Cfo

Първият Финтех атлас за Централна и Източна Европа вече е достъпен

CIO Media

Първият Финтех атлас на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) вече е публикуван и може да бъде свободно свален на адрес www.fintechatlas.com. Документът е изготвен от Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) и предоставя детайлна информация за най-големите финтех компании и инвеститори в региона.
"Това е пазар с 200 милиона клиенти на традиционните банки и 150 милиона дигитални клиенти, които в близките години ще станат 170 милиона. РБИ винаги е била мост между Западна и Централна и Източна Европа, и се стремим да бъдем в тази роля и по отношение на дигиталната трансформация на банковия бизнес в региона", коментира Ханс Чижек, ръководител Стратегия и Иновации в Групата РБИ. Той подчертава, че ЦИЕ има сериозен потенциал като място за развитие на финтех компаниит.
Атласът разглежда размера и характерните особености на 19 финтех екосистеми. Към настоящия момент в ЦИЕ функционират около 1100 финтех компании, които представляват около 5% от финансирането на финтех сектора в Европа. Средногодишният темп на нарастване на натрупания капитал през последните две години е около 13%. Делът на стартъпите, които набират финансиране от рунд А и рунд Б, значително се увеличава, което говори за все по-голямата зрялост на компаниите в ЦИЕ. Трите най-големи финтех центъра по отношение на финансирането са Русия, Чешката република и Полша.
Благодарение на програмата за партньорство с финтех компании Elevator Lab, РБИ е важен партньор на екосистемите в ЦИЕ. "През последните години придобихме сериозни познания за сектора, които ни помогнаха при съставянето на Финтех Атласа", каза още Чижек.
През 2018 България зае второ място в региона по брой кандидатствали в Elevator Lab, с общо 23 участвали стартъп и финтех компании. Райфайзенбанк (България) вече работи с три от екипите, които участваха в миналогодишното издание на партньорската програма (българските Evrotrust и Log Sentinel, както и един от победителите в глобалното състезание Pisano). Платформата за кандидатстване в Elevator Lab Challenge България е отворена на http://www.elevator-lab.com/bg/ до 21 юни. Новост е Bootcamp предизвикателство за екипи с иновативна идея и стартъпи в seed фаза, което дава възможност на повече стартиращи компании в различен етап на развитие да се възползват от опита на Райфайзенбанк и насоките от ментори и партньори по програмата.

X