредитна оценка или да се определи дали ясна застрахователна претенция може да бъде изплатена. Съответно за по-сложните казуси ще е необходимо участието на хора, но поне обработката на големия обем от информация ще бъде предварително изпълнена и свалена от плещите на служителите.

Откриване на измами
Силата на предиктивните модели е в тяхната способност да разпознават закономерности, което означава, че те също така могат да установят кога нещо не е на мястото си или не е правилно. В този смисъл прогностичните технологии могат да помогнат на организациите да откриват необичайни тенденции в поведението, които да са индикация за измама. Особено често това приложение се използва във финансовата индустрия. Например ако клиент, намиращ се в САЩ, изведнъж започне да извършва покупки на няколко други континента за кратко време, то съответната банкова институция може да се намеси, за да провери случващото се.

Край на потребителския отказ
Най-успешните компании са тези, които инвестират време и средства не само в задържането на съществуващите, но и в привличането на нови клиенти. Всъщност спечелването на нови потребители е почти пет пъти по-трудно, отколкото е запазването на настоящите. Затова по-лесната от двете задачи може да се пренасочи към предиктивните анализи, а съответно за разрешаването на по-сложната да се отдели повече човешки ресурс.

Технологията позволява да се планират ефективно маркетингови стратегии за съществуващите клиенти, така че те винаги да се връщат към съответната марка или бизнес. Инструментите за анализ ще установят какви стандарти трябва да се покрият и какви тактики да се приложат, за да се отговори на различните клиентски изисквания.

Предиктивните модели също така могат да научават и какви поведенчески тенденции се наблюдават, когато потребителите обмислят да се откажат от абонамент, покупка или друго. При подобна ситуация системата ще алармира и ще позволи на организацията да предприеме навременни действия, за да задържи съответния клиент.
Клиентско изживяване

Иновативните технологии могат да помогнат също така на фирмите да персонализират клиентското изживяване, тъй като отдавна не живеем в епохата, в която "един размер пасва на всички". Днес са необходими персонализирани маркетингови кампании, за да се привлече вниманието на целевата аудитория. В този смисъл събраната и анализирана информация за предишни покупки, поведенчески модели и история на търсенето се оказва особено ценна, тъй като може да покаже какво харесват и очакват потребителите, а също така как да се планира и подобри изживяването.

Сега е времето за прогнозите
Сега е идеалният момент, в който можете да се възползвате от възможностите на предиктивните анализи. Технологията е достъпна, кадрите са налични и има достатъчно исторически данни, за да се получат ценни прогнози за бизнеса и управлението на всяка сфера от опазването на околната среда, през производството до образованието и здравеопазването.

Но освен че технологията сега е много по-достъпна, отколкото някога е била, нейното овладяване все още ви предлага конкурентно предимство. Повечето организации вече са наясно със значението на прогностичните технологии за техните структури и клиенти, но не всички ги използват - поне засега.

Именно стремежът на компаниите да изпреварят своите конкуренти ще бъде и основният двигател за развитието на пазара през следващите години. Очаква се общият годишен темп на нарастване да надхвърли 20% за периода 2021 - 2026. Данните, публикувани от MarketWatch, показват, че през миналата година пазарът на предиктивните и прескриптивни анализи е бил оценен на 10.01 млн. долара, а само след половин десетилетие ще достигне 29.97 млн. долара.

Доста вероятно тенденцията ще се запази и дори ще се ускори до 2030 г. заради подобряването на самите решения. С непрекъснатото развитие на иновациите като изкуствен интелект, машинно обучение и усъвършенствани анализи (advanced analytics) прогнозите ще стават все по-точни и съответно все по-търсени от компаниите по света. А вие с кое приложение бихте започнали?

X