Дигитализация

Интелигентното управление на данни в ерата на виртуализацията

CIO Media

Виртуализацията все повече се превръща в норма за компаниите по целия свят. Миналата година глобалният пазар за сървърна виртуализация беше 3,7 млрд долара, докато до 2022 се очаква пазарът да достигне 7,9 млрд. долара.

Процесът на виртуализацията се постига чрез хипервизор (вуртуализационен софтуер), който може да контролира обема на достъп до различни операционни системи в един и същи хардуер. Организациите могат да разделят един физически сървър в няколко виртуални машини, което ще позволи на множество операционни системи да работят, споделяйки ресурсите на един единствен физически компютър.

Виртуалните машини са изцяло мобилни и могат безпроблемно да бъдат премествани от един физически сървър на друг или към центрове за данни. Потребителите вече не трябва да си купуват повече компютри или хардуер за допълнителна операционна система. Преносимостта на тези ресурси носи множество ползи, включително за служителите, които могат да имат достъп до същата работна среда, без да трябва да се лишават от специфични софтуерни пакети или ИТ настройки.

По същия начин организациите могат да променят начина си на работа – независимо дали става дума за инсталации, хипероблак, доставчик на услуги или преход към SaaS модел – избирайки по-ефективни процеси.

Въпреки това компаниите трябва да разберат, че увеличената гъвкавост на данните означава, че те сега имат отговорност по-добре да ги управляват и защитават. Днешните данни се различават значително от вчерашните. Всеки процес – независимо дали е свързан с взаимодействие с външен клиент или с вътрешна за фирмата задача – оставя „опашка“ от данни. Именно затова се очаква обемът на информацията да продължи да се увеличава.

Генерираните от хората и машините данни нарастват десет пъти по-бързо в сравнение с традиционните бизнес данни. Фирмите трябва да се научат как интелигентно да управляват тези огромни количества информация, които могат да бъдат анализирани и използвани за извличане на важни изводи.

Друг компонент от голямо значение при управлението на данните е да се гарантира, че те винаги ще са достъпни за потребителите. Модерният потребител изисква ефективни и непрекъсваеми услуги. Например, дигиталните транзакции винаги да работят, а компаниите трябва да отговорят на тези изисквания, за да изградят доверие у клиентите си. Хипердостъпността до информацията е ново очакване както от страна на потребителите, така и от страна на организациите.


Интелигентното управление на данни в ерата на виртуализацията

© CIO Media, Cio.bg

Настоящото състояние на достъпност за фирмите е такова, при което данните ръчно се преместват, за да се оптимизират разходите. Макар че този метод работи в момента, бъдещето на достъпността ще изисква да се въведе един по-автономен модел, при който системите могат да се самонасочват и да отговарят за промените в данните навсякъде в организациите.

Тенденцията за нарастване обема на данните ще продължи, но хипердостъпността не може да се постигне за един ден. Въпреки това напредничавите бизнес лидери могат да превърнат това предизвикателство във възможност.

Онези, които искат да отговорят на новите очаквания и бъдещите изисквания за хипердостъпност, могат да преминат през пет етапа на интелигентно управление на данните: бекъп, агрегиране, видимост, оркестрация и автоматизация.

Бекъп

Първата стъпка за постигане на хипердостъпност е да се направят копия на информацията и да се гарантира, че тя винаги може да бъде възстановена в случай на атака, кражба или прекъсване на работния процес.

Агрегиране

Компаниите трябва да гарантират, че разполагат с цялостна представа за защитата и достстъпността на данните в мултиоблачните среди.

Видимост

За да се подобри управлението на данните, трябва да се гарантират пълна видимост и контрол при различните процеси и операции.

Оркестрация

Следващата стъпка е оркестрацията, при която организациите могат безпроблемно да преместват данни, за да гарантират непрекъсваемостта на бизнеса, сигурността и оптималното използване на ресурсите.

Автоматизация

Когато компаниите успешно постигнат и приложат тези четири стъпки, управлението на данните става автоматизирано. Процесите ще могат сами да се управляват, да се учат да си правят бекъп на данните, да мигрират в идеалните локации на база на бизнес нуждите и да гарантират сигурността и незабавното възстановяване на информацията по време на аномалии и инциденти .


X