Дигитализация

Държавата отвори данните си за свободно ползване

CIO Media

Държавата отвори над 40 набора от данни от общо 28 организации от публичния сектор у нас. Данните са публикувани на единния портал за отворени данни на България opendata.government.bg, като се очаква до края на годината броят на масивите от данни, публикувани там, да се увеличи до 119. 

Антон Герунов

Антон Герунов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова

“Отворените данни се публикуват от публичните организации във формат, в който могат да бъдат машинно обработвани, и се предоставят за свободно повторно ползване от гражданите и бизнеса без ограничения за некомерсиална или комерсиална цел”, обяви Антон Герунов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, по време на официалното представяне пред обществеността на портала Open Data. 

Порталът е отворен през октомври 2014 г. и представлява уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно ползване, при което данните се публикуват в отворен машинно-четим формат, позволяващ директна повторна употреба (CSV, XML, JSON и др.), заедно със съответните метаданни. Данните се предоставят с права за повторно ползване, обработка и разпространение, като достъпът е безплатен или се заплаща минимална такса, покриваща само преките разходи за предоставяне на набора от данни, уточниха от Министерски съвет. Изключва се обаче информация, съдържаща лични данни и класифицирана информация.  

“Публикуването на информация от обществения сектор позволява наборите от данни да бъдат свързани и анализирани заедно, за да покажат нови тенденции”, обясни Антон Герунов. Заедно с това данните могат да бъдат визуализирани чрез реактивни графики и интерактивни табла, което значително улеснява тяхното възприемане и анализ. 

Следващата стъпка за развитие на портала ще бъде в посока приложения за мобилни устройства. Тези приложения ще бъдат инструмент за използване на отворените данни на практика както от гражданите и бизнеса, така и от държавната администрация. 

Заедно с това всеки гражданин може да изпрати заявка за отварянето на масив, представляващ обществен интерес, чрез специалната секция “Поискай още данни” на сайта. 

В основата на проекта стои платформата с отворен код CKAN, разработена от Open Knowledge Foundation, Великобритания и използвана широко от държави като Великобритания, Румъния, Словакия, Холандия, Австрия, Италия, Швеция, Южна Корея, в това число и Европейската комисия. Визията на платформата е изработена от "Общество.бг" и също е с отворен код. 


X