Дигитализация

Полша насърчава предприемачеството с бизнес портал

CIO Media

Мария Динкова

Информационните и комуникационните технологии предлагат изключително много възможности за развитие на всички сфери от нашия живот. В някои области те се приемат и интегрират далеч по-бързо в сравнение с други, където се изисква да се положат повече усилия и да се направят по-големи инвестиции в тази посока. Именно такъв е случаят с държавната администрация, при която бюрокрацията и традиционните практики представляват предизвикателство пред пълното дигитализиране на нейната дейност.Макар и трудна, тази задача не е невъзможна. Добър пример за това как информационните и комуникационните технологии могат да се използват за подобряване на предоставяните на гражданите услуги е Полша. Особено успешен проект в сферата на електронното управление се оказва порталът Biznes.gov.pl, чиято цел е да насърчава предприемачите и развитието на бизнеса в страната. Сайтът предлага почти 1100 описания на услуги, над 300 електронни услуги, както и около 170 ръководства за предприемачи.

Идеята за платформата се появява преди около десет години. През 2009 във връзка с Директивата за услугите (Services Directive) и Закона за свобода на икономическата дейност (Act on freedom of economic activity) се създават единните звена на контакт (Single Point of Contact). Тяхната основна цел е да подкрепят хората, занимаващи се с бизнес или планиращи да основат компании в страната. На по-късен етап се налага и изграждането на електронни звена за контакт, какъвто е информационният портал Biznes.gov.pl .

За да прочетете цялата статия е нужен абонамент.


X