Анализи

Бизнес партньорството – от препоръчително до задължително

Мария Динкова

Бъдещето на успешните компании зависи от участието им в екосистеми и бизнес платформи

Конкуренция в бизнеса винаги ще има, но през последната година ясно се наблюдава една трансформация при междуфирмените отношения. Безпрецедентните предизвикателства налагат да се търсят нови подходи за справяне с трудната ситуация, за да се подпомогнат иновациите и да се ускори икономическото възстановяване. Оказва се, че много компании намират отговор в задълбочаването на сътрудничеството със своите бизнес партньори, а събирането на нови хора с различни нагласи и начини на мислене помага за генерирането на общи креативни решения, споделяне на знания и обединяване на ресурс.

Колко е важен размерът?

Съществуват организации от ранга на Amazon и Apple, които са достатъчно големи, за да постигнат впечатляващи резултати и самостоятелно. Повечето фирми обаче не са в тази категория и се нуждаят от поддържането на тесни връзки със своите доставчици, клиенти и дори конкуренти. В противен случай те излагат на риск както своите шансове за развитие и разширяване, така и самото си оцеляване. Експертите от IBM изтъкват, че дори мащабът невинаги е гаранция за успех, но комбинацията от размер и гъвкавост е определяща за крайните постижения. Всъщност големите компании, които могат да работят гъвкаво, са онези, които остават стабилни в изпитващ затруднения сектор или се справят отлично в проспериращ такъв.

Според скорошното изследване "COVID-19 и бъдещето на бизнеса", публикувано от IBM, голяма част от мениджърите планират да участват в платформи, екосистеми и партньорски мрежи значително повече в бъдеще в сравнение с преди или по време наCOVID-19. Данните показват, че 70% от изпълнителните директори имат намерение да си партнират с други в своята индустрия, а 57% дори гледат извън нея. И в двата случая обаче се очаква до 2022 участието в подобни формации значително да увеличи своята популярност, като се прогнозира ръст от 104% при платформените бизнес модели, 332% при бизнес екосистемите, 338% при партньорските мрежи в дадена индустрия, както и 338% при партньорските мрежи извън конкретна индустрия.

Индивидуалните суперсили

В една кризисна обстановка, каквато е настоящата, способността за бързо въвеждане на иновации се превръща в ключова за съществуването на компаниите. Голяма част от организациите вече инвестираха сериозно в различни технологии, гарантиращи отдалечената работа, и вероятно ще продължат да отделят средства за внедряването на инструменти и функционалности, чрез които да подпомогнат ефективното сътрудничество извън офиса. Също така фирмите все повече насочват своето внимание и към гарантирането на сигурността на ценните данни извън защитите на корпоративните мрежи, особено на фона на увеличаващите се киберзаплахи и опасности в онлайн пространството. Не на последно място, много усилия се фокусират и върху използването на хибридния облак за оптимизиране на фирмените процеси.

За Фернанда Катарино, ръководител на Channel Europe Product Business във Fujitsu, всички тези технологични тенденции ще бъдат ясно изразени през 2021. В тази връзка, за да могат организациите да отговорят на изискванията на средата и да поддържат своята инфраструктура, те ще трябва все повече да разчитат на доверени партньори. Според експерта тайната се крие не само в доброто сътрудничество, но също така и в по-тясната специализация в конкретна област. В съвременния сложен и силно обвързан свят не е необходимо всеки да владее всичко, но специфичните знания, умения и опит се оказват особено полезни и печеливши.


Бизнес партньорството – от препоръчително до задължително

"Много повече партньори ще засилят фокуса си върху своите уникални умения, вместо да покрият всички технологични бази. Този акцент върху индивидуалните суперсили на свой ред ще ускори сътрудничеството между партньорите, което вече виждаме. Това също така ще създаде нови възможности за организации с всякакви размери да се разширят отвъд своя традиционен обхват в нови географски области и ще позволи дори на малките партньори да добавят стойност към широкомащабни проекти", смята Катарино, която разполага с над 20 години опит в технологичния сектор.

Източник на таланти

Недостигът на квалифицирани кадри в технологичната сфера отдавна представлява сериозен проблем за редица индустрии и се усещаше още преди кризата, а с нейното настъпване необходимостта от специфични умения стана дори по-належаща. Участието в екосистеми и бизнес платформи и тук могат да се окаже изключително полезно. Те се превръщат в един чудесен източник на кадри, до който може бързо да се достигне и да се използва за справянето с предизвикателствата.

"В крайна сметка способността на бизнеса да използва трансформиращите технологии се определя от неговия достъп до талантите, необходими за тяхното прилагане. Следователно способността за привличането, обучаването и задържането на служителите с търсените умения ще играе по-голяма от всякога роля през 2021 за бизнес успеха. Сложните процеси и трансформиращи решения не могат да бъдат приложени и внедрени без наличието на нужния човешки ресурс", изтъква Катарино. Според нея нарастващите корпоративни набори от данни и недостигът на специализирани умения в сферата на науката на данните и анализите ще подтикне бизнеса да се обърне към своите партньори, за да успее да запълни липсите в човешките си ресурси.

