Cfo

ЕС отправи предупреждение за Libra

Мария Динкова

Европейските власти предупреждават, че нито една глобална платежна система със стейбълкойни няма да може да оперира в границите на ЕС, докато въпросите с надзора, юридическите и регулаторните предизвикателства не бъдат разрешени, пише Finextra.

Libra беше посрещната негативно от политиците и регулаторните органи, още след като Facebook обяви проекта. Вследствие на това партньорите, които инициативата беше спечелила по-рано като Visa, Mastercard, PayPal и Stripe, се оттеглиха от проекта.

В ново изявление работната група на Г7 за стейбълкойните, Европейската комисия и Европейският съвет, ясно изразяват своите притеснения по отношение на подобни начинания.

Те изтъкват някои от потенциалните ползи от стейбълкойните, но също така предупреждават за рисковете, включително по отношение на сигурността на потребителите, неприкосновеността на данните, данъците, киберсигурността, прането на пари, финансирането на тероризъм, пазарната интеграция, управлението и юридическата сигурност.

Когато става дума за въвеждането на глобални стейбълкойни, опасностите са дори по-големи – сред които трябва да се споменат монетарният суверенитет и финансовата стабилност.

Без да се уточняват имена, в изявлението се отбелязва: "Някои скорошни проекти с глобален обхват не осигуриха достатъчно информация за това как смятат да управляват рисковете и да оперират своя бизнес. Липсата на адекватна информация прави много трудно да се достигнат окончателни заключение дали и как настоящата регулаторна рамка на ЕС се прилага".

Всяка организация, която иска да работи със стейбълкойни в ЕС трябва да осигури всички необходима информация "спешно", така че да може да бъде направена оценка по отношение на приложението спрямо настоящите правила, допълват от двете групи.

Ако сегашните закони не са подходящи за ерата на стейбълкойн, Комисията и Съветът ще продължат да работят по въпроса.

Дотогава обаче "никакви глобални стейбълкойн механизми няма да започнат да работят в Европейския съюз, преди правните, регулаторните и надзорните предизвикателства и рискове да бъдат адекватно идентифицирани и адресирани", се допълва в изказването.

X