Анализи

Зелената трансформация на центровете за данни

Иван Гайдаров

Ако трябва да перифразираме средновековната максима "Мечът е продължение на ръката", за да е адекватна към днешната действителност, тя би звучала така: "Мобилният телефон е продължение на ръката." Потреблението на мобилен интернет расте всяка година за сметка на фиксираните мрежи, а според проучване на eMarketer близо 90% от времето, което потребителите прекарват в мобилната мрежа, е посветено на различни приложения. Тази статистика не е изненадваща с оглед на широката палитра от възможности, които мобилните приложения - много от тях безплатни - дават на съвременния потребител в неговото изключително динамично ежедневие. Но въпреки че често мислим за мобилните приложения като за малка иконка на дисплея на смартфона ни, зад тяхното функциониране всъщност стоят множество технологични звена, най-важното от които са центровете за данни.

Тази гарантираща функционирането на модерните общества роля на центровете за данни, разбира се, има своята цена - индустрията консумира близо 3% от световното производство на електричество, а продължаващата ускорена дигитализация на обществата се очаква да повиши този процент около 3 пъти. Тази тенденция и перспективата тя да се засили след навлизането на 5G мрежите, набиращите популярност дигитални разплащания, все по-широкото приемане на разширената реалност и задаващите се на хоризонта автономни превозни средства превръщат "зелените политики" в основен приоритет както за доставчиците на сървърна инфраструктура, така и за големите оператори на центрове за данни като Amazon, Google и Microsoft.

За да хвърлят светлина върху процеса на "позеленяване" на центровете за данни, от базирания в Силициевата долина доставчик на ИТ услуги и технологии Supermicro публикуват третото издание на своя годишен анализ Data Centers & The Environment, който едновременно разкрива приоритетите на бизнеса в поддръжката на центровете за данни и дава насоки за оптимизация на прехода към щадящи природата технологии.

Зелен ли е нашият център за данни?

Постоянно растящото потребление на изчислителни и съхранителни ресурси превръща разходите за охлаждане и енергия в критични за бизнеса компоненти, които изискват постоянен анализ. От Supermicro посочват списък от въпроси, отговорите на които дават ясна представа на мениджърите на центрове за данни относно състоянието на техните подопечни структури. Списъкът включва: Оптимизирани ли са сървърите и системите за съхранение, за да бъдат енергийно ефективни по време на подсигуряването на основни бизнес натоварвания; Има ли яснота къде се използва електричеството в центъра за данни; Какво може да се направи в близко бъдеще, за да се намали потреблението на енергия; Какви видове системи ще оптимизират разходите и ще намалят въздействието върху околната среда, като същевременно предоставя критична бизнес инфраструктура, която да даде възможност за ръст на компанията и лидерство; Какъв е оптималният цикъл на придобиване на нови сървъри и хранилища; Кой е правилният модел - локални сървъри, облак или хибриден подход; Как даминимализираме въздействието върху околната среда при извеждането от експлоатация на по-стари или недостатъчно ефективни ИТ активи.

За да бъде анализът напълно точен, мениджърите на центрове за данни могат да използват модела Total Cost to the Environment (TCE) -подход за измерване на множеството начини, по които един център за данни влияе върху околната среда.

Total Cost to the Environment

Моделът за анализ Total Cost to the Environment обхваща няколко основни показателя. На първо място е ефективността на потребление на енергия (PUE), който показва колко точно енергия използва само изчислителното оборудване, без да включва охлаждането и други режийни разходи. След това идват възможностите на самите сървъри според техните спецификации, следвани от режима на циклите за обновяване на инфраструктурата, тъй като по-новите системи използват по-малко енергия за единица работа от по-старите, осигурявайки по-добра производителност на ват. Наличието на системни компоненти, които са проектирани да бъдат по-ефективни при работа, като споделено захранване и охлаждащи вентилатори също са важен показател за определянето на TCE, както и това на политики за извеждане от експлоатация на стари системи с фокус върху редуцирането на технологичния отпадък. Не на последно място, захранването на центровете за данни чрез възобновяеми енергийни източници също може да играе важна роля в ограничаването на въглеродния отпечатък на организациите.

Центровете за данни през 2021 г.

Докладът на Supermicro разкрива и приоритетите на компаниите за 2021 г. Надстройката на критични компоненти категорично заема първото място във всички изследвани региони - Северна Америка (45%), Европа (44%), Азия-Пасифик (50%) и Китай (50%). На второ място обаче има някои разлики - докато 41% от северноамериканските респонденти посочват инсталацията на нови сървъри, а в Европа същият процент обръща поглед към повишаване на инвестициите в облачна инфраструктура, 47% от организациите от Азия-Пасифик предпочитат надстройката на софтуера си. В същото време 45% от участниците в допитването, базирани в Китай, извеждат като втори основен приоритет имплементацията на нови програми и политики за управление на е-отпадъците.

Именно електронните отпадъци са един от най-сериозните проблеми и ограничаването им може да бъде основен фактор, който трябва да се има предвид при изграждането на стратегия за изграждането на по-екологични центрове за данни. За да отговорят на това предизвикателство, компаниите използват различни подходи, които се простират от партньорства със сертифицирани организации за рециклиране на електроника, през препродаване на ненужния хардуер до повторно използване или пренасочване на хардуера към други части на бизнеса.
"Вземането на решение какво да се прави със системите в края на техния живот се превърна в основен фактор при TCE анализа. Изхвърлянето на електронните компоненти причинява значителна вреда на околната среда. Повечето организации разбират необходимостта да измерват разходите си за потребление на енергия и охлаждане като част от контрола на своите разходи, но невинаги обръщат достатъчно внимание какво се случва с оборудването, което вече не им е необходимо", акцентират създателите на доклада Data Centers & The Environment. Ии заключават: "Организациите от всякакъв мащаб, които експлоатират центрове за данни, осъзнават добре своето въздействие върху околната среда. По-кратките цикли за подмяна на софтуера, които дават възможност на компаниите да се възползват от подобренията при потреблението на енергия, намаляване на енергийната консумация при раковете с висока плътност, работата при по-високи входящи температури и правилния процес на извеждане от експлоатация на остарелия хардуер, допринасят в много голяма степен за зелената трансформация."

X