Дигитализация

Вишеградската четворка показа добри практики по е-управление

CIO Media

Готов е проект на закон за електронна идентификация, който ще бъде публикуван на сайта на МТИТС за обсъждане. Това съобщи Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, при откриването на събитие, посветено на споделянето на добри практики на държавите от Вишеградската четворка с българското правителство. Работната среща на експертно ниво бе организирана от Посолството на Словакия у нас в рамките на словашкото председателство 2014/2015 на Вишеградската група. Работната среща бе открита от словашкия посланик Мариан Якубоци.

посланик Якубоци

Словашкият посланик Мариан Якубоци откри срещата на експертите от Вишеградската четворка и българското правителство

Данните се движат, а не гражданите, е слоганът на електронното правителство на Чешката република eGON. “eGON на практика означава електронизация и достъпност на публичната администрация”, коментира Ондрей Феликс, главен архитект на чешкото е-правителство, към Министерството на вътрешните работи на Чехия. В рамките на изграждане на е-правителството вече са дигитализирани над 30 млн. документа и много решения се разпространяват чрез системата за е-управление, без да се използват хартиени документи. Работи също така правителствен портал за публикуване на информация и данни.

“В началото се ползваха много системи, които не бяха съвместими едни с други. Този проблем трябваше да бъде решен и да изградим единна система с интегрирани и свързани услуги”, обясни Ондрей Феликс. В резултат около 2007 г. стартират редица местни проекти, както и проекти на национално ниво в областта на е-управлението, реализирани са промени и в законодателството, регулирано е използването на електронния подпис. “Законодателството е важна част от успешното функциониране на електронното управление, - коментира Ондрей Феликс. – Започнахме с над 6000 информационни системи, сега сме на средата на пътя за унифициране на регистрите и интегриране на услугите. Системите вече са оперативно съвместими, а проектите са насочени основно към събирането на несъбраната до момента информация.”Днес в Чешката република за въвеждане на данни е отговорен само един орган, а всички останали са потребители на данните, включително данни за фирмите, лични данни на гражданите, кадастрална информация и др. Потребителите имат достъп до централните регистри и могат да проверяват как се използват тези данни. Реализирани са също така над 7000 точки за достъп до регистрите в правителствени служби, банкови клонове и др. 

Унгария има действаща стратегия за е-правителството 2014 – 2020 г., приета в началото на 2014 г., съобщи Барна Гаал от Министерството на вътрешните работи на Унгария. На практика от 2014 г. унгарското е-правителство има нова структура, като през 2014 г. е променена и подобрена законодателната база. Предстои приемането на нов закон за електронните карти за унгарските граждани – тип смарт карти, използвани за електронни услуги. За целите на електронната идентификация е необходимо гражданинът да се яви еднократно лично за регистрация в специален портал на клиентите, да се идентифицира чрез лична карта и да се регистрира в системата. Задължителен елемент за функционирането на е-правителството е и електронният подпис. “Целим подобряване на услугите, развитие на регистрите и постигане на по-добра оперативна съвместимост”, коментира Барна Гаал. 

Силни контакти в областта на е-управлението поддържа Унгария с Естония и Австрия. По думите на Гаал в тези държави институцията, която отговаря за е-правителството, е на пряко подчинение на министър председателя, което показва важността на сектора. В Унгария специално е налице силна комуникация в областта на е-правителството и необходимото за неговото изграждане законодателство между Парламента, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, което отговаря за предоставянето на е-услуги, и други институции.

Основен законодателен акт в Словакия в областта на е-управлението е законът за е-правителството, съобщи Роланд Стрелах от Министерство на финансите на Словакия. Важен елемент в стратегията на страната в тази посока е създаването на централен портал на държавната администрация, където ще бъдат качени всички ключови услуги. Един от най-важните модули на системата е т.нар. “кутия за данни”, друг важен модул е електронната идентификация и оторизация. Страната активно работи по проект за създаване на електронна лична карта с чип за оторизация и електронен подпис, като картата ще се използва за комуникация и оторизация. Развива се също така електронното плащане за обществени услуги, като се ползват платежните системи на словашките пощи. Друга област, в която се работи активно, са регистрите, като целта е въвеждане на данните еднократно. “Налични са точки за достъп, или предоставяне на електронни услуги на едно гише. Там се подават молби както за административни услуги, така и за достъп до регистрите. Голяма част от точките за достъп са в пощите, предвижда се обаче общините също да изградят точки за достъп по проект от оперативна програма “Информационно общество”, коментира Роланд Стрелах. 

Държавата разполага и с портал за данни, където много институции предоставят информация. Порталът съдържа 221 активни масива от данни, при което дублиращите се данни са почистени. Значим проект на Словакия в областта на е-правителството е изграждането на държавния облак. “Страната ни разполага с нов голям център за данни, разположен в Братислава. Изграждането на дейта центъра струва 12 млн. евро, той е разположен на 1000 кв.м площ и обслужва 6 министерства. Това е основният център за данни на правителството за всички е-услуги и се управлява Министерството на финансите”, обясни Роланд Стрелах. 

“Полша също разполага със стратегия за цифровизиране на държавата и тази стратегия предполага вътрешен метод за преглед и контрол на процеса”, съобщи Себастиян Христов от Министерството на администрацията и цифровизацията на Полша. Е-управлението в страната има своите специфики, обусловени от сериозните мащаби – Полша има 17 министерства и над 38 млн. население. “Всички услуги са делегирани към общините и съответно финансирането също е делегирано”, коментира Себастиян Христов. Сред основните проекти в страната, изпълнявани в насока е-управление, са онлайн  регистрация на доставчиците на услуги и единна точка за контакт. Държавата е разработила също така програма, наречена “Дигитална Полша”, която има три основни оси – инфраструктура, обществени услуги и образование на обществото и държавните служители. Общо са налични 120 000 обществени услуги в централното правителство и 500 000 на общинско ниво”, уточни Себастиян Христов. Голяма част от услугите се предоставят като търговски услуги от фирми. 


X