Анализи

Една година коронавирус в България

Александър Главчев

Как виждат ситуацията бизнесът и анализаторите

Наскоро светът отбеляза една година от началото на събитие, което въпреки някои предупреждения на специалисти бе напълно невъобразимо както за масовото общество, така и за бизнесите. Официално пандемията от COVID-19 бе обявен на 11 март 2020 г. и постави началото на промени, някои от които са толкова значителни, че много хора са за това, че пълното завръщане към предкарантинната обстановка просто няма да се случи.

Една година след като думи като коронавирус, маски, ваксини, социална дистанция, зелени коридори и т.н. станаха неразделна част от ежедневието ни, от CIO решихме да попитаме няколко български компании и опериращи у нас големи анализатори за техния поглед върху изминалите месеци и очакванията им занапред.

Какъв е основният извод от безпрецедентната ситуация през последната година?
"Видяхме многократно колко крехко е равновесието в света, в който живеем, колко силно зависим от поддържането на това равновесие е животът ни, как проблем в едно място бързо се умножи и доведе до последствия в различни системи, коментира Нели Вачева, изследователски мениджър в IDC Europe. И не става дума само за последиците от пандемията.

Видяхме как спирането на тока в Остин, Тексас, поради лоши метеорологични условия доведе до над 2% спад на производството на мобилни телефони за едно тримесечие и удари световното производство на автомобили и модеми."


Нели Вачева, изследователски мениджър в IDC Europe

Нели Вачева, изследователски мениджър в IDC EuropeСпоред Румен Шиков, риск мениджър в "Кофас България", основният извод, свързан със ситуацията през периода, е несигурността, която пандемията причини както у нас, така и в ЕС. В целия свят това е основното предизвикателство за компаниите. "Разпространението на вируса постави националните икономики и бизнеси пред ситуация да изчисляват загубите от различните алтернативи, докато правителствата се борят да ограничат разпространението на вируса, въвеждайки нови ограничения, които са трудно приемливи за техните избиратели, обяснява той за читателите на сп. CIO. Трудно бихме могли да направим прогнозиране и планиране на икономическата ситуация както в България, така и в света въобще - докато не се предприеме по-радикална промяна, няма как да излезем със сигурни стойности на показателите."

"Изведнъж темата за "устойчивостта" стана новата мантра, но устойчивостта има много измерения и следващите поне 5 години постигането на по-висока устойчивост на бизнеса и обществените системи ще е приоритет, което пък ще доведе до множество промени", допълва още Нели Вачева от IDC.

Изводите на компаниите очаквано са по-прагматични и свързани с конкретната ниша, в която оперира дадената организация.

"През изминалата година обществото ни достигна до едно много по-дълбоко разбиране и използване на електронните услуги във всички сфери на живота, посочва Нели Йоловска, директор "Продажби" в родния картов и платежен оператор БОРИКА. Промени се начинът, по който гражданите и бизнесът комуникират с държавната администрация, промениха се комуникациите на фирмите с техните служители и клиенти, коренно се промени традиционният документооборот в голямата част от организациите. Всички страни положиха неимоверни усилия, за да се адаптират към новата реалност и да продължат да се развиват успешно. Именно пандемията беше катализатор на тези процеси и ако трябва да посочим нещо положително, това е бързата дигитализация, която без нея нямаше да се случи в близките няколко години."

Друг конкретен и очевиден извод според нея са промени в масовите навици при разплащания. Днес много по-често посягаме към банковата си карта, отчита се ръст на дела на безконтактните плащания, като лимитът при тях през миналата година достига 100 лв. на трансакция.

"Инвестициите в силна корпоративна култура и позитивни професионалисти се отплаща в тежки времена, уверена е Елена Маринова, президент на българския софтуерен разработчик "Мусала софт". Отплаща се и умно изграденото портфолиото от стабилни дългосрочни клиенти и фокус в перспективни технологични области - в нашия случай интеграция в облака, изкуствен интелект, Интернет на нещата и т.н."