Общите ценности

Както стана ясно, екосистемите и бизнес платформите могат да се превърнат в гаранция за оцеляването на компаниите, в среда за иновации и източник на таланти. Но тяхното поддържане изисква сериозни усилия и споделянето на общи ценности. Не можем да говорим за дългосрочно сътрудничество, ако между участващите страни липсва разбиране, откровеност и доверие, които са основополагащи елементи за създаването на едно положително партньорско изживяване. Ясното формулиране на фирмените цели и задачи със сигурност ще улесни намирането и спечелването на съмишленици.

Пандемията на свой ред концентрира още повече общественото внимание върху етиката и бизнес практиките на организациите, обяснява Катарино. В резултат на това все повече потребители оценяват компаниите по стойността, която те създават за обществото, както и по конкретни измерими фактори като тяхната посветеност на устойчивото развитие. Тази тенденция не само се очаква да се запази и през 2021, но ще достигне и до веригите на доставки на отделните организации, до техните екосистеми и партньори.

Ускорен курс по партньорство

Изграждането на близки бизнес отношения може да отнеме години и зависи от различни фактори, но в сегашната напрегната обстановка, която налага бърза адаптация и въвеждане на иновации, повечето компании не разполагат с това време. В тази връзка в доклада "Бързи иновации чрез партньорство" от Business Fights Poverty споделят някои ценни насоки как скоростно да се изградят партньорски отношения. Експертите посочват пет фактора, които са в основата на успешното и ефективно сътрудничество, а именно: споделена цел за партньорството; яснота кой трябва да бъде включен; точен фокус какво трябва да се създаде и докога; а не на последно място и как ще протече процесът на работата.

За бързото постигане на резултати е ключово всичко да се случва по един ускорен и стегнат начин. В тази връзка трябва да се има предвид, че силното лидерство помага за по-бързото взимане на решения и достъпа до вътрешни ресурси. В същото време трябва да се приема и една по-висока толерантността към риска в сравнение с обичайните процедури. Например финансовите директори и правните отдели могат да дадат своето съгласие за инициативи на база на много по-малко информация.

Самото сътрудничество може да бъде организирано в различни модели, като в повечето случаи те попадат в три категории:
 • Водеща организации - едната компания ръководи процеса, а другата е подкрепящ партньор.
 • Обединения чрез сътрудничество - две или повече организации предоставят допълващи се възможности в съвместен процес за разработване на нововъведения.
 • Платформи за иновации - хакатони и други инициативи създават платформи за набиране на идеи.
Експертите предупреждават, че въпреки своите ползи съвместното създаване на иновации с партньори може да крие някои рискове, които предварително трябва да бъдат отстранени. Например юридическите въпроси като правото на интелектуална собственост може да се окажат спорен елемент, затова те съветват да се уточни още в самото начало. Също така е особено важно при старта да бъдат определени управленските структури и финансовите приноси на всяка от страните. Често, ако тези въпроси не се разгледат предварително, може да се стигне до дълги вътрешни процеси, а резултатите могат да отнемат месеци или дори години. За да се избегне това, ето какво съветват експертите:

Какво да правим и какво не в успешното партньорство?
За всеки партньор: За партньорството:
 1. Като лидер ясно обяснете, че партньорството е приоритет за организацията, отделете нужните ресурси, дайте възможност на служителите да работят по различен начин, а където е необходимо, поставете под въпрос съществуващите практики, които забавят напредъка
 • Създайте прости, ясни и убедителни визия и цели, с които всички партньори да могат да се ангажират
 1. Определете вътрешнофирмено бърза процедура за одобрения: кой служител трябва със сигурност да даде своето съгласие, за да може ускорено да се вземе крайното решение
 • Определете основни правила - например по отношение на конфиденциалността и използването на постигнатото знание извън партньорство
 1. Определете какво искате да получите от партньорството - дали носи публични ползи, или е за постигане на бизнес цели. Бъдете открити със своите партньори за своите нужди
 • Започнете работа и бързо завършвайте операциите (включително привличане на допълнителни партньори с необходимите ресурси)
 1. Включете адвокатите в началото, за да бъдат част от екипа и да улесняват процесите, вместо да ги забавят
 • Поставете като свой приоритет скоростта, а не перфектните резултати, но същевременно спазвайте основните правила, изисквания и стандарти
 1. Грижете се за служителите си, защото може би работят повече от обикновено и са изложени на по-висок стрес
 • Въведете практики за бърза комуникация, например използването на приложения за съобщения и срещи максимално често по време на работа
 1. Погледнете отвъд краткосрочните ангажименти и обмислете бъдещите възможности за развитие и сътрудничество
 • Записвайте как и защо решенията са взети - това ще позволи на участниците да следят процеса, а на наблюдателите лесно да се ориентират в постигнатото


X