Награди

Иновации

CIO Media

Наградата в категория "Иновации" има особена значимост днес, когато много орагнизации са толкова фокусирани върху оцеляването, че напълно игнорират иновациите като източник на ценности. Същевременно редица проучвания потвърждават, че компаниите, които се справят най-добре със сегашната икономическа буря чрез новите технологии намират творчески и ефективни от гледна точка на разходи начини за реализация на своето производство и доставка на своите услуги. Отличието в тази категория е признание за мениджър реализирал новаторски подход в полза на своята организация.

При избора на номинираните в тази категория и на заключителния етап от конкурса, членовете на Клуба на ИТ мениджърите и журито взеха предвид:
  • мащабите на реализираните инициативи;
  • приложените технологии и подходи;
  • стратегическото отражение на инициативите;
  • влиянието на инициативите върху ИТ сигурност и съвместимост, финансови резултати, взаимодействие с клиентите и т.н.


Разбира се съобразявайки се наред с тези критерии определящ бе приноса, който самата дума "Иновации" предполага - инициативи, които номинираните ИТ мениджъри са реализирали преди другите - въвеждане на технологии в приложението, на които опитът в български условия липсва или е недостатъчен и които са довели до качествени положителни промени и съществени резултати.
ИТ Мениджър на 2009 в категорията стана Десислав Шекерлетов, (Енел Марица Изток 3)

X