Cfo

Заради Facebook централните банки се насочват към дигиталните валути

Мария Динкова

Потенциалното въвеждане на криптовалутата на Facebook Libra мотивира няколко централни банки да създадат нова група, която да разгледа възможностите за емитиране на собствени дигитални валути, пише Reuters.

Централните банки на Великобритания, еврозоната, Япония, Канада, Швеция и Швейцария във вторник обявиха своите планове да обменят опит и да разглеждат възможностите за емитиране на дигитални валути на фона на все по-засиления дебат по отношение на бъдещето на парите.

Хироми Ямаока, бивш ръководител на отдела по контрол на платежните и сетълмънт системите в Японската централна банка, отбелязва, че това решение показва как Libra създава глобална конкуренция между централните банки, опитващи се да превърнат своите валути в по-търсени.

"Последното решение (на шестте централни банки) не е свързано само със споделянето на информация. То също така е опит да се контролират явленията като Libra, които ще направят транзакциите много по-евтини. Големите централни банки трябва също да покажат, че полагат усилия, за да подобрят ефективността на плащанията с по-добро използване на дигиталните технологии", изтъква Ямаока.

Централните банки все по-активно разглеждат въпроса за емитирането на собствени дигитални валути, тъй като в един свят с възможности като Libra те може и да не продължат да контролират парите през следващите десетилетия.

Сред по-големите централни банки, китайската е една от първите, които изявиха желание за създаване на собствени дигитализирани пари, като подробностите около проекта все още са малко.

От своя страна Японската централна банка в момента провежда съвместен проект с Европейската централна банка, но в близко бъдеще няма планове да емитира собствена дигитална валута.

Ямаока подчертава, че създаването на съвместната група може да ускори използването на блокчейн технологията от централните банки в голям мащаб за цялостни сетълмънти.

Но централните банки могат да се сблъскат със сериозни препятствията при прилагането на дигитални валути за малки плащания на дребно, тъй като това има вероятност да се отрази върху конкуренцията в частния сектор.

Ямаока също така отбеляза, че централните банки могат да увеличат отрицателните лихвени проценти по-лесно като емитират дигитални валути.

"В света на централните банкери, идеята за емитиране на дигитални валути с цел повишаване ефекта на монетарната политика изглежда загуби популярност. Увеличават се съмненията за ползите от отрицателните лихвени проценти като инструмент. В такъв случай бихте ли искали да емитирате дигитална валута само за да приложите политика със съмнителни последствия?", коментира експертът.

По-належащият фактор, който подтиква централните банки да разглеждат въпроса, е необходимостта да увеличат удобството на своите валути, за да оцелеят в епохата на разнообразни средства за плащания. Именно и затова Федералният резерв, който емитира най-използваната в света валута, няма интерес от дигитална такава.

"Ако искате да направите една монетарна политика ефективна, то трябва да гарантиране, че хората ще продължат да използват валутата, която емитирате", заключва Ямаока.

X