Дигитализация

Дигиталната трансформация на здравеопазването – предпоставка за положителни промени

CIO Media

Прилагането на информационни технологии в медицината е факт още от 50-години. Първоначално компютрите в здравните заведения бяха предназначени за автоматизация на финансови процеси и статистическа отчетност на пациентите.

През 70-те започна втората вълна на компютризация на дейността на медицинските центрове. Бяха внедрени технологии даващи възможност да се въведе повече ред в управлението на човешките ресурси, както и в работата с доставчици и други външни организации. Това дава възможност за изграждане на мощна медицинска инфраструктура и развитите страни като САЩ, Великобритания и САЩ демонстрират успехи в това направление.


Напоследък анализаторите все по-често отбелязват, че започва трета вълна на компютризация в здравеопазването. Този етап се характеризира с пълна автоматизация на процесите, използване на средства за анализ на състоянието на пациентите и нови методи за оперативни интервенции. Информационните технологии са в състояние да осигурят всичко това и много повече. Оползотворяването на този потенциал дава възможност на лекарите да се фокусират върху своите приоритети – грижа за пациентите и научно-изследователска дейност.

Актуалните тенденции

През последните няколко години дигиталната трансформация в медицината съществено помогна за по-пълната автоматизация на процесите и въвеждане на авангардни технологии от типа на системи с изкуствен интелект и хирургически роботи. Под формата на виртуални асистенти, регистриращи данни за приемане на медикаменти, под формата на сензори, проследяващи симптоми или под други форми, цифровите технологии променят облика на здравеопазването. В крайна сметка системата за здравеопазване се отказва от модела, комбиниращ ръчна работа и технологии и преминава към модел, базиран на цифрови инструменти и човешки ресурси.

Технологиите разширяват възможностите на медицината и улесняват вземането на решения, освобождавайки пространство за развитие на личностните качества и социални умения, от които се изграждат ключовите елементи на системата за здравеопазване.

Консултантската компания Accenture откроява 5 основни фактора, формиращи прогресивната система за здравеопазване в наши дни, а именно: интелигентна автоматизация, мобилни човешки ресурси, платформена икономика, предсказуема трансформация и доверие в цифровите технологии. Според експертите от Accenture взети заедно всички тези фактори повишават ролята на човека в здравеопазването – ролята на лекарите, на администраторите, на научните работници, на служителите от здравноосигурителната система, и разбира се, на пациентите.

Нека се спрем на всеки от тези фактори.

Интелигентната автоматизация

Според проучванията на Accenture 70% от ръководителите на организации в сферата на здравеопазването от развитите страни планират инвестиции в системи с изкуствен интелект и машинно обучение. Тези технологии разширяват възможностите за диагностика и ускорено поставяне на правилна диагноза. Всяко звено на системата за здравеопазване на бъдещето – от лабораторията за изследвания до наблюдението на изписан от болницата пациент – ще разполага със сензори събиращи данни, които могат да се използват от лекари, медицински сестри и болногледачи, а също така и от самите пациенти за подобряване на резултатите от лечението.

От Gartner също предвиждат все по-активно използване на технологиите за изкуствен интелект в медицината. “Повечето услуги за първична медицинска помощ носят много малко ползи за пациентите, а в същото време за тях се изразходва много от времето на квалифицирани лекари. В същото време, компютрите се справят по-добре от хората, когато става дума за точност и последователност при интерпретацията на медицински показатели”, отбелязват анализаторите.

Според прогнозите на Gartner след 10 години виртуалните лични медицински асистенти (Virtual Personal Health Assistant, VPHA) ще могат успешно да заменят хората, работещи в сферата на първичната медицинска помощ. Към 2025 г. повече от половината население по света ще ползва услугите на виртуални асистенти, установявайки че те работят по-оперативно и по-точно от хората. VPHA ще обработват медицински данни, събрани от различни устройства за мониторинг и ще служат като интерфейс между пациентите и полезните за тях препоръки, свързани със здравословния начин на живот, твърдят представителите на Gartner.

Мобилните човешки ресурси

На базата на свои проучвания от Accenture прогнозират, че към 2019 г. около 40% от здравните работници в развитите страни ще упражняват професията си като фрилансъри. За развитието на тази тенденция допринася и телемедицината, която позволява компании предоставящи здравни услуги да обслужват голям брой пациенти независимо от това къде се намират.

Медицинският консорциум Kaiser Permanente планира към 2018 г. да премине към виртуален начин на работа с повечето от своите пациенти. Впрочем, анкета, проведена от частната телемедицинска компания American Well показва, че двама от всеки трима пациенти считат, че видеоконсултациите са напълно приемлива форма за предоставяне на здравни услуги.

