Дигитализация

ГИС карта подпомага борбата с туберкулозата в България

CIO Media

Нова интернет карта, разработена от ЕСРИ България, показва изпълнителите на дейностите по превенция и контрол на туберкулозата в България. Инициативата е по повод Световния ден за борба с туберкулозата, като картата е публикувана на сайта на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България" към Министерство на здравеопазване. Тя показва местоположението и детайлна информация за лечебните заведения и всички институции, ангажирани с подобряването на достъпа до превенция и лечение на туберкулоза.

С помощта на ГИС картата организаторите целят да привлекат вниманието към този глобален здравен проблем, като предоставят по достъпен начин информация до всички заинтересовани страни. Към момента дейностите по действащите програми в страната се осъществяват от 29 областни лечебни заведения, 33 лаборатории, 12 медицински центъра, 2 лечебни заведения, работещи към системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието и 25 НПО, работещи сред компактни ромски общности, лица с алкохолна зависимост, бездомни хора, деца в риск, мигранти, бежанци и търсещи убежище.

Интерактивната карта е разработена в изпълнение на политиката на ЕСРИ България за корпоративна социална отговорност. За целта са използвани данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата 2017-2020“ и „Подобряване на устойчивостта на Националната програма туберкулоза“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Интуитивните инструменти, с които е разработена тя, са част от облачната ЕСРИ ГИС платформа ArcGIS Online. Технологията позволява директното интегриране на онлайн картата във всеки уебсайт, като по този начин улеснява популяризирането на информацията.

Картата е достъпна в реално време ТУК 


X