Блокчейн

Реалната експлоатация и ползите от блокчейн тепърва предстоят

Майя Бойчева-Манолчева

Петко Карамочев е изпълнителен директор и един от основателите на INDUSTRIA. Учил е в University of Portsmouth, Cotrugli Business School и Oxford University. Съветник към британския парламент и към различни работни групи на Европейския съюз. Член на комитета за блокчейн технологии към ISO. Сътрудник към University College of London.


Достигна ли блокчейн технологията своя пик?
Технологията въобще не е достигнала своя пик. Ние виждаме проекти в няколко сфери, които заслужават да бъдат споменати като отделни приложения на технологията. На първо място в банковата сфера е издаването на дигитални пари от централни банки (CBDC). Тук текат различни проекти в много страни. Европейската централна банка вече открито говори за цифрово евро. Има подобен проект и сериозно раздвижване и в централната банка на Великобритания. Отделно ние знаем за поне 20 проекта за дигитализация на валути в различни държави.

Множество проекти, които касаят международните търговски финанси, застраховането и системите за доставка, особено след COVID-19, са в ход и доста от тях вече са пуснати на пазара. Наскоро съвсем официално беше пусната децентрализираната платформа за цифрово търговско финансиране Contour.

Проекти буквално в целия свят има и в областта на използване на блокчейн и правно издържани умни договори и автоматизация на процеси в големи нефинансови сектори, включително при търговията на дребно, недвижимите имоти и много други.

При криптовалутите, нерегулираните пазари и децентрализираните финанси има страхотен бум в момента, като се правят опити блокчейн технологията да се използва за премахване на финансовото посредничество.

Текат проекти и на международно ниво. В Европа се работи по създаване на унифицирана блокчейн инфраструктура (European Blockchain Service Infrastructure, или накратко EBSI) и България е част от този процес, като в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията има специална група, ангажирана с проблема. Обсъждат се електронно валидиране на дипломи, нотариални документи, финансиране на МСП и много други проекти, които да използват тази обща за държавите инфраструктура.

Много проекти има в посока идентичност и познавай своя клиент (KYC).

Какви са вашите очаквания за развитие на технологията оттук нататък?
На такъв въпрос винаги отговарям със закона на Амара (Рой Чарлс Амара, американски изследовател и футурист - бел. ред.), който гласи: "Ние надценяваме ефекта от технологията в краткосрочен план и го подценяваме в дългосрочен план." В този смисъл реалната експлоатация и ползите от блокчейн тепърва предстоят. Проектите изглеждат, че се движат мудно, но това е, защото участниците са големи компании и институции, които трябва да заменят съществуващи технологии, практики и не на последно място - философията на начина, по който се свързват и комуникират. Това изисква промяна на мисленето, новаторство, експерименти и др. Не подценявайте блокчейн технологията в дългосрочен план!

Липсата на достатъчно кадри в областта и липсата на стандарти са част от предизвикателствата пред технологията. Как могат да бъдат преодолени тези препятствия и има ли други фактори, които влияят на развитието на блокчейн технологията?
Аз съм член на техническата група към ISO за създаване на стандарти в областта на блокчейн технологиите и смея да твърдя, че малко по малко ние започнахме да произвеждаме необходимите документи, които да описват добре технологията и как може да бъде използвана от институциите и бизнеса. За съжаление блокчейн технологията се движи твърде бързо, за да бъде обхваната от един или друг стандарт.

На фона на цялостната трансформацията на бизнеса и нуждата от кадри в ИТ като цяло не мога да кажа, че "няма достатъчно кадри" само в областта на блокчейн. Кадри няма навсякъде. Важното е фирмите, които работят в тази сфера, да създават качествени продукти, които "правят пари" и създават стойност за потребителите, за да могат да привличат и кадрите, които да вършат тази работа. Има достатъчно инвеститори (винаги може да има и повече, разбира се), които биха съдействали за реализацията на тези продукти. Специално в Европа има и много инициативи, подкрепени от ЕС за развитието на технологията, които могат да бъдат използвани като вид "хранителна добавка" от различните стартъпи. В Европа прави впечатление липсата на инициативи като DARPA, вероятно без която нямаше да съществуват много от информационните гиганти в САЩ.

Има и доста спорни регулаторни моменти при блокчейн технологията, особено по отношение на GDPR и защитата на личните данни. Ще се намери ли универсално решение?
Не. Такова и не е необходимо. GDPR е напълно достатъчен. Не мисля, че някой си представя да държи лични данни в публични блокчейн мрежи, та да спори с GDPR и CCPA (California Consumer Privacy Act, или Закон за поверителността на личните данни в Калифорния). За това си има алтернативни методи, да не говорим, че частните мрежи като Corda вършат прекрасна работа при съхраняването на личните данни. Разбира се, тепърва очакваме да видим как ще работят системите за идентичност, които ползват блокчейн. Там политиката за съхраняване на лични данни ще бъде много важен аспект.

Регулаторите имат други проблеми и те са свързани с блокчейн приложенията, които се занимават с криптовалути. Там нещата са много сериозни и регулаторът настъпва много бързо. Комисията за финансов надзор на Великобритания (FCA) забранява от януари 2021 година търговията с деривативи на криптовалути, като цитира техния характер и липсата на надеждна основа за оценка, преобладаващите пазарни злоупотреби и финансова престъпност (като кражба на активи) на вторичния пазар, изключителната волатилност в движението на цените на криптоактиви и не на последно място - недостатъчното разбиране на криптоактивите от потребителите на дребно. За английския регулатор, както и за много други регулатори, липсва законна инвестиционна нужда на потребителите на дребно да инвестират в тези продукти. Тепърва тук очаквам доста сериозен конфликт между феновете на криптовалутите и регулаторите.

Интервюто взе Майя Бойчева-Манолчева

X