Анализи

2021: Историческа година за ИКТ фирмите у нас?

Владимир Владков

ИКТ технологиите могат да стимулират икономиката, да увеличат бюджета и да подобрят жизнения ни стандарт, смятат анализаторите от CBN

30 години след началото на прехода индустрията на информационните и комуникационните технологии в България се развива с постоянно растящи темпове. Според анализаторите от CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. все така през 2021 година тази индустрия вероятно ще бъде една от трите най-силни 18 индустрии в България. По редица ключови показатели обаче тя ще стане най-важна не само за икономиката на България и за приходите в националния бюджет, но и за живота на хората.

18-те индустриални сегмента, в които фирмите у нас развиват дейност, имат сумарни приходи над 300 милиарда лева, но пандемията е намалили приходите на по-голямата част и ги е поставила под голямо напрежение. Същевременно зародилата се в началото на XXI век ИКТ индустрия в България не даваше в началото реални основания, че само 20 години по-късно в нея ще работят над 15 хиляди компании и над 100 хиляди умни и предприемчиви хора не само от страната, но и още от над 50 националности от 4 континента. "Трудно бе да предположим, че именно ИКТ индустрията ще се превърне в надежда на една нация за по-добро бъдеще за децата им", коментират от CBN.


2021: Историческа година за ИКТ фирмите у нас?


Кои са най-успешните ИКТ сектори
От агенцията разделят условно бизнеса с информационни и комуникационни технологии на 4 основни сектора - софтуер и услуги, хардуер и услуги, телекомуникации и услуги, други. Всеки от тези сектори има свои структурни особености, свързани с нивото на представителност и развитие. "Разликата между секторите в индустрията вече е съществена и е необходимо тези разлики да се познават", обясняват от агенцията.

Софтуерният сектор и съпътстващите услуги е най-големият и най-бързо развиващ се индустриален сектор в България през последните 5 години. "Един любопитен факт: през сложната и кризисна 2020 софтуерният индустриален сектор ще отбележи най-голям абсолютен ръст на приходите от всичките 82 сектора в България. Единственият конкурентен сектор на софтуерния по отношение на ръста на приходи в страната през последните години е хазартният. Беше", коментират от CBN.

Всяка година на българския пазар се продават над 1,5 милиона дигитални устройства, включително смартфони, лаптопи, таблети, настолни компютри и сървъри. "Хардуерната инфраструктура в България, свързана с доставката, инсталацията, интеграцията и поддържането, се реализира от няколко хиляди компании и служители. Те са специализирани в 7 различни сегмента от бизнеса с хардуер и съпътстващите услуги, тези ICT компании развиват дейност с милиардни приходи", добавят анализаторите.

Бизнесът на телекомуникационните оператори и интернет доставчиците в България навлиза в нов етап от развитието си. "Пандемията даде изключителен тласък на търсенето на тези услуги. Дигитализацията на бизнеса и цифровото общество в страната не са възможни, без този бизнес да върви стремително напред", обясняват от компанията.


2021: Историческа година за ИКТ фирмите у нас?


Принос към БВП
Колко значима е индустрията с ИКТ продукти и решения за България и за икономиката на страната? Кой расте по- бързо и с какви темпове - ИКТ индустрията или БВП? Съотношението през годините между размера на ИКТ индустрията и БВП в България е основна метрика при определяне както на значимостта за националната икономика, така и за динамиката на развитие. През 2021 г. обемът на ИКТ индустрията в България ще надмине размера на БВП на страната отпреди 25 години, т.е. през 1996 г., изчисляват от CBN. Тогава БВП на България е бил около $12 млрд., като това бе една от най-кризисните години за страната с хиперинфлация. За предепидемичната 2019 г. номиналният обем на БВП надхвърля 118 млр. лв. (малко над 60.7 млрд. евро). Това означава, че делът на ИКТ бизнеса вече надхвърля една пета.

В топ 25 ICT фирми по приходи в България участват технологични компании от Австрия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, Швейцария, САЩ, Южна Корея. Сред водещите 25 ИКТ компании в България присъстват 5 глобални ИКТ бранда от 3 континента. "Не е лека задача да се открият и отличат 25-те най-големи технологични компании по приходи в България от над 15 000 работещи фирми, които оперират в 12 ИКТ сектори, регистрирани в 23 сегмента (според NACE Rev. II) и представители на 52 държави. Но като агенция, която прави бизнес класации вече 24 години, сме сигурни в методологията и резултата", твърдят от CBN.

Географско разпределение
"Поради натрупали се с годините демографски, социални, икономически и образователни фактори ICT бизнесът в България е изключително неравномерно разпределен териториално", показват данните на агенцията. Както се очаква, доминиращото местоположение на ICT бизнеса е София. През 2021 година броят на заетите в ICT бизнеса в София, които работят на трудов договор, ще надмине този на заетите в цялата туристическа индустрия на България, дават пример от CBN.

Най-голямата област след София-град в България - Пловдивска, се стреми да навакса в развитието на ИКТ бизнеса. "След странния спад през 2018 година през 2019 г. проблемите очевидно бяха преодолени и резултатите си дойдоха на мястото. А израстването през 2020 и 2021 година са неминуеми, твърдят анализаторите. Ако само ИКТ бизнесът, регистриран в Пловдивска област, беше отделен индустриален сектор, то по приходи той би изпреварил 20 от всичките 82 сектори в България, включително сектори като издателски, научно-развоен или воден транспорт."

Във Варненска област ИКТ бизнесът е на път да стане структуроопределящ за областта и Варна да се превърне във втория ИКТ център в България. "Ако само ИКТ бизнесът, регистриран във Варненска област, беше обединен в отделен индустриален сектор, то по брой работни места би изпреварил цели 22 от всичките 82 сектора в България, включително такива като производството на превозни средства или лизинга", добавят от агенцията.

X