Дигитализация

Виртуализацията - предизвикателство в ИТ

CIO Media

Виртуализацията е една от съвременните тенденции в ИТ, която осигурява по-ефективно споделяне на физическите ресурси и по-ефективната им експлоатация. Тази технология намалява броя на физически сървъри в информационната инфраструктура като комбинира сървърните процеси върху една физическа платформа и осигурява споделено използване на ресурсите. Чрез централизиране на приложенията и техните операционни системи, въвеждане на централизирано управление на виртуалните работни станции и оптимизиране на потока от данни се постига оптимизиране и намаление на разходите за електроенергия, закупуване и поддръжка на хардуерни платформи и осигуряване на физическо място в инфраструктурата.

Виртуалната инфраструктура позволява лесно и достъпно резервиране на услуги и подобрява надеждността и сигурността на ИТ инфраструктура.

Консолидацията и виртуализацията не само отговарят на днешните изисквания, за гарантиране за ефективното обслужване на системите, но също така и за бързото предоставяне на нови системи и услуги при динамично изменящите се условия.

Големите капацитети на базите с данни, променящите се изисквания на операционните системи и наличието на системи от различни поколения водят до огромни, хетерогенни сървърни архитектури. Реализацията на решения за виртуализация предоставя възможността да се работи с няколко различни операционни системи и приложения с помощта на един хомогенен хардуер.

Разделянето на хардуера и софтуера гарантира по-бързото предоставяне на услугите и опростеното им възстановяване в случай на срив или друг инцидент. Виртуалните машини могат да бъдат пренесени на други сървъри, докато са в употреба, без да се загуби достъпността до тях. Натоварванията могат да бъдат разпределени на няколко сървъра, за да може планираната работа по обслужването на хардуера да се извършва без необходимост от престой .

Перспективи

Използването на технологиите за виртуализация осигурява:

 • Подобрено използване на капацитета на сървъра за съхранение на данни, гъвкавост и бързо възстановяване при инцидент;

 • Улеснена разширяемост и скалируемост, съкращаване на необходимото количество време по администриране;

 • Подобрено използване на ресурсите, съкращаване на разходите за инфраструктура и увеличена гъвкавост;

 • Повишена достъпност, съкращаване на престоя и загубата на данни;

 • Понижаване на разходите за инфраструктура и дългосрочно съкращаване на общата стойност на притежание на инфраструктура.

Според оценка на анализатори от Gartner, десктоп виртуализацията може да намали разходите за поддръжка на персонални компютри на потребител с 51%, което представлява 67% от ИТ разходите, свързани с персонални компютри. Виртуалните десктопи подпомагат защитата на сигурността на корпоративната интелектуална собственост, благодарение на съхраняването на информацията в център за данни, а не на физически устройства. Очаква се световният пазар за хоствани виртуални десктопи да достигне 70 млн. клиента или 15% от десктоп и лаптоп компютрите до 2014 г., сочат изчисленията на Gartner.

 

Направления на развитие

На този етап ИТ индустрията търси начини да подобри използването, гъвкавостта и ефективността на разпределените компютърни среди. Компании като VMWare, Citrix, Microsoft, IBM, RedHat и други предлагат решения за тази цел.

Според предназначението са обособени следните типове виртуализации:

 • Сървърната виртуализация - на един физически сървър се обособяват няколко виртуални сървъра или машини;

 • Мрежовата виртуализация - разделя наличната пропускателна способност в отделни канали, които се присвояват на специфични сървъри и устройства;

 • Виртуализацията на приложения - отделя приложенията от хардуера и операционната система, поставяйки ги в контейнер, който може да бъде преместен, без това да разстрои работата на други системи;

 • Десктоп виртуализацията - позволява на централизиран сървър да доставя и управлява отдалечено индивидуални десктопи.

Развитието на работното място премина през няколко етапа и в крайна сметка осигури виртуализация на процесите и приложенията (фиг. 1). Разработката на виртуализиращи платформи е един развиващ се във времето процес: от виртуализация на работните станции (1998), през сървърна виртуализация (2001) и виртуални ресурси за управление (2003), до виртуализация на изчислителните центрове и платформите за cloud computing (2009 г.).


Виртуализацията - предизвикателство в ИТ

© CIO Media, Cio.bg

Предизвикателствата и ползите

Независимо от всичко казано виртуалните платформи не могат да постигнат поставените цели, ако не са налични:

 • Високо скоростни и надежди медийни среди и устройства за пренос на данни;

 • Изградени съвременни изчислителни центрове;

 • Съвременно технологично оборудване;

 • Високо подготвен администраторски състав.

Все още виртуализацията е свързана с предизвикателства в областта на: практиката на споделените услуги; многопластовото изнасяне на свързани процеси; качеството на обслужването; оптимизиране на разходите и услугите; преносимостта на приложенията и тяхното взаимодействие; оперативната съвместимост; сигурността и неприкосновеност на личните данни, възстановяването след аварии.

За сметка на това ползите от виртуализация се изразяват в:

 • Спестяване на пари, благодарение на оптимално използване на капацитета на изчислителните ресурси, чрез използване на многозадачен сървър и обединия в изчислителен пул, който да се адаптира по-гъвкаво към променящите се натоварвания.

 • Спестяване на енергия за захранване и климатизация чрез редуциране броя на физическите сървъри.

 • Спестяване на време, тъй като при по-малък брой сървъри ИТ персоналът изразходва по-малко време за ръчни операции по поддръжка на машините и архивирането.

 • Улеснено управление на десктопите и мобилните устройства по отношение на поддържането на сигурността и ъпгрейда.


X