Дигитализация

ЕС настоява всички онлайн компании да плащат своите данъци

CIO Media

Корпорациите могат да запазят своето място на пазара като постигат печалба, но освен това те трябва да плащат своите данъци, постанови Европейската комисия в две дела, свързани с Apple и Amazon.com. Същевременно Комисията представи своя проект за реформи при събирането на данъците върху добавената стойност (ДДС). Те ще засегнат всички компании, извършващи онлайн продажби в целия Европейски съюз.

В сряда бяха публкувани две решения, които могат да имат последствия за мултинационалните компании, работещи на европейския пазар. Чрез тях ЕС се опитва да оптимизира събирането на корпоративните данъци, които в повечето случаи се плащат като печалбите се насочват към фирми, които не са директно свързани с осигуряването на стоките и услугите, от които всъщност идват печалбите.

Миналата година Комисията нареди на ирландското правителство да събере данъци в размер на 13 млрд. евро, които според нея Apple дължи. В сряда държавата беше изправена пред съда, тъй като не е успяла да накара компанията да плати.

Освен това Комисията приключи още едно разследване, свързано с данъци, които Amazon.com дължи на правителството на Люксембург. Европейската институция нареди на кабинета да възстанови средствата, определени като незаконна държавна помощ (под формата на намалени данъци) на стойност около 250 млн. долара.

И двете правителства са обвинени, че са позволили на компаниите да прехвърлят своите печалби на други фирми, използащи данъчни режими, от които са се облагодетелствали.

Просрочените данъчни задължения на Apple представляват около 5% от паричния резерв на компанията или глобалната печалба за едно тримесечие. Това е достатъчно голяма сума, която може да принуди организацията да преосмисли своята ценова политика за Европа.

Amazon от друга страна трябва да плати по-малка сума, но все пак тя е повече от глобалната печалба на организацията за последното тримесечие.

С тези свои действия Европейската комисия се опитва ясно да покаже, че очаква компаниите да плащат данъци за своите продажби в ЕС – дори когато използването на интернет за доставяне на стоки или услуги затруднява определянето на страната, в която трябва да се платят данъците.

Поради тази причина компаниите избират да плащат своите задължения в държавите с най-ниски данъци. За да се преодолее това в сряда ЕК предложи въвеждането на унифицирана система за събиране на ДДС в блока. Очаква се тази реформа да доведе до събиране на около 150 млрд. евро на година от данъци, 50 млрд. от които се губят заради измами.

“Трябва да се сложи край на анахронистичната система, основана на националните граници. Всички държави членки трябва да започнат до 2022 г. да възприемат транзакциите на ДДС извън националните граници като вътрешни операции в нашия единен пазар ”, коментира Пиер Московиси, еврокомисар за икономическите и финансови въпроси, данъчното облагане и митническия съюз. Според него промяната ще улесни работата на ЕС по отношение на компаниите, търгуващи извън националните граници, ще облекчи и административните процедури, свързани с ДДС.

В отделните страни-членки ставките за ДДС и законите са различни, а търговците са задължени да декларират продажбите и данъците на властите във всяка една държава, където продажбата на стоки за потребителите надвишава определен праг, обикновено между 35 хил. евро и 100 хил. евро.

Ако реформата бъде приета, то това ще улесни бизнеса – компаниите ще могат да плащат данъците в своята собствена страна и на своя роден език, докато същевременно се гарантира, че правителството на държавата, в която е направена покупката, ще получи приходи. Комисията ще представи своето по-детайлно предложение следващата година, като целта е промяната да бъде въведена през 2022 г.

Тези реформи обаче не удовлетворяват малкия бизнес. Приемането на мини-схемата обслужване на едно гише“ през 2014 г. за събиране на ДДС извън националните граници включваше намаляване на прага, под който компаниите могат да бъдат освободени от цялостно събиране на тези данъци.

За фирмите, които за първи път бяха задължени да събират своите ДДС извън нациоанлните си граници, дори олекотената система доведе до значителни усложнения и разходи.

Предизвикателството за Комисията ще бъде да гарантира, че предложените от нея промени помагат на онлайн компаниите, работещи извън националните си граници, а не само на мултинационални компании като Apple и Amazon, които могат да си позволят скъпи данъчни съвети.


X