Cfo

Какво да очакваме от банковия сектор тази година? (Част 2)

Мария Динкова

По-голяма конкуренция, повече сътрудничество и нови източници на приходи можем да очакваме през новата годината в банковия сектор. Ето кои ще бъдат водещите тенденции през следващите 12 месец според експертите в сектора:

Потребителите и бизнеса се срещат
На следващо място специалистите предвиждат през следващата година да се размие границата между бизнес банкирането и банкирането на дребно благодарение на така наречената Gig Economy ( или икономика на краткосрочните договори). Според Бюрото за трудова статистика на САЩ тя обхваща над 35% от американската работна сила, като се очаква през 2020 да достигне 43%.

Партньорството на JPMorgan с Amazon и Airbnb е доказателство за тази тенденция, след като те започнаха да предлагат на своите клиенти виртуални банкови сметки.

Според доставчика на финансови технологии NCR служителите в гиг икономиката и малкия бизнес ще търсят надеждни инструменти от банките и няма да се поколебаят да намерят необходимото им някъде другаде. В същото време небанковите конкуренти осъзнават това и агресивно се опитват да привличат потенциални клиенти, пример за което е Uber Money.

"Традиционните институции трябва бързо да доставят дигитално оптимизирано изживяване с добри функционалности на собствениците на малък бизнес и да работещите в гиг икономиката. В противен случай рискуват да загубят тези клиенти", коментират от компанията.

Същевременно според Forrester установените играчи на пазара е по-вероятно да изпуснат тази възможност да обслужват сегмента на гиг икономиката. От това на свой ред ще спечелят финтех компаниите, които ще пускат иновативни нови услуги в областта.

Изследване на нови територии
В доклада на Capgemini се посочва още една тенденция, която ще промени финансовия пазар през следващата година – банките ще търсят допълнителни източници на приходи. Такава възможност представлява пазарът за необезпеченото потребителско кредитиране чрез дигиталните канали. Това е област, която банките започнаха да изследват във връзка с търсенето от страна на милениъл поколението на незабавно финансиране и дигитален достъп.

Към момента финансовите институции се обръщат към играчи извън банковата сфера и към финтех компании – с други думи традиционните банки, които се чувстват заплашени от тези конкуренти ще търсят дял от този пазар, за да запазят позициите си и да не загубят клиентите си.

Чрез необезпеченото потребителско кредитиране, което се фокусира върху скоростта и удобството, банките също така ще трябва да променят своите оперативни структури, използвайки анализите на данни. По този начин те ще гарантират сътрудничество между екипите по кредитния риск и служителите, отговарящи за откриване на измами.

В заключените експертите се обединяват около идеята, че успехът през следващата година ще изисква трансформиране на легаси системите, промяна на бизнес структурите и необходимост от сътрудничество между различните отдели.

X