Може ли да се очаква край на корона кризата през 2022 г.?
"Ако състоянието на пандемия, извънредни мерки и т.н. беше продължило няколко седмици или дори месеци или беше географски изолирано, бих прогнозирала край, продължава Маринова. При кратко сътресение и хората, и бизнесите се мобилизират да се справят и да се върнат към нормален ход. При над година функциониране в "криза" вече не може да се говори за завръщане, а за нов баланс.

През следващите 12 месеца очаквам приближаване към този нов баланс, както и отчетливи проявления на негативите от изолацията, основно на чисто човешко ниво и оттам отражението върху бизнесите и икономиката като цяло."

"Всички се надяваме и вярваме, че кризата ще започне да отшумява и животът ни ще се завръща постепенно към нормалния си ритъм. Дигитализацията на обществото обаче считам, че ще продължи със същия темп, посочва Йоловска. Причината е, че както фирмите, така и гражданите осъзнаха удобството на този тип комуникации и ще продължат да ги използват и в бъдеще. Ще дам пример с познатия квалифициран електронен подпис (КЕП), който БОРИКА предлага - доскоро нишов продукт, а интересът към него през последната година нарасна до такава степен, че очакваме до една година електронният подпис, независимо дали е подпис на смарт карта или облачен такъв, да се превърне в доста по-масов продукт."


Нели Йоловска, директор "Продажби" в БОРИКА

Нели Йоловска, директор "Продажби" в БОРИКАИкономиката на страната ще отчете растеж, който е в унисон с тенденциите в региона на Централна и Източна Европа, прогнозират от "Кофас". Разбира се, няма как да се разчита на бързо възстановяване - то ще протече неравномерно и с различно темпо спрямо отделните сектори. Основните рискове във връзка с тази прогноза са свързани с бавния процес на ваксиниране, което в крайна сметка може да доведе до поредно въвеждане на рестриктивни ограничения.

"Очакваме възстановяването да бъде неравномерно и бавно. Ако вземем за пример хотелиерството и ресторантьорството, трудно бихме предвидили тяхното развитие оттук нататък. Добрият летен сезон би бил евентуално двигател на промяна за сектора, но всичко зависи от решенията на правителството, подчертава Румен Шиков от "Кофас България". От друга страна, сектори като фармацевтика, химическа промишленост, стоки за дома и прочее отчитат сравнително добър растеж предвид промените в поведението на потребителите. Като цяло очакванията са втората половина на 2021 икономиката започне да се възстановява по-активно, но това зависи и от темповете на ваксиниране. Към днешна дата (началото на април) около 1% от населението в България е с поставени две дози, което усложнява възстановяването на бизнес средата и създава политическо и социално напрежение."

Според IDC икономическите прогнози също са за възстановяване на ръста на БВП през 2021, което отново е свързано и с успешното провеждане на ваксинационните кампании. "Край на кризата е доста относително казано, подчертава Нели Вачева. Доста макрофактори действат в различни посоки, но, да, очакваме през 2022 повечето бизнеси да са се върнали към ръст. От нашите проучвания виждаме, че за 2021 бизнесът класира като топ приоритети подобряването на финансовите показатели и увеличаването на ефективността на операциите. За сравнение - "подобряването на клиентското изживяване" беше първи приоритет в последните няколко предкризисни години."

"Няма как да не отчетем и рисковете, свързани с бавното формиране на ново правителство или нестабилно такова, което допълнително предизвиква несигурност в така динамичната обстановка", подчертава Шиков.


Румен Шиков, риск мениджър в "Кофас България"

Румен Шиков, риск мениджър в "Кофас България""Много важно за възстановяването е и колко бързо в икономиката ще могат да се влеят парите от Националните планове за възстановяване от кризата и мен доста ме притеснява дали България ще може да се възползва при сегашната политическа ситуация", посочва още Вачева.

Кофас: ИТК секторът е със среден риск
Отрицателният индекс на БВП на България от -3,9% през 2020 и прогнозният му ръст от 4% за първото тримесечие на настоящата година показва, че възстановяването на икономиката е близо, прогнозира кредитният застраховател. Съществуват обаче и множество предизвикателства, които са в състояние да предизвикат отново рецесия след масовото затваряне на търговските обекти от края на 2020 г.

