Cfo

Електронен швейцарски франк?

Мария Динкова

Швейцарското правителство не подкрепя пускането на дигитална валута на централната банка за публично използване. Според властите подобен ход ще причини повече вреди, отколкото ползи, като може да дестабилизира финансовата система, пише Reuters.

"Универсално достъпна дигитална валута на централната банка няма да донесе допълни ползи за Швейцария в момента. Вместо това ще създаде нови рискове, особено по отношение на финансовата стабилност", коментира кабинетът, след като парламентът поиска да бъде разгледана възможността за създаването на електронен швейцарски франк.

От своя страна Швейцарската национална банка също се отнесе скептично към въпроса за общото използване на електронния франк. Финансовата институция обсъжда по-широкото използване на дигиталните валути на централните банки заедно с Банката за международни разплащания.

Дигиталните пари на централните банки всъщност представляват парите, които централните банки ще създадат в дигитална форма и ще бъдат достъпни за обществото. Те ще допълват съществуващите пари като банктноти и непрехвърлими депозити, които търговските банки държат в централните банки.

Повечето централни банки разглеждат въпроса и възможните последствия, но само някои – като например тези в Китай и Швеция, планират да емитират дигитални пари в краткосрочен и средносрочен период, отбелязва швейцарското правителство.

Поддръжниците на идеята смятат, че дигиталните валути ще направят плащанията по-ефикасни, монетарната политика по-ефективна и финансовата система по-стабилна, като същевременно ще се намалят случаите на пране на пари и данъчни нарушения.

Но според швейцарското правителство този тип валута няма да отговори на тези очаквания и последствията ще са много по-големи.

"По-нататъшното развитие на дигиталните валути на централните банки, което е ограничено до играчите на финансовите пазари, изглежда като по-обещаваща стратегия. Тя няма да има същите широки и фундаментални последствия като универсално достъпните дигитални валути на централните банки", допълват от правителството. Те подчертават, че по-скоро тази стратегия може да помогне за повишаване ефективността при търговията, разплащанията и управлението на ценни книжа

X