Cfo

Участниците в Лятното училище "Буров" се запознаха с иновациите в банкирането

CIO Media

Основната тема на тазгодишното издание на Лятно училище "Буров" беше "Иновации в банкирането и Финтех". Участници в инициатива, бяха 10 студента от УНСС, Икономически университет – Варна, СУ "Св. Климент Охридски" и НБУ. Основната цел на единственото по рода си лятно училище е да представи на бъдещите икономисти иновациите във финансовите услуги и банкирането, както и със специалисти от практиката.
Инициативата, която се провежда вече 17 години, се организира от Фондация "Атанас Буров", съвместно с Райфайзенбанк (България) и Българската народна банка. Програмата е насочена към мотивирани и отлични студенти от последните курсове, проявяващи интерес към модерното банкиране. Преобладаващата част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или са одобрявани за стипендианти на фондацията.
Тази година водещи експерти на Райфайзенбанк представиха на участниците как модерните информационни технологии се внедряват в бизнес развитието и практиката на банката. Фокус на презентациите и последвалите ги дискусии бяха иновациите. Студентите и техните ментори от банката работиха по групи за решаване на практически казус, който ги предизвика да покажат освен своите знания и умения за работа в екип.
Освен с участие в обучителната програма, Райфайзенбанк подкрепя фондация "Атанас Буров" и чрез благотворителната си инициатива "Избери, за да помогнеш". През 2019-а, за 11-а поредна година, Райфайзенбанк подпомага важни за обществото проекти в здравеопазването, социалната сфера, културата, образованието и екологията.
Фондация "Атанас Буров" съхранява банкерските традиции от 1992 г. до днес, като подпомага банковото и финансовото дело в България, организира широка образователна дейност в областта на банковото и финансов дело, както и обучение, квалификация и специализация на кадри.

X