Според анализаторите сравнително устойчиво се развива ИКТ секторът. Според "Кофас" това донякъде е свързано с факта, че още преди пандемията да се наложи, в целия свят се е наблюдавала положителна тенденция за България като предпочитана дестинация за изместване на работата на множество международни компании от високотехнологичния бранш. Това беше повлияно от най-различни фактори, сред които високо ниво на експертиза, по-ниски производствени разходи, както и разходи за разработка, комплексните услуги, които предлагат софтуерните фирми и пр.

В момента тенденцията частично се запазва, но предвид по-ниските обороти на компаниите бизнесът забавя своя темп. Подобряването на средата несъмнено би оказало положителен ефект върху сектора.

IDC: Възстановяването минава през дигитализацията
Факт е, че организациите, които бяха инвестирали в дигитализация, се оказаха по-способни да реагират бързо на новите условия, да се приспособяват и дори да извличат полза, така че пътят към "устойчивостта" минава в много отношения през дигитализацията, уверени са в IDC.

Там наблюдават няколко последователни етапа на справяне на организациите с кризата, които се отличават с различни по вид инвестиции в дигитализация. Първоначалната реакция на организациите беше фокусирана върху това да осигурят функционирането си в новите условия. На втори етап повечето се сблъскват с намаляване на приходите и съответно взимат мерки да оптимизират операциите и намалят разходите си. Третият етап е свързан с постигане на устойчивост, тоест на възможността организацията бързо да реагира на фактори, влияещи негативно на бизнеса, като не само възстановява операциите, но и успява да се възползва от промените. Следва 4-та фаза, в която организациите правят насочени инвестиции, които да върнат бизнеса към растеж и постигане на следващото ниво, в което организациите се връщат в нормален режим на функциониране при новите условия.

Според IDC повечето от компаниите в Европа се намират в 3-та фаза (36% през декември 2020 г.), но има все-още значителна чат в първа и втора фаза и доста по-малко в 4-та и 5-а фаза. Наблюдаваме и известна цикличност в самоопределянето на бизнеса за етапа, в който се намира в цикъла на възстановяване. Разхлабването на мерките, придружено с ръст в икономиката, води до това, че повече компании се определят във фазата на постигане на устойчивост и връщане към ръст, докато затварянето на икономически сектори води до нарастване на процента на компаниите, намиращи се в първите 2 фази.

Над 50% от увеличения бюджет за ИТ на организациите в Европа през тази година ще бъде отделен за проекти - реакции на промените, предизвикани от COVID-19 кризата. Сред тях са подобряването на потребителското изживяване и естеството на работата и такива, които да елиминират пропуски в непрекъснатостта на бизнес операциите и да помогнат по-дългосрочни промени в бизнес операциите вследствие на COVID-19 кризата. Според IDC около 28% от средствата ще са насочени към нови бизнес модели и увеличаване на пазарния дял. Според Нели Вачева е интересно да се отбележи, че инвестициите в ИТ проекти, които бяха стартирани като реакция на кризата, ще продължат и през следващите 2 години, като обемът на разходите за технологии ще продължава расте.

Как се справяха организациите
"Изминалата година беше изключително интензивна за нас, споделя Нели Йоловска от БОРИКА. Като доставчик на удостоверителни и електронни услуги държавната администрация и фирмите имаха нужда от нашите решения, за да успеят за кратък период да променят бизнес модела си."

По думите ѝ усилията на екипа са били фокусирани върху отдалечената електронна идентификация, която е основната предпоставка за дигитализация на обществото. Тази технология е вече достъпна и е въпрос на време да се внедри в повече институции, уверена е Йоловска. "За този период значително разширихме кръга на партньорствата си и реализирахме технологични интеграции в полза на цялото общество."

При нарастването на онлайн поръчките от ключово значение е била стабилността на инфраструктурата и сигурността на тези разплащания. Въведени са новите стандарти за безопасност при интернет разплащанията - EMV 3DSecure и изискванията за SCA (Strong Customer Authentication) и двуфакторна автентикация, които по същество са още едно средство за сигурност.

