Дигитализация

6 тенденции в анализа на данни, които ще доминират през 2018 г. (Част 2)

CIO Media

След като в първата част на този материал описахме три тенденции, които ще определят процеса на анализ на данни през 2018 г., сега ще се спрем на други три, не по-малко важни и основополагащи аспекта.

Стратегиите за управление на данни ще бъдат ключовa тема за компаниите

Общият регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR) ще влезе в сила на 25 май 2018 г. и ще се превърне в истинска заплаха за сферата на анализите на данни, тъй като не всички компании са подготвени за новите правила.

Регулаторната рамка ще се прилага пряко във всички държави членки на ЕС и коренно ще промени начина, по който компаниите трябва да търсят съгласие за събирането и обработката на лични данни на гражданите на ЕС, обясняват адвокатите от глобалната група за защита на личните данни на Morrison & Foerster – Мириам Вугмайстер, председател на групата, Локе Мюрел, експерт по защита на личните данни, и Джон Карлин, председател на Глобалния отдел за управление на риска и кризите и бивш главен прокурор към Министерството на правосъдието на САЩ.

"Компаниите, които разчитат на съгласие за всичките си операции по обработка на данните, вече няма да могат да се осланят на това и ще имат нужда от други правни основания - договорна необходимост и законни интереси. Организациите ще трябва да въведат изцяло нова екосистема за уведомяване и съгласия", категорични са те.

Въпреки че глобите по GDPR са потенциално много високи - до 20 милиона евро или 4% от глобалния годишен оборот - много компании не са подготвени.

"Когато се появи “Проблем 2000” (клас от компютърни грешки, свързани с форматирането и съхранението на данни в календар, след настъпването на 2000-та година), всеки се подготвяше за предизвикателствата, с които евентуално може се сблъска, а може и да не се", казва Скот Гноу, главен технически директор на Hortonworks, и добавя: "Днес изглежда, че само част от компаниите се подготвят правилно за влизането в сила на GDPR. В момента сме във фаза, в която всяка организация не само се опитва да се справи с това, което се очаква да дойде, но се и бори с моментни казуси, които трябва да бъдат разрешени сега. Голяма част от тях вероятно разчитат на висшите служители по сигурността да определят правилата и параметрите, които ще помогнат на техните глобални системни интегратори да намерят най-добрия подход за действие. Но това не може да бъде реалистично очакване, когато задачата пада на плещите на един човек”.

За да отговори правилно на изискванията на GDPR, висшият мениджмънт на компаниите трябва да бъде информиран, подготвен и комуникативен към всички звена в своята организация”, казва Гноу. По думите му организациите ще се нуждаят от по-добри стратегии за съхранение и цялостно управление на своите информационни активи. Но големи пробиви като този в системите на Equifax през 2017 г. означават, че компаниите трябва да се справят с един основен проблем – хем служителите им да имат достъп до данните на потребителите, за да могат да работят с тях, хем въпросните данни да бъдат достатъчно защитени. В резултат на това Гноу прогнозира, че управлението на данни ще бъде във фокуса на всички организации през 2018 г.

"Основна цел трябва да бъде разработването на система, която да балансира между демократизацията на данните, достъпа, анализа и регулациите", казва Гнау. Според него начинът, по който са проектирани данните и тяхната безопасносност, ще окаже влияние върху всички – потребители, медии, доставчици на различни услуги и т.н.

Закари Босин, директор “Маркетинг” и специалист по управление на данни във Veritas Technologies, смята, че вече има яснота, че още с влизането в сила на GDPR глобени ще има и те няма да са малко. “Въпреки наближаващия краен срок, само 31% от анкетираните от Veritas компании от цял свят вярват, че са съвместими с GDPR", казва Босин.

Важността на управлението на метаданните расте

Разбира се, нещата не свършват само с GDPR. Потокът от данни продължава да расте и в резултат на това правителствата по света постоянно налагат нови правила. В рамките на организациите различните екипи имат много по-голям достъп до данни от всякога. Всичко това увеличава и значението на процеса по управление на данните, тяхното качество и интеграция, както и управлението на метаданните.

"Управлението на метаданните и осигуряването на поверителност на информацията в контекста на регулации като GDPR се свързва с по-ранни тенденции като изкуствения интелект и Интернет на нещата, но очакванията са през 2018 г. основният тренд да бъде конвергенцията на технологиите за управление на данните", коментира Емили Уошингтън, старши вицепрезидент по управлението на продукти, данни и анализи в доставчика на софтуер Infogix.

"Компаниите трябва все повече да обръщат внимание на оптимизацията на цялостния си технологичен стек, ако искат успешно да използват големи данни и анализи, за да създадат по-добра клиентска практика, да постигнат своите стратегически цели, да придобият конкурентно предимство и, в крайна сметка, да се превърнат в пазарни лидери", добавя Уошингтън.

 Извличането на смислени прогнози и увеличаването на оперативната ефикасност ще изискват гъвкави, интегрирани инструменти, които позволяват на потребителите бързо да добиват, подготвят, анализират и управляват данни. По-специално, управлението на метаданните ще бъде от съществено значение за при мениджмънта на данни, спазването на нормативните изисквания и тези за съхранение на информацията от страна на компаниите.

 Прогнозните анализи помагат за подобряването на качеството на данните

Тъй като проектите, свързани с обработката на данни, в един момент се превръщат в продукция, качеството на входната информация става все по-важно. Тази тенденция ще се засилва, тъй като Интернет на нещата постоянно открива нови хоризонти. Затова, според Infogix, през 2018 г. организациите ще се насочат към алгоритми за машинно обучение с цел подобряване на откриването на аномалии в качеството на данните. Чрез използването на исторически модели за прогнозиране на бъдещи резултати по отношение на качеството на информацията, компаниите могат в реално време да откриват аномалии, които иначе биха останали незабелязани или биха могли да бъдат намерени много по-късно и то при ръчна намеса.


6 тенденции в анализа на данни, които ще доминират през 2018 г. (Част 2)

© CIO Media, Cio.bg

"Тъй като технологиите генерират все повече данни, управлението и използването им се усложнява. Интегрираните инструменти предоставят цялостна представа за природата на данните, с които работи определен бизнес, за да могат да бъдат направени смислени и своевременни заключения. Пълната прозрачност на масивити от информация ще бъде от решаващо значение за успешните аналитични инициативи, адресирането на управлението на данните и нуждите за поверителност през 2018 г.", категорична е Уошингтън.

 

 


X