В отговор на повишеното търсене на виртуално обслужване American Well предлага телемедицинската услуга Exchange, позволяваща на доставчиците на медицински услуги да обслужват пациенти онлайн. Клиентите могат да ползват Exchange денонощно и от всякаква платформа (PC или мобилно устройство), а също така могат да интегрират услугите на Exchange в собствени приложения. Тук стигаме до третия важен компонент, откроен от Accenture – платформата.

Платформата

Платформената икономика вече трансформира много сектори, включително и здравеопазването. 39% от ръководителите на организации в тази сфера считат, че бизнес моделите, изградени на базата на платформи ще бъдат основата на комерсиалния успех в бъдеще.

Един пример за възможностите на този модел е Jiff – компания, която предоставя платформа за медицински услуги. Jiff събира данни от разнообразни източници и формира към здравните заведения си предложения, предназначени да удовлетворят конкретни потребности на техните служители и да послужат за създаването на актуални корпоративни медицински програми. Също така Jiff използва технологии за прогнозни анализи, за да предоставя персонализирани препоръки за профилактика и здравословен начин на живот.

Технологиите за прогнозни анализи дават на работодателите отлична възможност за съкращаване на разходите за здравно обслужване”, казва Дерек Нюел, CEO на компанията Jiff.

Предсказуема трансформация

86% от ръководителите в здравния сектор отчитат необходимостта да преразгледат установените в техните организации бизнес подходи, преди да бъдат изпреварени от конкурентите си. Факт е, че в САЩ традиционната система за здравеопазване, включваща болници, дружества за здравноосигурителни услуги и изследователски центрове, вече се сблъсква с конкуренция от страна на стартъпи, които разчитат на цифровите технологии.

Например иновативната компания Zipdrug отправя предизвикателство към традиционните аптеки. Вместо да чакат на опашка в аптеката, клиентите на Zipdrug могат да поръчат лекарствата от тяхната рецепта да им бъдат доставени – достатъчно е само да изтеглят приложението на Zipdrug.

Доверието към цифровите технологии

Според оценките на Accenture, през следващите 5 години болниците в САЩ ще загубят около $305 млрд. заради кибер атаки. Очаква се да бъдат откраднати данните на всеки 13-и пациент – т.е. данните на 25 милиона души.

Иновативните компании, развиващи услуги за целите на здравеопазването са силно заинтересовани от повишаването на доверието на потребителите в цифровите технологии. Нови възможности в това отношение предоставя технологията блокчейн – децентрализиран публичен регистър на всички транзакции в p2p мрежа, в която с помощта на криптографски принципи се фиксира, кой е получавал достъп до една или друга информация. Същевременно блокчейн осигурява и необходимата анонимност.

Блокчейн вече се прилага в Естония – страна известна със своите постижения в развитието на електронно правителство. Там всеки гражданин има цифрова идентичност, осигуряваща поверителност на медицинските записи.

Неотдавна правителството на Великобритания публикува доклад, в който бе включена положителна оценка за ролята на блокчейн технологиите при защитата на медицинска информация.

Технологията има потенциал да повиши качеството на медицинското обслужване чрез усъвършенстване на автентификацията при предоставяне на услуги, а също така осигурявайки безопасна работа със записите в съответствие с определени правила. Потребителите на услуги предоставяни с тази технология могат да контролират достъпа до лични записи и да следят кой е работил с тях”, пише в доклада.

В заключение

Дигиталната трансформация е безспорна глобална тенденция, предизвикваща невиждано по своите мащаби проникване на информационните технологии във всички сектори на икономиката и обществения живот, включително и в здравеопазването. На тази тенденция се възлагат надежди свързани с повишаването на качеството на медицинската помощ, на нейната достъпност и икономическа ефективност. Но еуфорията от първите стъпки на “цифровата революция” вече се измества от реалистичните анализи за условията при които може да се реализира колосалния потенциал на дигиталната трансформация в здравеопазването.

Несъмнено ще бъде необходим балансиран подход, отчитащ особеностите на иновативните процеси в сектора, както и бариерите, затрудняващи въвеждането на нови идеи и практики заради сложното преплитане на социални, икономически, етични и психологически фактори. Ето защо, по-реалистично е да очакваме, че дигиталната трансформация в сектора няма да се осъществи като революция, а ще се реализира постепенно през следващите 10 години. Много от новите бизнес модели, свързани с нея обаче вече се прилагат и вече променят облика на здравеопазването.


Дигиталната трансформация на здравеопазването – предпоставка за положителни промени

© CIO Media, Cio.bgX