АСВ с почти двойно увеличение на активите

Мария Динкова

Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), част от норвежката B2Holding, е увеличила почти двойно активите си до над 118 млн. лв за една година, показва одитираният отчет на дружеството за 2018. Така за втора поредна година у нас тя е най-голямата организация по активи в своя сектор.

За този ръст допринася една от най-големите сделки за изкупуване на необслужвани кредити в България през миналата година - тази между АСВ и Уникредит Булбанк. В края на септември 2018 банката продаде на АСВ портфейл с необезпечени и обезпечени заеми на физически лица, малки, средни предприятия и корпоративни клиенти с номинална стойност от близо 500 млн. лв.

Заедно със значителното увеличение на активите, АСВ отбелязва и стабилен ръст на приходите си - с близо 35% спрямо предходната година, до 27.4 млн. лв. В допълнение компанията приключва 2018 с печалба след данъци от около 8 млн. лв. или 28% повишение на годишна база.

"Силният ръст във финансовите ни резултати през изминалата година отразява динамиката на пазара на изкупуване на вземания в България и доверието, което бизнес партньорите ни гласуваха. Той кореспондира с големия инвестиционен капацитет, който изградихме, благодарение на мажоритарния ни собственик B2Holding, както и с високата продуктивност, постигната от екипа на АСВ в управлението на основните процеси вътре в компанията. Все по-голяма част от бизнеса осъзнава колко е важно да работи със специализирана в изкупуването на вземания компания, разполагаща със солиден екип от професионалисти, добра репутация и способна да поддържа коректни отношения с клиентите, които имат финансови затруднения и неплатени задължения. Миналата година беше рекордна по отношение на изкупения дълг в България – 1.9 млрд. лв. През тази година очакваме сходни или още по-високи обеми, като предвиждаме да се запази тенденцията банките да продават портфейли по-рядко, но по-големи като стойности, а небанковите финансови институции - по-често, по-малки стойности и на по-ранен етап от възникването на просрочието. Все по-популярни на пазара стават и продажбите на просрочени задължения чрез рамкови споразумения, в които АСВ за поредна година е абсолютен лидер - с 8 активни договора за регулярни прехвърляния", коментира Димитър Бончев, новият изпълнителен директор на АСВ.

При рамковите споразумения кредиторите периодично продават портфейли с просрочени кредити на свой доверен партньор, без да организират отделни търгове и да сключват договор за всеки отделен пакет. Това спестява разходи на кредитора и му помага бързо и лесно да изчиства просрочените си вземания. В същото време осигурява възможности за по-бързо погасяване на неплатените задължения, връщане на капитал обратно в икономиката и стабилизиране на финансите и изчистване на кредитното досие на клиентите, изпаднали в просрочие.

X