Дигитализация

160 програмисти планира да наеме Accenture у нас

CIO Media

Виргиния Стаматова

Accenture Technology обяви намеренията си за значителен ръст на българския екип с нови 160 технологични специалисти в областта на платформите SAP Hybris, SalesForce и Adobe. Сега в компанията, която има офиси в Пловдив и София, работят около 130 човека, стана ясно от изказването на Алесандро Абанано, ръководител на Високотехнологичния център (Advanced Technology Center) у нас. Българският офис е част от мрежата на Accenture от високотехнологични центрове (на територията на Европа, подобни центрове име във Варшава и Рига), които обслужват клиенти в над 120 държави по света. Екипът у нас ще работи по проекти главно от региона,  чиито фокус е разработка на електронни магазини и консултантски услуги за развитие на електронен бизнес. Интересни проекти, гъвкаво работно време и внимание към иновативните идеи на служителите обеща Иляна Илиева, старши консултатнт по човешките ресурси към местното дружество. По думите й, компанията търси както утвърдени експерти с академичен и професионален опит, така и млади хора, които имат желание да се обучават и да работят в сферата на технологиите. Accenture инвестира в обучението на бъдещите си служители, уточни Илиева, като по думите й през миналата година са развити 6 успешни обучителни програми. В допълнение, компанията осигурява възможности за непрекъснато обучение на служителите чрез програмата MyLearning, която съдържа 30 хил. семинара по технологии, но и много други области. Развити са програми за сертифициране на служители. Не на последно място, като добър работодател, американската компания предоставят съвети за кариерно развитие, което е в две посоки – технологии и израстване в организацията. 

Accenture стъпва в България през 2015, след като придобива Javelin Group, британска ИТ компания, която работи в областта на разработката на електронни магазини и дигитални стратегии. Американската компания работи с най-големите бизнес потребители във световен мащаб, отбеляза Кириакос Сабатакис, мениджър за България и Гърция. Той подчерта още, че 98% от клиентите, работят с компанията през последните 10 години, а от 15 години тя поддържа устойчив ръст от около 8% на годишна база. Подобни са резултатите и за първите две тримесечия на 2018 (финансовата година в САЩ започва на 01 септември предходната календарна година и приключва на 21 август).160 програмисти планира да наеме Accenture у нас

© CIO Media, Cio.bg


Бизнесът на корпорацията е разпределен в няколко направления, като едно от най-известните у нас е изследователския център в Бостън за пазарни проучвания. Освен това Accenture притежава инвестиционен фонд (Аccenture Ventures), който финансира стартъп компании, притежаващи добри бизнес идеи, но не и с ресурс, да ги изведат на пазара. Четвъртото направление на дейност - Accenture Labs представлява научно-изследователски и развоен център за нови идеи.160 програмисти планира да наеме Accenture у нас

© CIO Media, Cio.bg


А разработката и създаването на прототипи на приложения и цифрови услуги се прави от Accenture Studios. По време на представянето нa дейността на компанията, беше демонстрирано приложение за MR, което позволява да се разгледат различни стоки от електронен магазин, например маратонки или лек автомобил. Приложението се ползва с очилата на Microsoft – HoloLens. Атракцията предизвика и демонстрацията с робот висок около 0.6 м., който поздравяваше и правеше серия от йога упражнения.


X