"Гордеем се и с усилията, които положихме, за да запазим служителите си и да им осигурим нормални и комфортни условия на работа от дистанция, обяснява още Йоловска. Още през март миналата година на всички служители беше подсигурена техника и отдалечен достъп до всички необходими фирмени ресурси. Създадохме кризисен щаб, чиято задача беше да следи ситуацията в страната и да предприема своевременни мерки, да предлага и въвежда ЧР практики. Такива са инициативите за двигателна активност, индивидуално и групово психологично консултиране, отпускане на средства за тестове за коронавирус и редица други."

Още в края на пролетта на 2020 г. в "Мусала софт" са прогнозирали първите симптоми на дългосрочните негативни ефекти, но и нови възможности. "Първоначално бяхме реактивни, но в рамките на няколко месеца под общата визия Work from Anywhere проактивно ревизирахме, променихме и допълнихме стратегията си във всички аспекти - позициониране, работа с хората в компанията и с клиентите ни, привличане на нови колеги от цял свят, бизнес развитие и продажби", посочва Елена Маринова.


Елена Маринова, президент на "Мусала софт"

Елена Маринова, президент на "Мусала софт""Като софтуерна компания, работеща вече 21 години в контекста на дистрибутирани екипи, имахме инфраструктурата да преминем в режим на дистанционна работа, допълва още тя. Знаехме, че е така, но имаме и практически доказателства - преминахме за 1 ден от работа в офиса в режим "временно дистанционно" и не само не загубихме производителност, но и постигнахме най-добрите финансови резултати в историята на компанията с 30% ръст в приходите си за 2020 г. Използваме стандартните за индустрията технологични решения, но и собствени разработки за проследяване на динамиката на клиенти, проекти, хора, финанси, както и използваме собствен софтуер за комуникация - VING."

Как фирмите виждат клиентите си
"Портфолиото ни от клиенти е съставено изключително от големи мултинационални компании, като обичайно работим по ключови, иновативни инициативи за тях, посочва още Маринова. Благодарение на този факт бизнесът ни продължи да расте - в ситуация на несигурност и пазарен натиск иновациите се оказаха безценен инструмент за оцеляване. Ковид кризата ускори процесите на дигитална трансформация и тепърва ще виждаме ефектите от нея. Клиентите ни станаха по-гъвкави от гледна точка на физически ограничения за работа и по-взискателни от гледна точка на бизнес, технологична и процесна експертиза - това отвори нови ниши за нас."

Според БОРИКА повече от всякога бизнесът днес се нуждае от надежден начин за привличане и обслужване на клиенти, както и идентификацията им от разстояние. Потребителите също започнаха да изискват все повече дигитални решения, достъп до различни системи и услуги от различни устройства по всяко време и от всяко място.

"През последната една година развихме и т.нар. облачен квалифициран електронен подпис, който посредством приложението B-Trust Mobile позволява отдалечена идентификация, биометрично разпознаване, електронно подписване и изпращане на документи, обяснява Нели Йоловска. Предоставихме възможност на клиентите за определен период да използват безплатно и неограничено услугата облачен КЕП и отчитаме засилен интерес към нея в последната половин година."

Предстояща иновация от страна на БОРИКА в областта на картите е внедряването на т.нар. токенизация, при която клиентът има възможност да запази данните на картата си и при последваща покупка в същия онлайн магазин да не се налага повторно въвеждане на данните. За улеснение на клиентите въведохме и мобилна автентикация, базирана на биометрични характеристики, която спестява неудобството от помнене на пароли.

Вместо финал - няколко съвета от "Кофас България". Ръководствата на компаниите би следвало да имат ясна визия за развитието на бизнеса и да отчитат възможните рискове. Чак след това да подкрепят целта си или да минимализират рискове с инвестиции в нови ИТ решения. Самите продукти и услуги в тази сфера имат множество разновидности - фокусиране върху онлайн присъствието на компанията, автоматизация на производствата, ERP системи, оптимизиране на бизнес процеси, реновации и иновации и пр. Всички те улесняват процесите и като цяло имат положителен ефект върху компаниите.

X