Cfo

Едва 28% от европейските компании предлагат дигитални начини на плащане

Мария Динкова

Близо една трета (28%) от европейските компании предлагат модерни дигитални начини на плащане, показват данните от проучването "Навици на плащане в Европа" 2019, проведено от EOS Груп – международен доставчик на индивидуализирани финансови услуги. Само 23% от организациите осигуряват възможност за онлайн трансфери чрез трети страни, едва 7% позволяват извършване на мобилни плащания, а криптовалутите рядко се използват като средство за разплащане (1%), става ясно от изследването.

"По наши данни тази година европейските компании са по-скоро традиционалисти по отношение на предоставените варианти за плащане. Всъщност над 80% от фирмите дават възможност за банков трансфер. Авансовото плащане също е често срещано изискване сред компаниите (50%), както и наложения платеж (69%). Това са едни традиционни методи, които те прилагат. Що се отнася за това какъв е делът на фирмите, които са по-дигитално, по-модерно ориентирани – не бих казала, че е малък, но е по-малък от останалите", коментира Светла Петрова, търговски мениджър в EOS.

Също така само половината от европейските организации (49%) посочват, че имат високо или много високо ниво на внедрени технологии. Петрова допълва, че цялостната дигитализация на бизнеса ще подпомогне по-доброто управление на вземанията при фирмите. В същото време едва 17% от компаниите са постигнали пълна автоматизация на процесите по управление на вземанията. "До голяма степен предстои това да се случи, да се инвестират ресурси и време в подобряването на тези процеси", споделя Петрова.

Мястото на изкуствения интелект
В изследването се отделя внимание и на отношението на компаниите към изкуствения интелект. "Голяма част от бизнеса не може да си представи къде ще му влезе в употреба. Близо половината, около 40% от компаниите у нас смятат, че значението на AI е изключително надценявано", разкрива Райна Миткова, управител на EOS за България. В същото време този процент за европейските организации е 36.

В допълнение 47% от финансовите мениджъри в Европа се притесняват, че в бъдеще тяхната професия ще бъде иззета от изкуствен интелект. У нас този страх се оказва още по-голям, около 52% от финансистите се чувстват заплашени от AI. Всъщност се оказва, че само 17% от българските фирми могат да си представят ситуация, в която ще разчитат изцяло на изкуствен интелект, в сравнение с 19% при европейските.

От друга страна българските компании много по-ясно осъзнават важността на защитата на личните данни. Над 58% от тях смятат, че това е много важна тенденция, а 61% вече са в процес на внедряване на решения в сферата. Киберсигурността също се възприема като важна тема от 43% от организациите у нас. Въпреки това само 20% вече са направили конкретните стъпки, за да внедрят решения в тази насока.

Навиците за плащане на българите се подобряват
Изследването показва още, че навиците на плащане се подобряват не само в Европа, но и в България. 77% от издадените фактури у нас се плащат навреме (при средно 79% за Източна Европа и 76% за България през 2018), 19% се плащат със закъснение (при 20% година по-рано), а 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо (показателят не отчита промяна спрямо 2018).

Напълно в унисон с общоевропейската картина през 2019 и българските компании отчитат най-добрите си показатели по редовност на плащанията за последните 6 години. Въпреки подобрението обаче, българският бизнес отново се нарежда в групата с лоша дисциплина – 23% от фактурите, издадени към фирми-контрагенти, се плащат със закъснение и/или изобщо не се погасяват (при средно ниво за Европа от 19%). Другите страни със сходен дял нередовни плащания са: Гърция (23%), Румъния (22%) и Обединеното кралство (21%). Като цяло ИТ секторът и секторът на аутсорсинг услугите се считат за едни от най-ниско рисковит у нас.

Българските граждани традиционно остават по-дисциплинирани в сравнение с бизнеса – при тях просрочените фактури са 18% (спрямо 16% средно за Източна Европа), докато компаниите у нас бавят плащанията или не плащат въобще по 25% от издадените фактури (спрямо средно за Източна Европа 21%).

По думите на Миткова профилът на длъжника най-често е традиционно млад човек, добре образован, с добра професия – предимно в ИТ бранша. "Задлъжняват най-вече за технологични джаджи: лаптопи, компютри, iPhone. Добрата новина е, че това са хора, които имат възможност, но проблемът е, че не могат да си правят сметката. Може би няколко години те ще бъдат в това положение и по трудния начин ще научат как да формират своя бюджет", допълва експертът.

Самото изследване е проведено с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS и обхваща 3400 компании в 17 европейски държави: Белгия, България, Великобритания, Гърция, Германия, Дания, Испания, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия, Чехия и Швейцария.

X