Блокчейн

Как се развива пазарът на блокчейн като услуга

Мария Динкова

Блокчейн като услуга (BaaS) - базирано в облака решение за разработка на блокчейн - придобива все по-голямо значение, докато компаниите търсят начин да използват своите нови блокчейн приложения, които се управлява външно, пише ITBrief.

ABI Research публикуваха нов доклад Industrial BaaS Competitive Assessment, който определя кои са водещите доставчици на BaaS пазара. Сред тях се нареждат Alibaba, Amazon, IBM, Microsoft, Oracle и SAP.

Според изселването Microsoft и IBM определено са лидерите в сектора, като IBM води както при иновациите, така и при прилагането на технологията.

Платформата на компанията е отворена за широк спектър от индустриални вертикали и на нея са реализирани редица пилотни проекти през последните пет години.

Microsoft се нарежда на второ място, тъй като предлага гъвкаво разработване и управление на инфраструктурата за своите BaaS предложения.

На трето място е Oracle със своята добра поддръжка за индустриални екосистеми и инструменти за цялостно управление.

SAP, Amazon и Alibaba също предлагат модерни платформи, но с по-ограничени индустриални възможности спрямо водещите компании в класацията на ABI Research.

В доклада се разглеждат компании, предлагащи BaaS решения за индустриални блокчей приложения, включително за строителството, фармацията,производството, автомобилния сектор, енергетиката, земеделието и други.

За целта на проучването са оценени редица възможности, сред които индустриална интернет интеграция, поддръжка на екосистема, географски достъп.

Критериите за имплементация са фокусирани върху избора на платформа, ресурси за разработка, интеграция с легаси системи, инструменти за управление и цени.

Според експертите от ABI Research BaaS дава възможност за по-широко прилагане на блокчейн технологията, за ефективно осигуряване на функционална среда на разработчиците. Не на последно място подобни решения позволяват на компаниите да не изграждат инфраструктура от нулата, нито да я поддържат или управляват.

Очаква се в бъдеще това да се превърне в особено важен пазар, макар че в момента той е в съвсем начален етап на развитие.

"Често пресечната точка между блокчейн и индустриалните услуги е единствено в обсега на големите технологични доставчици с развити продукти в сферата на облачните изчисления и Интернет на нещата. В резултат от това само големите организациите участват на BaaS пазара", отбелязват експертите ABI Reasearch.

X