Дигитализация

Държавата-като-услуга

CIO Media

Деница Дженева 
 

The New Yorker нарича Естония „дигиталната република“. Други издания я сравняват със Силициевата долина в областта на електронното управление. След 20-годишни усилия и немалко грешни стъпки малката прибалтийска страна се е превърнала в държавата, в която можеш да направиш почти всичко по интернет.

Два стълба на е-правителството

Инфраструктурата на цялото електронно правителство на прибалтийската държава стъпва на два основни стълба – платформата за пренос на данни x-road и националната дигитална идентичност. X-road представлява среда за оперативна съвместимост, която свързва съществуващите централизирани бази данни и слой за обмен на данни, който може да се използва от публичния и частния сектор. Тя е независима от платформи и архитектури и осигурява защитена връзка между участниците в комуникацията - предоставящия и получаващия услуга.Дигиталната идентичност позволява на гражданите на Естония да се идентифицират в цифровия свят и да използват цифрови подписи. Заедно x-road и digital ID правят възможни дигиталното подписване на договори, достъпа до всякакви публични услуги, плащане на данъци, гласуване и т.н.

„Използваме децентрализиран модел и дистрибутирана архитектура за електронното си управление“, каза за CIO Сиим Сикут, ИТ директор на правителствения CIO Office на Естония. „Естонското е-правителство не използва централизирана база данни, защото от гледна точка на сигурността не искаме да слагаме всички яйца в една кошница. Организационно това означава, че всяко министерство и агенция разработва, изгражда и поддържа своите услуги и системите, с които работи. Самата информация за гражданите се пази от министерствата на различни места с цел защита от хакерски атаки“, допълва той. Споделянето на информацията между ведомствата се извършва през правителствен облак, като достъпът до данните е на различни нива в зависимост от правата на служителя.

За да прочетете цялата статия е нужен абонамент.


X