Дигитализация

Водещи блокчейн организации обединяват сили за популяризиране на технологията

CIO Media

Enterprise Ethereum Alliance (EEA), организация, въвеждаща блокчейн стандарти, и Hyperledger, обединение с отворен код под егидата на Linux Foundation, днес обявиха, че ще обединят усилията си. Според позицията на двете групи съвместната работа ще доведе до междуплатформено сътрудничество с отворен код, базирано на ясни стандарти, което може да ускори приемането на технологита на споделените счетоводни записи от страна на бизнеса.

„Идеите и задачите на EEA и Hyperledger не само са сходни, но и съвместими“, смята Рон Реник, изпълнителен директор на ЕЕА. Двете организации вече работят заедно, за да интегрират различни аспекти на платформите си в общата идея.

Основата на спецификацията на ЕЕА е Ethereum Virtual Machine (EVM), която е част от протокола и играе решаваща роля за консенсусния двигател на системата или, по друг начин казано, процесът, по който данните се приемат от всички членове.

Разработчиците могат да създават приложения, които се изпълняват от EVM, използвайки „приятелски“ програмни езици, моделирани на съществуващи такива като JavaScript и Python/ През 2017 г., Hyperledger стартира проекта Hyperledger Burrow, лицензиран за Apache вариант на EVM, който автоматично може да изпълнява скриптове за предотвратяване на атаки от типа ”отказ от услуга”.

„В Hyperledger ние сме много съсредоточени върху изграждането на общности, които да изграждат набор от софтуерни продукти, много от които прилагат свързани с Ethereum стандарти, a EEA е съсредоточена върху привличането на общност от организации около общ набор от стандарти, чиито приложения в последствие сертифицира спрямо тези стандарти", коментира Реник и добавя, че това е същия подход, който организации от други технологични движения възприемат за налагането на своите системи. По думите му блокчейн организациите трябва „да изпратят съобщение до обществеността, че работят заедно”, както това са направили преди това тези в останалите технологични разклонения.


Водещи блокчейн организации обединяват сили за популяризиране на технологията

© CIO Media, Cio.bg

Макар и станала известна като основна технология, стояща зад биткойн и останалите криптовалути, блокчейн може да се възприема и като база данни, основана на дистрибутирана топология от типа peer-to-peer, при която информацията може да бъде съхранявана на хиляди сървъри в глобален мащаб, позволявайки на всички да виждат всичко в реално време. Това прави невъзможно придобиването на контрол върху цялата мрежа от страна на една единица, тъй като подобен опит би бил разкрит веднага от останалите участници.

Има два вида блокчейн системи - публични и частни. Обществената блокчейн система като биткойн позволява на всеки в мрежата да вижда всички данни. Промяна на записите в възможна, само след одобрение от консенсусен брой други членове, като всеки нов запис се свързва с предишните. С други думи, блокчейн позволява един запис да бъде направен едновременно в много електронни счетоводни книги.

За сравнение, частната блокчейн система се администрира на централно ниво, обикновено от компания, която може да контролира кой се присъединява към мрежата.

Hyperledger и EEA ще имат представителства от по 600- до 700 души по целия свят, обяснява Реник. Членовете ще си сътрудничат в различни специализирани групи по интереси, като ще организират конференции и ще свързват разработчици в глобален мащаб.


Водещи блокчейн организации обединяват сили за популяризиране на технологията

© CIO Media, Cio.bg

"Това е голяма възможност. Сътрудничеството чрез двойно членство ще даде хоризонт и за двете ирганизации да работят в по-тесен контакт. В допълнение, разработчиците на Hyperledger, които се присъединяват към EEA, могат да се сертифицират по стандартите на организацията и да прилагат изискванията на Enterprise Ethereum Client Specification в своите проекти“, добавя Реник, като обръща внимание, че членовете на EEA, работещи по спецификации и стандарти, могат да се обърнат към Hyperledger, за да си сътрудничат при внедряването им.

Като орган по стандартизацията, EEA е като WiFi Alliance или Open Mobile Alliance, които не се занимават с писане на кодове, а насърчават използването и приемането на технологията. Подобно на други организации за стандартизация, тя също така провежда сертификационни тестове за Ethereum платформите, за да гарантира, че всички те отговарят на нужните спецификации.

И обратното, Hyperledger е съвместен междубраншов проект, създаден с цел да се развива блокчейн технологията чрез инструменти за разработка. Миналата година Hyperledger пусна първия си инструмент - Fabric 1.0 - който може да се използва от бизнеса за изграждане на дистрибутирани мрежи и добавяне на слой за автоматизация на бизнеса, известен като интелигентни договори, следващи предварително определени правила.

По-рано тази година Hyperledger пусна втория си инструмент - Sawtooth 1.0 - модулна рамка за изграждане, внедряване и управление на бизнес блокчейн мрежи.

Hyperledger Sawtooth добави поддръжка за EVM като процесор за транзакции, като по този начин интегрира интелигентните договори, разработени за Ethereum, в мрежи, базирани на Sawtooth. По подобен начин EVM вече се предлага и в Hyperledger Fabric.

 

 


X