Дигитализация Дигитализация

Дигитализация

Кои ще са технологичните тенденции при разплащанията през 2021?

Ако досега дигиталната трансформация винаги се разглеждаше през призмата на дългосрочното планиране, то 2020 коренно промени този подход. Пандемията от COVID-19 даде силен тласък на цялостната цифровизация на бизнеса, принуждавайки компаниите да затв...

Дигитализация

Fujitsu изгражда екосистема за сътрудничество и споделяне на опит

Светът никога не е бил толкова свързан, колкото е в момента, а случилото се през последната година ясно доказа това. Както видяхме събитията в единия край на земното кълбо само за седмици промениха живота на абсолютно всички и това важи както за здра...

Дигитализация

Умните градове имат нужда от умни данни

От известно време се осъществява т.нар. преход към интелигентния град, но досега той бе насочен повече към компютърните инженери. Повечето традиционни урбанисти, планиращи градската среда, доскоро не бяха въвлечени в този огромен процес, заяви Мохаме...

 

X