Cfo

"Спиди" отчита ръст от над 30% от началото на 2019

CIO Media

През първото тримесечие на 2019 компанията за куриерски услуги "Спиди" отчита 32.5% ръст на консолидираните приходи до 52.2 млн. лв, съобщават от компанията. Значителното увеличение се дължи на комбинация от органичен растеж и придобиването на "Рапидо експрес енд лоджистикс" ЕООД в края на 2018. Особено силно представяне бележи и дейността в Румъния, където приходите нарастват с 40%.
От компанията посочват, че направените инвестиции и реорганизацията на дейностите са подобрили съществено капацитета и качеството на предлаганите услуги, което в комбинация с атрактивни цени е довело до разширяване на клиентската база. "Спиди" има традиционно силни позиции при корпоративните клиенти и големите пратки, но през последните години активно таргетира индивидуалните клиенти и онлайн търговията. Последното е с основен принос за разширяването на пазара на куриерски услуги наред с общия икономически подем и бързо нарастващото потребление.
От началото на тази година компанията предложи на клиентите си услугата "Предикт", която уведомява клиента за часа на доставката във времеви прозорец от +/- 30 мин. Функционалността е част от въведената през януари услуга "Смарт контрол", която предоставя на получателя цялата информация за пратката и възможността да управлява нейната доставка през браузъра на своя телефон или компютър.
Консолидираната оперативна печалба (EBITDA) за 1-вото тримесечие се увеличава с 80% до 9.36 млн. лв., което води до удвояване на отчетената консолидирана печалба от 3.7 млн. лв.
Размерът на инвестициите през периода е 2.2 млн. лв., като над 50% от тях са в транспортни средства.
Добрите резултати на компанията през 2018 г. имат отражение и в дивидентната политика, като за предстоящото годишно общо събрание е предложен брутен дивидент от 1.40 лв. на акция или увеличение с 16.6% спрямо предходната година, когато беше разпределен дивидент от 1.20 лв. на акция.

X