Блокчейн

Блокчейн + IoT – една добра комбинация

Иван Гайдаров

Три четвърти от компаниите, имплементиращи IoT, вече са приели блокчейн или планират да го направят до края на 2020 г., което е показател за нарастващата връзка между двете технологии, сочи проучване на Gartner сред 500 американски компании.

Въпреки че отдавна колаборацията между двете технологии се очаква да бъде от решаващо значение за дигиталната трансформация на индустрията, сега става ясно, че това се случва с"много по-бързи темпове, отколкото се очакваше", коментират от Gartner.

"Сред организациите, интегрирали блокчейн в своите операции, 86% прилагат двете технологии заедно в различни проекти", акцентира Авива Литан, вицепрезидент на Gartner и автор на доклада, като нарича интеграцията с IoT "точното място" за блокчейн – добиващата все по-голяма популярност технология за споделени счетоводни записи.

Сред анкетираните в проучването 63% посочват, че основната полза от техните комбинирани IoT/блокчейн проекти е повишената сигурност и доверието при споделянето на многостранни трансакции и данни. 56% виждат основната полза в повишаването на ефективността на бизнеса и по-ниските разходи, а 43% очакват по-високи приходи и увеличаване на възможностите за бизнес. 37% са посочили подобряването на опита на участниците.


Блокчейн + IoT – една добра комбинация

Блокчейн оперира като автоматизиран комуникационен слой между IoT сензорите, както и като хранилище за данните, които те генерират и изпращат. IoT устройствата в контейнерите за превоз на стоки например могат да проследяват не само местоположението, но и да следят температурата, вибрациите и дали даден пакет е бил компрометиран.

По-рано тази година, FedEx обяви доказателство за концепция, включваща "сензорна логистика" с два вида IoT сензори . Единият действа като геосензор, а другият автоматично предава данни в блокчейн системата.

Gartner не е единствената анализаторска компания, която вижда все повече колаборации между IoT и блокчейн. Миналия месец базираната в Обединеното кралство Juniper Research също посвети доклад на тази връзка, като обяви, че IoT технологията за проследяване и контрол ще "революционизира" хранителната промишленост, намалявайки измамите в сектора със 131 милиарда долара за пет години.

Понастоящем системите за проследяване на храните разчитат на хартиени трансакции, за да следят веригата за доставки - неефективна система, която позволява големи загуби, твърди анализаторът от Juniper Морган Кимих. Освен това документите на хартиен носител не могат да бъдат споделяни от всички потребители на веригата за доставки, което пречи на прозрачността.

По ирония на съдбата колаборацията между сензори и блокчейн се случва точно когато технологията на дистрибутираните счетоводни записи (DLT) попада сред "разочарованията" в системата на Gartner Hype, което означава, че интересът към технологията намалява, тъй като пилотните проекти не успяват да отговорят на очакванията. В подобни случаи разработчиците или фиксират проблемите и усъвършенстват технологията, или в крайна сметка тя умира.

Според Авива Литан обещаващите съвместни проекти с IoT ще започнат да тласкат блокчейн нагоре и предприятията ще започнат да откриват все повече ползи от технологията.

"Блокчейн мрежите се очертаха като обещаваща иновация заради способността си да гарантират и потвърждават целостта на данните, споделяни между заинтересованите страни при многостранно сътрудничество. IoT пък се появи като възможност за преодоляване на разликата между ресурсите и свързаните с тях бизнес процеси. Интегрирането на IoT и блокчейн поддържа надеждни многостранни процеси, които свързват нещата във физическия свят и компютърните среди на бизнес процесите", обяснява анализаторът.


Блокчейн + IoT – една добра комбинация

Съвместната работа на IoT и блокчейн технологиите в бизнеса все още е сравнително нова дисциплина и е изправена пред различни технологични предизвикателства. Относителната нестабилност на блокчейн реализациите, включваща промени в протокола, може да бъде предизвикателство за дълготрайните IoT устройства, добавя Литан, според която "в дългосрочен план очакваме комбинацията от IoT и блокчейн да даде възможност за създаването на иновативни устройства и бизнес модели, но това ще отнеме от пет до десет години".

През 2024 г. повече от 80% от изпълнителите ще трябва да обновят комбинираните си IoT/блокчейн решения поне веднъж или два пъти, за да се справят с технологичните предизвикателства като пропускливост, мащабируемост, сигурност и надеждност, предупреждават от Gartner.

Една от обещаващите области е стандартизацията, която позволява обмена на данни между различни дистрибутирани счетоводни записи, независимо от итерацията. FedEx например обединява усилия с конкурентите си от DHL Express и UPS, за да създадат стандарти, които могат да бъдат внедрени в цялата индустрия. И трите гиганта са част от Blockchain in Transport Alliance (BiTA) - индустриална организация с повече от 500 членове.

X